Indtryk fra Rethink – Danske Parkdage

Af Tilde Tvedt, tt formidling

Indbygget motivation til bevægelse
Det grønne kan være med til at give borgerne et sundere liv. Men hvordan skaber vi de rigtige rammer og motiverer folk til at bruge mulighederne? Det var et af temaerne på Danske Parkdage i Aarhus, hvor coach Jacob Søndergaard lagde ud. Han har bl.a. trænet de fem håndværkere i ”Rigtige mænd” på DR TV og pegede på det impulsive og fællesskabet som god motivation.

Hurtigt satte Jacob Søndergaard deltagerne i gang med at følge hinandens bevægelser to og to og konstaterede, at vi så brugte vores energi på at finde løsninger og ikke tænkte på så meget andet imens. I byrummet kunne det f.eks. understøttes af indbyggede forhindringer, der spontant inspirerer til aktivitet. Måske skal der også være instruktører til at sætte folk i gang på bevægelsespladserne. Det er kun de mest ’seje’, der tør vise sig frem ved at gå i gang helt selv. Man kunne også inspirere folk til mikroeventyr i hverdagen. Hvorfor ikke sove i telt med vennerne onsdag aften og stå op og cykle på arbejde kl. 9.

I paneldebatten henviste professor Jens Troelsen fra Syddansk Universitet til forskning, der viser, at vi er mere fysisk aktive i den tætte by. Her er kortere til alt, og vi er mere tilbøjelige til at gå eller cykle. Det er man opmærksom på i Aarhus, hvor man ikke ønsker at udvide byens areal yderligere. Det fortalte rådmand Kristian Würtz (A), der selv ankom på cykel direkte fra rådhuset. Han filosoferede også over, om man kunne gå til valg på flere klatretræer. Der er budgetforhandlinger lige nu og muligheder for at gøre det bedre at være barn i byen.

Arkitekt Rene Kural fra Kunstakademiets Arkitektskole spurgte, om planlæggerne mon husker at ringe til nogen med bevægelsesviden? Boldbaner er ikke nødvendigvis det rigtige, og friarealernes skala er tit alt for stor. Kunsten er at skabe en aktiv by, uden at folk lægger mærke til det. Københavns cykelbroer har f.eks. fået folk til at cykle mere.

Nyt begrønningsværktøj måler også kvalitet

Københavns Kommune har taget et nyt begrønningsværktøj i brug, som dokumenterer både mængde og kvalitet af det grønne. Projektleder Rikke Hedegaard Christensen præsenterede den nye metode på Danske Parkdage. Begrønningsværktøjet skal bruges i realiseringen af kommunens strategi for bynatur, der omfatter alle grønne områder og elementer. Målet er mere areal og øget kvalitet. Strategien skal omsættes til praksis i anlægsprojekter og lokalplaner. Ideen er at indarbejde det grønne i kommunens kerneopgaver, da der ikke er ekstra penge til indsatsen.

Kommunen har udviklet det nye værktøj sammen med NIRAS. Det bygger på erfaringer fra bl.a. Gøteborg, Oslo og Berlin, men adskiller sig ved også at se på kvaliteten. Metoden består af et simpelt regneark, hvor man indtaster en række oplysninger. Systemet beregner så en begrønningsfaktor, der sammenholder arealet med kvaliteten af det grønne. Beregningen tager både højde for klimatilpasning, biodiversitet, rekreation og egenart. Målet er at skabe en fælles forståelsesramme for bynaturen, der gør det mere klart, hvad man taler om. Og så giver det nye værktøj mulighed for at dokumentere, om et projekt har gjort den ønskede forskel.

Foreløbig er strategien for bynatur testet i otte anlægsprojekter, og implementeringen skal nu i gang for alvor. Men det er en stor skude at vende, konstaterede Rikke Hedegaard Christensen. Hun håber dog, at den lange dialog med både venner og fjender undervejs i processen har gødet jorden.

Fokus på det grønne i byudviklingen
På dag 2 lagde Danske Parkdage op til debat om det grønnes rolle i byudviklingen. I en storstilet ’open space’ kom kommunale chefer, interesseorganisationer, en privat boligentreprenør, Nordea Fonden m.fl. med deres bud i dialog med de ca. 200 deltagere. Journalist Anja Bo styrede slagets gang.

Debatten tog afsæt i oplægget ”Hvad skal vi med naturen i byen” af Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum og kom til at handle meget om, hvordan vi får by og natur til at hænge sammen. Hvad er god natur, og hvor meget plads skal den have. På opfordring gav Morten D.D. Hansen tre forslag til at gøre noget for naturen, uden at det ændrer de grønne områders funktionalitet. Han pegede på blomster i vejrabatter, fokus på hjemmehørende arter og bevarelse af gamle træer.

Andre så trivsel som det vigtigste argument for det grønne. Nordea Fonden, der bl.a. støtter byudviklingsprojekter, fokuserer især på at få borgerne engageret i de grønne områder. Det giver både mulighed for fællesskab og for at skabe ejerskab til områderne. For Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen handler grønne rum om at skabe gode rammer for mennesker i de boligområder, virksomheden bygger. I et nyt boligområde i Valby er der f.eks. etableret 23.000 kvm park, og en proceskonsulent er hyret til at sætte gang i brugen af de grønne områder.

Der blev også peget på nye alliancer som en mulighed for at understøtte det grønne. Jon Pape, centerchef i Københavns Kommune, foreslog, at man f.eks. arbejder sammen med dem, der laver cykelstier og får træer med i projektet. Måske er der også brug for nye samarbejder mellem kommuner. En ny rapport fra Arkitektskolen i Aarhus peger på, at landskab og natur er under pres i det østjyske bybånd, fordi der ikke er nogen sammenhængende planlægning.

Tre finalister dyster om Dansk Landskabspris 2017

Lindevangsparken, Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus og Vestre Fjordpark er finalister til Dansk Landskabspris 2017. 25. oktober overdrager kulturminister Mette Bock (LA) Dansk Landskabspris 2017 på 70.000 kroner til vinderprojektet ved et prisuddelingsarrangement på Nationalmuseet.

BEMÆRK: Tilmelding via Billetto senest den 18. oktober kl. 12. Bemærk at der er begrænset antal pladser, så det er efter først til mølle princippet.

En levende bypark, en urban forplads og en multifunktionel fjordpark. Juryen for Dansk Landsskabspris 2017 har nu udvalgt Lindevangsparken, Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus og Vestre Fjordpark som de tre finalister, der dyster om Dansk Landskabspris 2017.

Juryen glæder sig over, at de tre finalister hver især bidrager til deres lokalområder, særligt i form af social merværdi, der kommer borgerne til gode. Derudover glæder juryen sig over, at der indgår miljømæssige tiltag som eksempelvis LAR-løsninger (Lokal afledning af regnvand) i alle tre projekter. Resultatet er tre finalister, der alle på forskellig vis adresserer bæredygtighed, og juryen ser de tre projekter som ligeværdige kandidater til at vinde Dansk Landskabspris 2017.

Inspirerende og holdbare byrum

Jurymedlem Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL og partner i ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, udtaler om årets finalister: “I år har vi haft ekstraordinært mange indstillinger til Dansk Landskabspris. Det vidner om, at landskabsarkitekturen er ved at genvinde momentum i byggebranchen. I juryen har vi haft travlt med at besøge de mange spændende sites, der både i skala og lokation har stor spredning. De 3 nominerede projekter, Lindevangsparken, Forpladsen i Nordvest og Vestre Fjordpark, er alle flotte eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur. De afspejler alle inspirerende og holdbare byrum, der er skabt i dialog med slutbrugerne, samtidig med at funktionelle krav til LAR, drift, anlægsøkonomi og æstetik går flot hånd i hånd.”

 Juryens motivationer

Juryen motiverer Lindevangsparken som finalist med blandt andet disse ord: ”Lindevangsparkens projekt kan med sit indhold om at skabe fornyelse, at øge muligheden for bevægelse og at imødekomme klimaændringer stilles lige med lignende nutidige park- og byrumsrenoveringer: projektet skiller sig dog alligevel ud ved at bevare den for lokalområdet genkendelige struktur og det plantemæssigt værdifulde i det oprindelige anlæg”.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er blandt andet udvalgt fordi ”den på fineste vis er et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder og er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder.”

Endelig motiverer juryen udvælgelsen af Vestre Fjordpark som finalist med ”at der er skabt en solid og multifunktionel platform for aktivt udeliv. Brugernes behov for at være aktive sammen i naturen understøttes forbilledligt – med enkle og solide virkemidler.”

 Kulturminister kårer vinderen på Nationalmuseet

De tre finalister præsenteres ved et prisuddelingsarrangement d. 25. oktober på Nationalmuseet, hvor kulturminister Mette Bock (LA) overdrager Dansk Landskabspris på 70.000 kroner til vinderprojektet, mens de to andre finalister får hædrende omtale. I forbindelse med prisoverrækkelsen er der paneldebat om ”Nyt liv til offentlige by- og landskabsmiljøer”, med Jon Stephensen, teaterdirektør Avenue-T og arkitekt, som en af paneldeltagerne. Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer, er konferencier til prisuddelingen.

 

FAKTA – DANSK LANDSKABSPRIS 2017

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I 2017 er det 8. gang at prisen uddeles, og Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabs­arkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.

 

Om de tre finalister

Vestre Fjordpark Bygherre: Aalborg Kommune Helhedsplan Landskabsarkitekt: LIW Planning / Arkitekt: Force4 Architects A/S / Ingeniør: DHI ved Karsten Mangor. Projektering og udbud GHB Landskab A/S / Arkitekt: Adept / Ingeniør: Orbicon og Noras / Areal: 16,5 ha / Indviet juni 2017 / Samlet projekt-økonomi: 72,8 mio. kroner.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus Bygherre: Københavns Kommune Landskabsarkitekt: Schønherr / Bygningsarkitekt: COBE / Ingeniør: Grontmij / Entreprenør: Malmos A/S / Areal: 2000 m2 / Indviet 2014 / Anlægsum for landskab: 5.8 mio. kroner.

Lindevangsparken Bygherre: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Vandforsyning. Projektet er støttet af Vand+ Totalrådgiver: Niros A/S / Landskabsrådgivning: Marianne Levinsen Landskab / Areal: 21.000 m2 / Indviet: 2015 / Anlægsum: 33 mio. kroner.

 

Prisjuryen

Prisjuryen består af én repræsentant fra de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt – repræsentant for Park og Naturforvalterne

 

Knud W. Ø. Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt MDL. MAA – repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder

Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL – repræsentant for Danske Landskabsarkitekter

Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer – uvildig repræsentant

Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf – uvildig repræsentant

Dansk Landskabspris 25. oktober

Vinderen af Dansk Landskabspris 2017 – og de nominerede – præsenteres ved et officielt arrangement den 25. oktober. Vinderprojektet bliver belønnet med 70.000 kroner, mens de øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. Sæt kryds i kalenderen og læs mere her

Genvalg til bestyrelsen

3o medlemmer af Park- og naturforvalterne var mødt frem til generalforsamlingen d. 6. september i Aarhus og de kunne bl.a. høre om:

Alle 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg blev genvalgt uden modkandidater.

Økonomien er i fremdrift og der var en forbedring i 2016-regnskabet ifht. budgettet.

Det kollektive abbonnement på fagbladet Teknik og Miljø ophører pr. 1.1. 2018, da der er varslet en prisstigning og bladet kun i en vis udstrækning spejler medlemmernes interesser. Der reserveres et beløb til kommunikation i stedet og lave en mindre besparelse.

Afholdelse af fyraftensmøder blev drøftet med opfordring om, at man afholder lidt længere møder, så det giver mening at rejse til arrangementet.

Se hvem, der sidder i bestyrelsen

Læs referat fra generalforsamlingen

Nyudklækkede landskabsarkitekter udstiller: Åbning 2. oktober

På Arkitekturens dag den 2. oktober inviteres for første gang til en afgangsudstilling for nyuddannede landskabsarkitekter. ”Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017” finder sted i Brøndsalen, Haveselskabets lokaler ved hovedindgangen til Frederiksberg Have. Der er gratis adgang, og udstillingen er åben for alle fra den 2. – 5. oktober samt den 9. – 12. oktober.

I disse år oplever landskabsarkitekturen en sand renæssance. Det sker i takt med, at landskabsarkitekter kaster sig over bæredygtige løsninger, der har en positiv indflydelse på miljømæssige, sociale, og økonomiske forhold. Det kan være i form af klimatiltag, der sikrer, at vores byer kan modstå stigende regnmængder, samtidig med at der opstår byrum, hvor byens borgere kan boltre sig efter lyst og behov. Det kan være i form af naturudvikling, der sikrer biologisk mangfoldighed. Eller i form af nye, rekreative områder i byerne, omkring boligområder, ved virksomhedsdomiciler eller sygehuse, hvor det grønne har en dokumenteret positiv effekt på vores fysiske og psykiske velvære.

Stærk uddannelsestradition for landskabsarkitekter
Danske landskabsarkitekter nyder stor national og international anseelse, og deres løsninger realiseres over hele verden. En af forklaringerne på landskabsarkitekternes succes er, at Danmark har en stærk uddannelsesmæssig tradition. I løbet af landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet bliver fremtidens landskabsarkitekter fortrolige med design, planlægning, analyser og lærer, hvordan man skaber morgendagens attraktive og bæredygtige byer og landskaber.

Afgangsudstilling i Brøndsalen – Fremtidens byrum og landskaber
I disse måneder tager en ny generation af landskabsarkitekter afgang fra Københavns Universitet, og det fejres med en afgangsudstilling i Haveselskabets lokaler. Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017 åbner på Arkitekturens dag mandag den 2. oktober kl. 17.00. Udstillingen er arrangeret i samarbejde mellem Københavns Universitet, JA (tidl. Jordbrugsakademikerne), Landskabsarkitekternes Forening, Danske Landskabsarkitekter og Haveselskabet. Åbningsperioden er den 2. – 5. samt den 9. – 12. oktober.
På afgangsudstillingen er der mulighed for at opleve de nyuddannede landskabsarkitekters visioner for, hvordan de kommende års byrum og landskabsrum kommer til at tage sig ud. Det er første gang nogensinde, at afgangsprojekterne præsenteres ved en samlet udstilling. Studieleder Torben Dam fra Københavns Universitet er imponeret over den lydhørhed og aktualitet som de studerendes specialer udtrykker. Samtidig bemærker han, at de studerende viser, hvordan de kan håndtere viden, kunnen og kompetencer på en meget selvstændig og udadvendt måde.
”Allerede når man læser titlerne på dette års specialer har man fornemmelsen af at blive opdateret og ført ved hånden til emner og temaer, som rører sig lige nu i samfundet. Og rejsen er kun lige begyndt: for ser man udstillingen og taler med de nyligt færdiguddannede landskabsarkitekter, så fornemmer man, at de kan formidle og fortælle med indsigt og viden – ja, man får vished om, at de har levet med deres speciale og drevet det fremad på en god akademisk og selvstændig måde lydhøre over for vejledere og andre med aktier i deres emne”

FAKTA
Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2017 – 22 projekter af kandidater fra Landskabsarkitekturstudiet på Københavns Universitet.

Periode
Den 2. – 5. samt den 9. – 12. oktober (Åbningsreception den 2. oktober kl. 17.00) gratis adgang.

Udvalgte aktiviteter
Åbningsreception: den 2. oktober kl. 17.00 – En ny tradition skydes i gang.
De studerendes aften: den 5. oktober kl.17.00 – Kom og få inspiration til dit næste projekt.
Ét projekt i minuttet: den 11. oktober kl. 17.00 – Et fyraftensarrangement om årets afgangsprojekter.