Staudegruppen 2016: Stauder i det offentlige rum

Staudegruppen er klar med de første arrangementer i 2016. Konceptet er “fyraftensmøde”, hvor man møde mødes omkring det faglige. Foreningen er ved afslutningen vært ved en sandwich og lidt at drikke

Onsdag den 11. maj kl. 17:00 – 18:30 Stauder i Rudersdal Kommune

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. TILMELDING PÅ DETTE LINK

Grønne forvaltere fortæller om baggrunden for staudebedene ved Holte Stations rundkørsler og staudebedene ved Vejdirektoratets Helsingørmotorvejstilslutning.

Landskabsarkitekt Karsten H. Kristensen, landskabsarkitekt Elsebeth Clemmensen og driftsleder Preben Önnerth beretter om baggrunden for anvendelse af stauderne og den organisationsmæssige baggrund, samarbejde med diverse parter om anvendelse af stauder de pågældende steder.

Mødet begynder ved udgangen fra Holte Station mod bus og parkering, hvorefter vi sam-transporterer os med biler til motorvejstilslutningen, M14/Øverødvej/Langhaven. Foreningen er bagefter vært ved en sandwich og lidt at drikke.

Onsdag den 10. august: Staudeplantninger i Roskilde

Landskabsarkitekt Mette Jessen vil vise os det første ”lærebed” i Roskilde og 2 udsåningsbede ved Kristiansminde og Hyrdehøj, hvorefter vi fragter os til tre præriestaudebede i Østervangsparken nær H/F Granly. Foreningen er vært ved en sandwich og lidt at drikke.

Mødested: Kristiansminde ved nr. 67,  Roskilde

Onsdag den 24. august: Blomsterenge i Furesø

Vi ser bl.a. fine eksempler på artsrige modne blomsterenge med særlige løgvækster. Flere detaljer følger, sæt kryds i kalenderen !

Der planlægges flere arrangementer i efteråret.

UDSKUDT – til efteråret- Den Grønne Tænketank 2016

UDSKUDT TIL EFTERÅRET

Efter nogle års pause inviterer Den Grønne Tænketank igen den grønne branche til seminar under titlen ’Succesfulde Udbud’. Dagens emner spænder vidt fra hvordan vi sikrer kvaliteten i de grønne områder til præsentationer af erfaringer med Nordic Green Space Award, nye kvalitetsbeskrivelser, en ny vejledning om virksomhedsoverdragelse og erfaringer med mindre udbud.

Seminaret afholdes onsdag den 25. maj 2016, Nyborg 

Læs invitation med program og info om tilmelding på dette link

Revitalisering af byparker

Park- og Naturforvalterne inviterer til tre faglige gå-hjem-møder om revitalisering af byparker, i Roskilde, København og Herlev.

I alle kommuner er ældre byparker, som skal fornyes. Ofte er en del af beplantningen udlevet, og vi har fået nye brugsmønstre og andre behov, siden den tid, hvor parken blev anlagt. Reducerede driftsudgifter kan endvidere være med til at øge behovet for at omlægge og forny de traditionelle byparker.
Hvordan gennemføres fornyelsen bedst, så vi har tidssvarende anlæg og så alle ønsker og behov tilgodeses i videst mulig omfang? Det vil vi diskutere og hjælpe hinanden med at afklare ved ekskursioner til byparker.

Foreløbigt har vi fastlagt tre besøg i henholdsvis Roskilde, København og Herlev. Varigheden er to timer fra 14 til 16 på de angivne datoer. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Vi følger gerne op med flere besøgsmål. Har du en bypark, du er medansvarlig for, og vil du gerne have besøg af kollegaer fra Park- og Naturforvalterne besøger, så giv endelig besked til Kirsten eller Hans Ove. Vi arrangerer gerne flere ture.

Foreløbigt er følgende ekskursioner planlagt

16 Juni. Byparken i Roskilde. Kl. 14:00 – 16:00
Mødested: Ud for Gasværket, med parkeringsmulighed på Vindeboder foran Vikingeskibsmuseet.
Byparken i Roskilde har en 100 år lang historie, og der er nogle særlige interesser og traditioner for parkens brug, som ikke kan ændres uden indledende dialog.
I renoveringsforslaget arbejdes med to hovedværdier:
1) Parken udgør en vigtig del af en unik sammenhæng mellem bymidte/domkirke og fjord/havn.
2) Sammenhængen mellem terrænforholdene og træstrukturerne inde i parken giver en rigtig god parkoplevelse.
Problemstillingerne som vi gerne vil arbejde med i renoveringsforslaget er:
1) Store dele af den strukturerende træplantning er i begyndende forfald.
2) Adgangsforholdene til parken er diffuse og utidssvarende.
3) Vi har fået en god café i parken og de har ikke tidssvarende parkeringsforhold.
Vi arbejder med at udvikle følgende redskaber:
1) En plan for beplantningsudvikling, der kan indarbejdes i driftens arbejdsplanlægning over år.
2) Udvikling af adgangsforholdene og sammenhængen med de ”byrum” som parken støder op til.
3) Afvikling af parkering og varetilkørsel for parkens café.
Mette Jessen fortæller om sine tanker og visioner, og ønsker desuden sparring til f.eks. ændrede parkeringsforhold ved pavillon i parken og til måder at arbejde med udvikling af træplantninger.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

TILMELDING TIL ARRANGEMENTET I ROSKILDE

Læs evt. mere her (eksternt link)

18. August. Østre Anlæg i København. Kl. 14:00 – 16:00
Mødested: indgang til Østre Anlæg fra gadehjørnet mellem Oslo Plads og Stockholmsgade

Parker på Københavns gamle voldanlæg (Tivoli, HC Ørstedparken, Østre Anlæg, Botanisk Have og Kastellet) er næsten 150 år gamle, og der er mange traditioner knyttet til de forskellige parker. Det kan være en kunst at sikre bevaring af de værdifulde dele af parken, og samtidig sikre den løbende fornyelse. Hvordan håndteres fornyelsen i Østre Anlæg?
Peter Nordskov viser rundt.

Læs evt mere her (eksternt link)

15. September. Elverparken i Herlev Kommune kl. 14:00 – 16:00
Mødested. Indgang fra p-plads i Elverparken, Tornerosevej 40
Elverparken er Herlevs næstældste park. Den er anlagt i 50erne, men pga. stigende grundvand ændres vækstforholdene. Terræn og beplantning i parken er nu ved at blive ændret radikalt for 3. gang i parkens historie. Denne gang med høj grad af involvering af borgerne. Kirsten Høi viser rundt

Læs evt. mere her (eksternt link)