13 EU-lande går sammen i kampagnen ”More Green Cities for Europe”

I løbet af de næste tre år vil 13 lande i EU arbejde for at gøre bymiljøet mere grønt. Indsatsen er en fortsættelse af projektet Green Cities for a Sustainable Europe, der har kørt i syv EU lande siden januar 2018, og som udløber med udgangen af 2020. More Green Cities for Europe, der kører […]

Ny temaside om ukrudtsbekæmpelse

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse kan stadig være en udfordring. Derfor har Videntjenesten etableret en ny temaside på Videntjenesten.dk, der formidler nye og tidligere Videnblade m.m. om emnet. Temasiden er åben for alle. Kommunerne har efterhånden mange erfaringer med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Nogle af dem kan du nu få del i via fem nye Videnblade, der er […]

Belgien vinder af European Green Cities Award

Beringen var i konkurrence med projekter fra fem andre lande – udover Danmark deltog også Holland,Frankrig, Bulgarien og Tyskland.Danmark deltog med projektet KlimaByen Middelfart, der kaldes ”Danmarks Smukkeste Klimatilpasning”.Projektet blev valgt til konkurrencen, fordi det er et eksempel på, hvordan vi i fremtiden kan forme vores byer,så klimatilpasning bliver en integreret del, der ikke blot […]

Webinar: Natur og grønne uderum under COVID19

Webinar d. 9. december kl. 13:00 til 15:00Medlemsarrangement – Gratis for medlemmer af Park- og Naturforvalterne Natur og grønne uderum under COVID19 TILMELDING HER: GRATIS FOR MEDLEMMER AF PARK- og NATURFORVALTERNE Adfærd og brug af natur, grønne områder og parker har ændret sig i tiden med COVID19 . Undersøgelser viser, at flere er udendørs flere […]