Nyt format for Friluftsrådets lokale arbejde

Lokale friluftsråd er et samlingssted for friluftspolitiske kræfter. Et lokalt friluftsråd består af aktive og dedikerede personer fra lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, som alle brænder for at varetage friluftslivets interesser. Park- og Naturforvalterne er medlem af Friluftsrådet.

De lokale friluftsråd arbejder for at skabe gode muligheder for friluftslivet lokalt ved at påvirke kommuner og andre myndigheder og søge dialog og samarbejde med en lang række interessenter.

De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager  friluftsinteresserede i lokalområdet. For deltagerne betyder det en mulighed for at påvirke den friluftspolitiske dagsorden.

Som medlem af Park- og Naturforvalterne kan du blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde. Du kan for eksempel være med til at arbejde for mere friluftsliv, flere stier eller bedre adgang til naturen.

Vil du vide mere om Friluftsrådets lokale arbejde, så kan du læse mere her

 

Karin og Georg Boyes Fond: Frist 1. februar 2020

Der er nu åbent for ansøgninger til Karin og Georg Boyes Fond. Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Fondets formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse indenfor følgende formål:
– Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
– Yngre kandidaters studierejse indenfor fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
– Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.

Læs mere om fondens formål og fokus i deres fundats.

Ansøgningsproceduren finder du her.

Deadline: 1. februar 2020. Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen. Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Park- og Naturforvalterne, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

Opdateret program for Vintermødet 2020

Programmet for vintermødet 2020 – Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!  er opdateret. Find det opdaterede og fulde program her. PROGRAM FOR VINTERMØDE 2020

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Mountainbike-spor i fredet skov skal nedlægges

Formanden i pressen:

Fredningsnævnet har afgjort, at MTB-sporet i Lundby Bakker i Aalborg Kommune er i strid med fredningen af naturen i skoven og det derfor skal nedlægges. Lokale ryttere og nationale idrætsforbund kæmper imod, imens andre jubler på naturens vegne, skriver dr.dk. Friluftsrådet har netop påklaget fredningen.

I Aalborg Kommune er det stadsgartner Kirsten Lund Andersen, der har ansvaret for naturen. – Vi har forsøgt at balancere alle de forskellige interesser og interessenter, der er i området. Lundby Bakker er et utroligt eftertragtet område for dem, vi kalder friluftssegmentet. Og det er alt lige fra fuglekiggere til mountainbikeryttere, siger hun til DR.

Kirsten Lund Andersen forklarer, at da man startede med moutainbikestierne i området, var det vigtige for kommunen at adskille “trafikken”, så mountainbikeryttere og andre brugere ikke kom i karambolage med hinanden.

Siden har stierne udviklet sig til anlagte spor – og det er i de fleste tilfælde foregået i dialog mellem kommunen og mountainbikerytterne.

– Vi har ønsket både benyttelse og beskyttelse af naturen, men der er Fredningsnævnet kommet med et klokkeklart svar: Naturen vægter højere, end dem der skal benytte den.

Kilde: dr.dk. – læs hele artiklen på DR.dk

Den 19. december har Friluftsrådet påklaget afgørelsen: læs mere om sagen her

 

 

 

 

Præsentationer fra Danske Parkdage 2019

Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2019; dem vi har til rådighed.

Find præsentationerne fra Danske Parkdage 2019 her

 

Nye suppleanter og ressourcepersoner i PN

Årets generalforsamling bød på vedtagelse af regnskab og budget og en uændret kontingentsats for 2020 og genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer Steen Himmer, Kirsten Høi, Karsten Linding og Henriette Lunn Vonsbæk.

Nye suppleanter for bestyrelsen blev – efter kampvalg – stadsgartner Kent Alex Larsen, Skive Kommune og skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune.

Samtidigt blev 4 medlemmer knyttet til bestyrelsen som ressourcepersoner: nemlig projektleder Vibeke Schrøder, Roskilde Kommune, parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune, landskabsarkitekt Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune samt studieleder Christine Nuppenau, Skovskolen.

Den nye bestyrelse med suppleanter og ressourcepersoner samles til møde i starten af november og aftaler arbejdsområder og prioriteringer i det kommende år.

På generalforsamlingen præsenterede formanden beretningen, der er tilgængelig her

Læs også referatet fra generalforsamlingen her

 

Parkdage – detaljer om delmøder

Du kan nu finde uddybende beskrivelse af 5 af de 6 delmøder på årets udgave af Danske Parkdage. Find hele programmet, beskrivelse af delmøder og link til tilmelding her. Læs mere

Nyhedsbrev fra Green Cities

Green Cities har udsendt nyhedsbrev om seneste måneds aktiviteter.
Du kan bl.a. læse om Naturmødet og den gode dialog med interesserede besøgende, som var nysgerrige efter at høre om tips til at gøre deres egne haver mere biologisk mangfoldige. Og læs om den reviderede udgave af ‘VAT 19 – Værdisætning af skader på træer’ fra 2003, som skal beskytte bytræerne.
Du kan også se videoen “Er du til gråt eller grønt?” om grå steder i København, som potentielt kan forskønnes af det grønne.

Læs nyhedsbrevet her 

Mærk naturen på ‘Naturens Dag’

Planlæg en aktivitet og vær med til at invitere danskerne ud på natur- og friluftsoplevelser på Naturens Dag søndag den 8. september 2019

Naturens dag er en god anledning til at skabe synlighed om sin forening / organisation / projekt, komme i kontakt med potentielle nye medlemmer og styrke sit lokale netværk. Sidste år var der 340 arrangementer, og vi håber på endnu flere i år.

 Årets tema er ”Mærk naturen” og handler om alt det vi sanser og mærker, når vi er ude i naturen. Under dette tema kan alle være med, men man må også gerne lave arrangementer med andre temaer.
Med Naturens Dag skaber vi positiv opmærksomhed om naturen, om lokale friluftsorganisationer og om friluftslivet. Naturens Dag er samtidig en god mulighed for at synligøre netop jeres friluftsaktivitet og nå ud til nye medlemmer.

Hvad får man hjælp til, når man tilmelder et arrangement til Naturens dag?

– Gratis arrangørpakke: I arrangørpakken er der materiale til at synliggøre jeres arrangement. Man kan få et banner, kasketter, T-shirts mv. til at skabe synlighed samt materialer til aktiviteter rettet mod børn.

– Opbakning og synlighed: Arrangører kan få hjælp til invitationer, PR, presse, artikler, synlighed samt inspiration til aktiviteter. Få gode råd og tips som arrangør af et Naturens dag arrangement her: https://www.naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor/. Under ”Værktøjskasse” kan man finde links til fotos, Facebookbannere mv., som arrangører kan bruge i forbindelse med promovering af et Naturens dag arrangement.

Læs mere i flyeren her
Tilmelding sker på hjemmesiden www.naturensdag.dk

Projektet er støttet af Nordea-fonden og koordineres i fællesskab mellem Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Biologisk mangfoldighed og regnbede i private haver

Green Cities stiller op til Naturmødet senere i maj, hvor fagmedarbejdere på Green Cities standen vil give de besøgende gode råd om, hvordan de kan skabe mere biodiversitet i haven.

“Den private haveejer kan gøre en række ting for at få flere dyr, insekter og fugle i haven og dermed styrke den biologiske mangfoldighed. Men det kan måske være lidt svært at overskue, hvor man skal begynde, og hvordan man kan gøre det, så derfor tilbyder vi gratis rådgivning i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals den 23-25. maj.”
– understreger Henning Roed, formand, Danske Planteskoler.

Formanden opfordrer folk til at medbringe et billede eller en tegning af deres have, og så vil fagfolkene på standen vejlede om såvel øget biodiversitet og om, hvordan man kan anlægge et regnvandsbed i haven – også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
LAR har vist sig at have stor betydning set i forhold til at håndtere de massive regnskyl, da de offentlige kloakker ikke kan gøre det alene. Derved er regnvandsbede i private haver en vigtig del af klimatilpasningen

Der vil være masser af planter på Green Cities standen på Naturmødet, så de besøgende kan se, dufte og mærke på planterne og samtidig få et indtryk af, hvordan de kan bruges derhjemme i haven.

Læs mere her

Du kan i øvrigt læse mere om hvordan du får mere biodiversitet i din have her, eller hvordan du anlægger regnvandsbede her