DL Høstdebat 2016 – Tidens natursyn

Danske Landskabsarkitekter inviterer d. 10.11 til den traditionsrige Høstdebat, og i år skal vi diskutere tidens natursyn. Megatrends som klimatilpasning, sundhed og biologisk mangfoldighed præger på forskellig vis den måde, hvorpå vi planlægger og designer vores byer og boligområder.

Tilmelding: Arrangementet er åbent for alle, men vi vil gerne have din tilmelding senest d. 3. november for medlemmer via medlemslogin hos DL og for ikke-medlemmer via dl@landskabsarkitekter.dk

Læs mere hos DL

Rundvisning med DL i Kolding 12.10

PNs medlemmer er inviteret med denne lille rundvisning i Kolding:

Kolding Å, med ådalen, er den rekreative kile, der forbinder det åbne land, byen og fjorden. Efter Kristine Jensens oplæg ‘Helhedsstrategi for Kolding Å’ i 2010, har der i mange år været øget fokus på at forbedre de rekreative muligheder, og nu har Kolding Kommune etableret et stiforløb og 14 af 15 små opholdspladser langs åen. Hver plads er blevet til i samarbejde med borgere, naboer og interessenter, og på en stor del af strækningen har GBL (nu Rambøll) været med som rådgiver.

Kom med og få en rundvisning af landskabsarkitekterne MDL Rita Larsen og Thomas Misbach Durand fra Kolding Kommune.

Find tid og sted i kalenderen.