Ny søgning

If you are not happy with the results below please do another search

18 Søge resultater for dansk landskabspris

11

Dansk Landskabspris 25. oktober

Vinderen af Dansk Landskabspris 2017 – og de nominerede – præsenteres ved et officielt arrangement den 25. oktober. Vinderprojektet bliver belønnet med 70.000 kroner, mens de øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. Sæt kryds i kalenderen og læs mere her

12

Dansk Landskabspris 2017

Med Dansk Landskabspris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter som tjener som inspiration for udvikling af branchen. Prisen uddeles som en anerkendelse af projekter, der har udmærket sig ved at være specielt nyskabende eller har øget merværdien for et sted inden for et givent tema. Temaet for prisen varierer år for år og har […]

13

Stor interesse for Dansk Landskabspris

De 30 indstillede projekter til Dansk Landskabspris 2017 viser landskabsarkitekturens mangfoldighed og merværdiskabende funktioner. For 8. gang hædrer Dansk Landskabspris nyskabende projekter, der inspirerer til landskabsfagets stadige udvikling. I løbet af de seneste måneder er der indstillet 30 projekter, der understreger, at landskabsarkitekturen er i rivende udvikling og resulterer i værdiskabende løsninger. Dansk Landskabspris uddeles […]

14

Hvem skal vinde Dansk Landskabspris 2017?

Frem til 21. maj er der mulighed for at indstille projekter til Dansk Landskabspris 2017. Vinderen kåres ved et officielt arrangement i oktober måned. I år er det 8. gang at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. Årets pris er temaløs og arrangørerne opfordrer alle til at indstille projekter, der […]

15

Hvem skal vinde Dansk Landskabspris 2017?

Frem til 21. maj er der mulighed for at indstille projekter til Dansk Landskabspris 2017. Vinderen kåres ved et officielt arrangement i oktober måned. I år er det 8. gang at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. Årets pris er temaløs og arrangørerne opfordrer alle til at indstille projekter, der […]

16

Novo Nordisk Naturpark vinder Dansk Landskabspris 2015

  Dansk Landskabspris 2015 går til SLA, der får prisen for Novo Nordisk Naturpark, hvor der er fokus på bæredygtighed, biotoper, vandhåndtering og sundhed. Med prisen, der blev overrakt af kulturminister Bertel Haarder, følger 50.000 kr. Mandag d. 25. januar uddelte Kulturminister Bertel Haarder (V) Dansk Landskabspris 2015 til SLA, der fik prisen for Novo […]

17

Landskabsarkitekterne har momentum

Landskabsarkitekterne har momentum er overskriften i en ny artikel i magasinet LANDSKAB, der giver omtale af finalisterne til Dansk Landskabspris 2021. Artiklen omtaler hvordan landskabsarkitekterne især adresserer samfundsmæssige udfordringer, og er vigtige bidragsydere til den grønne omstilling.  “Dansk Landskabspris viser, at dansk landskabsarkitektur er i rivende udvikling. Det blev i den grad understreget af jubilæumsudgaven af […]

18

Vintermøde: Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Konferencedato: D. 27. februar 2020 Konferencested: NORDATLANTISK HUS Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense   Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere. I synergi med […]