Undskyld, men hvem planlægger vi for?

Ny artikel i Byplan Nyt om prioriteringer i planlægningen af formand Kirsten Lund Andersen.

Under overskriften Meninger om grøn byudvikling: Undskyld, men hvem planlægger vi for?, peger formand for Park- og Naturforvalterne Kirsten Lund Andersen på, at en af nøglerne til at undgå segregering og skabe en mere balanceret udvikling i landet, findes i den måde vi planlægger og udvikler grønne områder og byrum.

Læs hele artiklen fra Byplan Nyt

Oplæg fra årets vintermøde

Tak for et godt vintermøde! Oplæg fra dagen er nu tilgængelige her.

Forkvinde Kirsten Lund Andersen, Park og Naturforvalterne: Velkomst og introduktion

Fagchef Anne Laustsen, Aarhus Kommune: Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen

Proceskonsulent Bente Villumsen, Klikovand: Merværdi og tværfaglighed i klimatilpasning

Landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd: Klimaklar i Skibhus

Ph.d Mona Chor Bjørn og Ph.d Andy G. Howe, Københavns Universitet: Optimering af økosystemtjenester og rekreative værdier af vejbedet

Konsulent Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut: Drift og anlæg samtænkes i LAR-anlæg

Landskabsarkitekt Mikkel Nicolas Priess og Arkitekt Dorte Winkler Nilsson, Frederiksberg Kommune: Skybrudsprojekter

Landskabsarkitekt Niels Lützen, NL Landskab: LAR og Natur