3 Skarpe til Christian Dalsdorf

Mød ham på Danske Parkdage i Høje Taastrup  Christian Dalsdorf-small

Christian Dalsdorf,  tidligere partner i FORCE4 ARCHITECTS. Idag By og Havn.

 

Hvor er dit faglige fokus?
At bidrage til, at der skabes kvalitet. Kvalitet i form af smukke, langtidsholdbare løsninger men også i form af mangfoldig brug, bæredygtighed og inklusion. Byens rum skal være generøse. De skal kunne rumme både det formelle og det rekreative. At være med-skaber i den proces er et vigtigt fokus.

 

Hvad kan vi gøre på nye måder?
Vi kan blive endnu bedre til at integrere natur i byen. Ofte er det summen af flere elementer – kantzoner, p-zoner, flekszone m.m. – som præger oplevelsen af et by- & gaderum som grønt eller gråt. At udvikle grønnere, frodigere byer, uden at miste urbaniteten, har et kæmpe potentiale.

Hvor er der inspiration at hente?
I Berlin og Hamborg har jeg ofte oplevet bygader som var markant grønnere end hvad jeg oplever i danske byer – vel at mærke ved lignende klimaforhold, vejbredder, p-krav m.m. Dét inspirerer til efterligning. I Bordeaux har jeg senest besøgt ’Ginko eco quartier’, som et godt eksempel på et tæt boligkvarter med fokus på LAR og grønne løsninger med både rekreativ og æstetisk kvalitet.

 

Danske Parkdage: Mere info om temamøder

På temamøderne på Danske Parkdage 2018 kan du blandt andre møde Lene Madsen, Joan Raun Nielsen, Mads Birgens, Flemming Overgaard, Nabil Ben Chaabane, Stig Ammitzbøll Jørgensen, Kristel Hansen,  Sofie Willems, Philip Arnhild  og Claus Dahl.  Læs mere om tematurene og se de detaljerede beskrivelser af turene her

3 Skarpe til parkchef Claus Dahl, Høje Taastrup

Mød ham på Danske Parkdage i Høje-Taastrup: claus dahl

Parkchef Claus Dahl, Høje Taastrup Kommune

Hvor er dit faglige fokus?
– Vi bygger og fortætter vores byer, men ofte prioriteres hensynet til, at byen skal være for mennesker ikke. De store højhuse i vores største byer er symboler på det. Der må ikke være et modsætningsforhold mellem byggerier, infrastruktur og mennesker. Jeg mener, at der skal være liv mellem husene og byen skal være rar at bo i; der skal være fokus på kvalitet, kunst, mødesteder og rekreative muligheder og det prøver vi at forfølge i vores arbejde.

Hvad kan vi gøre på nye måder?
– Som grønne fagfolk skal vi have fokus på de muligheder, der er i planlægning og vi skal sikre, at de grønne greb står stærkt i kommuneplanen, i lokalplaner og strategisk planlægning i det hele taget. Vi skal blive endnu bedre til at brande og formidle de muligheder som de grønne anlæg og faciliteter giver, og særligt til at lave gode oplæg, der kan understøtte dialogen med vores politikere. Mødet mellem politik og vores grønne faglighed er vigtig, og jeg tror vi har en positiv medvind som vi skal bygge videre på.

Hvor er der inspiration at hente?
– De amerikanske byer Seattle og Portland er på mange områder inspirerende i forhold til at udvikle grønne byer og plante træer. Portland har fx gennemført et projekt, hvor 1.200 gader er udviklet fra ”Grey to green”, hvor der bl.a. er plantet 80.000 træer og etableret 200.000 m2 grønne tage. Og Seattle har absolut været en af verdens foregangsbyer, når det handler om grøn regnvandshåndtering i meget stor skala. Det har sparet store investeringer i kloakker.

Staudegruppens aktiviteter i august

Staudegruppen vender stærkt tilbage i august med hele tre arrangementer i henholdsvis Silkeborg, Odense og  på Lolland.

Se alle staudegruppens arrangementer i 2018 i kalenderen.

22. 8. 2018 kl. 17 – 19: Stauder i Silkeborg ved Elsa Esther Eskesen
I Silkeborg arbejder man mere og mere med stauder i det offentlige rum. Vi tager udgangspunkt i bedet ved havnen, hvor Hjejlen lægger til. Det er anlagt i 2016 og så virkelig flot ud, men i 2017 så det lidt spagt ud. Måske fordi det hæmmes af konkurrence fra træer? Det nye torv er i foråret 2017 plantet til med stauder. Det bliver spændende at følge. Flere bede i bybilledet er planlagt, og hvis vi er heldige, er de anlagt når vi kigger forbi. Vi er vært ved en sandwich og vand til afslutning.

Tilmelding på dette link

Eller på mail til: hansove@jollybear.dk

 

24. 8. 2018 Stauder mv i Odense. Odense: den mest grønne by!

AFLYST – FOR FÅ TILMELDTE
Bo Hune og Tonny Normann Hansen fra Odense kommune og Lærke Kit Sangill er kommet frem til følgende program fra kl. 12:30 til 16:00.

Vi mødes på Hørdumsgade og ser på klimaløsninger og bedene på gaden. Transport til Løveparken hvor vi hører om historien og projektet ved Maria Sangill. Transport til Eventyrhaven og Bo Hune fortæller om renovationen af pergolaen og rundasen. Transport til staudebed ved Assistens Kirkegården ved Tonny Normann Hansen. Transport til Langelinie. Lærke Kit Sangill, og Maria Sangill fortæller.

Vi bliver transporteret rundt i bus.

Pris 500 kr.

Læs mere om programmet i kalenderen.

 

29. 8. 2018 kl. 17 – 19 Plantebede med stauder i åbne rum i Nakskov.
Med udgangspunkt i Havnegade i Nakskov er der i 2016 etableret bede med staude/prydgræsser samt træer. Der er i alt 43 plantehuller med i alt 7594 stauder og græsser fordelt på 37 forskellige arter. Træerne er Sorbus latifolia ’Atro’. I staudebeplant- ningen er der lagt vægt på stor artsdiversitet og planterne er udvalgt efter bladformer, struktur og farver med henblik på at præsentere sig hele året. Plantemønstret er naturligt for at opnå frodighed og robusthed; går en plante ud skal den helst lade sig erstatte af naboplantens vækst. Der er i 2018 etableret yderligere 4 bede.

Tilmelding på dette link

 

Studegruppens besøg i Geelshaven og Virumparken

Ved Ida Vestergaard, Niels Lützen og Ulrik Reeh.

Beretning fra Hans Ove Pedersen

På en sommerdag i maj besøgte vi de 2 parkanlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune for at se på anvendelse af stauder sammen med klippede takspuder, Azalier og lette blomstrende buske samt et LAR-anlæg tilplantet og udformet til overskudsvand med udlagte vegetationsmåtter.

 

Geelsparken
Geelsparken er anlagt i 1942 under daværende stadsingeniør Rastrup og var oprindeligt tilplantet med buskroser som vist på den oprindelige plan. To plantninger blev anlagt langs de dengang nybyggede karrébebyggelser. I forbindelse med en milliondonation til ”blomster i byen” omkring årtusindskiftet skabte Ida Vestergaard på baggrund af den gamle tegning med roser en udskiftning til en flammende sammensætning af sorter i rød, orange, hvid, men med duftende Rhododendron luteum som dominerende plante. Ida nævnte, at vi på grund af heden kom 14 dage for sent, men der var mængder af blomster at se. De blev på en gang adskilt og samlet af klippet taks som pur, som gartnerne havde valgt at klippe som paddehatte svarende til Azaleaplanterne. Som overstandere var plantet Bærmispel og Ildløn. Staudeindslaget skulle være i form af Hosta ’Royal Standard’ hvidblomstret og duftende, men den var kun delvis synlig eller klippet ned.

Bygherre: Park og Vej, LTK

Se billeder fra dagen nederst i artiklen

 

Virumparken
Virumparken er anlagt 1943 og tegnet af kommunegartner Gram fra Frederiksberg med snoede gange og med en børneinstitution mod syd.

Omkring et tidligere vandhul i Virumparken er anlagt et afvandingsanlæg fra parcelhusområdet mod vest med en nyplantning mod vest og et fordybet langstrakt vandhul som trods varmen var vandfyldt. Landskabsarkitekt Niels Lützen havde udformet anlægget og givet det koter, så vandet kan ledes det rigtige sted hen og omkring den langstrakte sø er lagt vegetationmåtter fra Vegtech. Ulrik Reeh kunne redegøre for de ca 20 arter der oprindeligt var i måtterne og udseendet blev drøftet. Vandet var klart og begroet med vandplanter og en spredt bestand af dunhammer i søen. Måtterne viste sig fra sin bedste side med Gul Iris og Trævlekrone og en fin bestand af Ranunkler. Vandranunkler i vandet. Et græsdække i bunden der ikke var forskriftsmæssigt fjernet har formentlig dækket mange flere smukke vilde urter. Et smukt skue i sarte farver og børnene vidste at værdsætte det hele. Se billederene fra det smukke skue.

Bygherre: Lyngby Taarbæk Forsyning under kraftig indvirkning af Ida Vestergaard.

 

IMG_6069          IMG_6074

geelshaven          IMG_6079

Følg parkdage på Instagram

Du kan selvfølgelig følge Danske Parkdage på Instagram: danskeparkdage2018

13. juni – Tåsinge Plads – klimasikring

MØDESTED: Kl. 17.00 Krydset/trekanten Tåsingegade/Ourøgade

Københavns klimasikring på Tåsinge Plads på Østerbro. Der er lavet et flot anlæg, der både er rekreativt og med flotte planter bl. a. kattehale, hjortetrøst, løvefod men også nogle vilde planter. Marianne Rimer | GHB Landskabsarkitekter kan fortælle om beplantningsplanen og om idéen bag plantevalget (LAR projekt). Kim Auerbach fra Malmos vil fortælle om hvordan de drifter anlægget.

MØDESTED: Kl. 17.00 Krydset/trekanten Tåsingegade/Ourøgade

Gratis at deltage, men tilmeld dig her.