/Medlem
Medlem2019-01-09T17:13:20+01:00
Netværk
Viden
Holdning
Rabat

Medlemsskab af Park- og Naturforvalterne

PN – Park og Naturforvalterne’s aktive medlemmer er offentligt ansatte medarbejdere, der beskæftiger sig med målsætning, drift og pleje af  grønne områder. Mere end 75 % af Danmarks kommuner er i dag repræsenteret i foreningen.

Som passive medlemmer kan desuden optages personer, der er ansat inden for forskning og undervisning i offentlige institutioner.

Dit medlemsskab af Park- og Naturforvalterne sikrer dig:
–  Adgang til diverse netværk med kollegaer i andre kommuner, møder og ekskursioner
–  Rabat ved deltagelse i Dansk Parkdage og Vintermøde. Besparelsen modsvarer mere end medlemskontingentet
–  Nyhedsbreve udsendt ca. 8 gange årligt, ofte med indlæg og eksempler på aktiviteter eller andet relevant fra medlemmer i andre kommuner.

Hvis du opfylder betingelserne for at blive medlem af Park og Naturforvaltere, opfordrer vi dig til at blive medlem af foreningen

Vi vi gerne være flere, der i fællesskab kan arbejde for at øge interessen for de offentlige friarealer.

Hvis du ønsker supplerende oplysninger om foreningen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet eller et medlem af bestyrelsen.