Indlæg af Maria Kathrine Holt Povlsen

Biodiversitet i den kommunale drift

Biodiversiteten er i tilbagegang i Danmark, men kommunerne har gode muligheder for gennem egen drift at skabe og understøtte naturen og mangfoldigheden i lokalområderne. Aalborg Kommune sætter fokus på arbejdet med en bevilling til en biodiversitetsmedarbejder og udvikling af driften med fokus på biodiversiteten. I nyeste nummer af Byplan Nyt fortæller formand Kirsten Lund Andersen […]

Inspirationskatalog til ny og ung skov

”Et nyt katalog skal give inspiration til alle, der arbejder med planlægning, indretning og drift af nye og unge skove. Med en god blanding af erfaringsbaserede tommelfingerregler og eksempler fra konkrete skove gør kataloget op med forestillingen om, at ung og nyplantet skov er lig med kedelig skov”, skriver Naturstyrelsen om kataloget. De seneste 30 […]

Norden: Lovgivning om det grønne i byerne

I lyset af den kompakte bys ambitioner og forpligtelser i Norden er det hensigtsmæssigt, at der kastes nyt lys på grønne værdier og deres anvendelse i byområder. Fysisk planlægning spiller en afgørende rolle, når det kommer til arealanvendelse. Specielt når det kommer til udvikling og bevarelse af de grønne områder i byen. Derfor skal opmærksomheden […]

Præsentationer – Vintermøde 2020

Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator! – konference afholdt d. 27. februar 2020 Herunder kan du finde oplægsholderne og deres præsentationer fra vintermødet 2020 Velkomst og rammesætning v/ formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune Værktøjskassen: Lad os tale om det! v/ cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt Linjer i […]

GRØN NORM 2.0 – nyt oplæg for mere bynatur

Green Cities-samarbejdet har udarbejdet oplæg til ”Grøn Norm 2.0”, der skal sikre at kommunerne får inspiration og redskaber til at indtænke mere og bedre bynatur i byggeriet og i byplanlægningen. Green Cities’ undersøgelser peger på, at de danske kommuner gerne vil være grønnere, og at de ønsker mere og bedre bynatur. Men samtidig mangler kommunerne […]