Program for Danske Parkdage

Programmet for Danske Parkdage er i luften; find programmet her

Fremtidens fantastiske fingerplan

Konference 27. oktober 2022 på Frederiksberg Fingerplanen runder 75 år i år, og Park- og Naturforvalterne, Københavns Universitet og Dansk Byplanlaboratorium inviterer i den anledning til konference og debat om, hvordan vi fortsat kan udvikle planen som en ramme for bæredygtig udvikling i Hovedstadsområdet. Konferencen afholdes d. 27. oktober på Københavns Universitet. Eet af de […]

Generalforsamling 2022 – forslag til behandling

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland i dagene 7. til 9. september. Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 1. juli. Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar og opfordrer alle interesserede til […]

Frederiksbergs stadsgartner går på pension

Af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, Park- og Naturforvalterne I februar 2022 har Frederiksbergs engagerede stadsgartner Karsten Klintø valgt at gå på pension efter 43 års ansættelse. Karsten er en en grøn ildsjæl med stor faglig og erfaringsmæssig ballast samt politisk flair. Han har gennem årene gjort byen til en levende, tryg og grøn oase midt […]

Græsslåning med omtanke i Furesø kommune

Fokus på biodiversitet og mere natur fylder meget i Furesø Kommune. For over 10 år siden besluttede Driftsafdelingen i Furesø Kommune at omlægge den traditionelle græsslåning til en mere ekstensiv slåning, der hvor det gav mening. Dvs. på arealer som ikke skulle bruges til at opholde sig på som f.eks. langs vejene, i midterrabatter, på […]