Stor interesse for Dansk Landskabspris

De 30 indstillede projekter til Dansk Landskabspris 2017 viser landskabsarkitekturens mangfoldighed og merværdiskabende funktioner.

For 8. gang hædrer Dansk Landskabspris nyskabende projekter, der inspirerer til landskabsfagets stadige udvikling. I løbet af de seneste måneder er der indstillet 30 projekter, der understreger, at landskabsarkitekturen er i rivende udvikling og resulterer i værdiskabende løsninger.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturfor-valterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Juryen glæder sig over, at landskabsarkitekter atter benytter plantekendskab, en af fagets kerneværdier, som et centralt element i deres løsninger. En anden tendens juryen fremhæver er, at ”det vilde” og bynaturen er fremherskende i en del af projekterne, der geografisk er spredt over hele landet. Derudover glæder det dommerne, at mange projekter opfylder flere funktioner og hermed adresserer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed i en samlet løsning, ligesom fokus på fællesskabet i det offentlige rum med plads til ophold og aktivitet er et gennemgående karaktertræk, der har fået juryens opmærksomhed.

Nyskabende og innovative løsninger

Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, forklarer ”En del af de indstillede projekter giver på forskellig vis noget til de offentlige rum og deres lokalområder og fungerer på denne måde som katalysatorer for bylivet. Mange af projekterne kombinerer klimatilpasning med udvikling af rekreative arealer. Når man eksempelvis sikrer mod oversvømmelser og samtidig udvikler kajkanten som et offentligt byrum, så er resultatet en løsning, der både indeholder et socialt, økonomisk og miljømæssigt element. På juryens vegne kan jeg sige, at vi glæder os over at se så mange inspirerende og nyskabende løsninger. Det er specielt glædeligt, at så mange af projekterne bidrager med social merværdi. I den kommende tid glæder vi os til at dykke ned i de mange fine projekter og udvælge finalisterne”.

Prisuddeling til oktober

Blandt de indkomne indstillinger nominerer juryen primo september et antal finalister, der præsenteres ved et officielt arrangement den 25. oktober, hvor man kårer vinderen. Vinderprojektet bliver belønnet med 70.000 kroner, mens de øvrige nominerede forslag får hædrende omtale.

FAKTA – DANSK LANDSKABSPRIS 2017

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturfor-valterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I 2017 er det 8. gang at prisen uddeles, og Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabs¬arkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.

Prisjuryen består af én repræsentant fra de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

  • Knud W. Ø. Larsen, Landskabsarkitekt MAA MDL – repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL – repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt – repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, Arkitekt og grafisk designer – uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant

Besøg i Brandts Have og Engen på Ordrup Kirkegård

Stor spørgelyst, da medlemmer fra kommuner og NGI, personer fra private firmaer og Jane Schull gæstede Brandts Have. 9 personer var til stede da Brandts gamle fotos blev vist frem og hvor stauderne var målet for vores opmærksomhed. Især grøftehaven var genstand for diskussioner om artssammensætningen og plejen. Denne grøft er kendetegnet ved, fra starten i 1914, at indeholde vilde danske blomsterarter som Eng Kapeleje, Mjødurt, Gul Iris, Brudelys samt Pindsvineknop, Pilblad og skeblad. Alle har deres blomstringstidspunkter og dertil kommer en række haveplanter med forkærlighed for det fugtige miljø, der er til stede på den nederste del af skråningen ved kanalen. Der er indplantet nye arter for at kunne danne grundlag for en mere stabil bundvegetation, der kan tage kampen op med Star og Skvalderkål.
Plejen af grøften sker i form af nogle årlige vegetionsbegrænsninger, foretaget fra støvler i kanalen. Med forsigtighed skal man bevæge sig for ikke at forstyrre salamanderne for meget. En af dem der skal skære kraftigt tilbage er Polygonum bistorta ’Superbom’ Slangeurt der ellers pryder skråningerne med de små lys spredt på skråningen. En remontering er mulig.
Mellem trædestenene i opholdshaven studeredes en lille Cotula der er plantet i mellemrummene. De er nu groet helt sammen, men synes ikke rigtig at kunne græsset på afstand.
I Engen som Brandt har formet bevidst efter en have på fyn af P. Wad. Kontrasten mellem det klippede og det uklippede virker fortsat fint. Engens uslåede del var på dagen domineret af en talrig bestand af Camassia med flødefarvede blomster samt en bestand af lupin i alle farver. Plejen er minimal og består af en årlig afslåning efter frøene er faldet at standene og vegetationen bliver opsamlet og bortkørt.

Hans Ove Pedersen

 

Få hotelværelser – tilmeld dig til Rethink

22.6 2017

Såfremt man planlægger at deltage i Rethink – Danske Parkdage og ønsker at bestille hotelovernatning via konferencen, så er det med at slå til hurtigst muligt før vi melder alt udsolgt. Hotellerne har strammet skruen for, hvor længe vi kan reservere hotelværelser, da der selvfølgelig er stor efterspørgsel i år.

Beretning fra Vester Fjordpark

Den 17. maj inviterede Aalborg Kommune til at se den endnu ikke færdig anlagt Vester Fjordpark, hvor kommunen, inden den officielle indvielse viste rundt i herlighederne.
En del lokale interesserede havde opfanget muligheden og benyttede sig af tilbuddet, selv om det var Park og Naturforvalterne der havde programsat omvisningen. Det viste sig, at den eneste deltager fra PN var tidligere kommunegartner i Mariager Kommune, Peter Valeur Riise der beretter om dagen:
”Fra at være et gammelt og nedslidt friluftsbad så det ud til at udvikle sig til et stort aktivitets-parkområde. Det gamle bassin blev renoveret med 10 m udspringsvippe og et særskilt bassin til svømmere. Uden om etableres en stor kunstig sø, hvor man lukker havvand ind og tømmer det om efteråret for at rense det. Der forefindes også på stedet faciliteter til vinterbadere, kajak/kanoroere og windsurfere. Cafeteria og udlejningslokaler som klubber og skoler kan benytte sig af. Bygninger, gang og opholdsarealer er udført på en flot måde, i forskellige ædle træsorter.
Området omkring det hele er tilplantet med bl.a. fyr, eg, pil m.m. som holdes i naturpræg. På bakken oven for etableres et udkigstårn også flot udført i træ. Områder indeholder aktiviteter for staudegruppen i bl.a. skoven, hvor der er mange andre aktiviteter, bl.a. en interessant stenhave.
Ved siden af ligger sejlklubben og færgestedet til Egholm.
Alt i alt et nyt og spændende område for byens borgere.”

Peter Valeur Riise, Hadsund.

Bemærk – staudegruppe-arrangement, Ordrup d. 15. juni

Staudegruppen: Stauder i “Engen” Ordrup Kirkegård og grøften i Brandts Have afholdes d. 15. juni. Læs mere om tilmelding her