Nu ruller Green Cities

Green Cities har netop lanceret en ny hjemmeside og facebookside, hvor budskabet om at skabe bedre byer via mere bynatur og grønne åndehuller skal formidles ud i den offentlige debat. D. 9 januar 2019 inviterer Green Cities derfor også til dialog og konference på Christiansborg med overskriften: “Byggeri eller bynatur – kampen om kvadratmeterne”

Henning Roed fra Danske Planteskoler og projektejer på den danske del af EU-projektet ”Green Cities for a Sustainable Europe” ønsker, at nå ud til den brede befolkning og opinionsdannere, som tror på, at udviklingen af mere bynatur er en væsentlig del af løsningen på mange af udfordringerne i forhold til blandt andet klima og livsstil.
– Hvis vi lykkedes med at få skabt en bevægelse – et pres nedefra – vil politikerne formentlig blive mere motiverede for at ændre lovgivningen til fordel for mere bynatur, mener Henning Roed.

Green Cities vil løbende præsentere eksempler på, hvor det er lykkedes godt med at etablere bynatur. Derfor kan du eller din arbejdsplads kontakte Green Cities med et grønt projekt eller en best practices, som understøtter de fem temaer, der arbejdes ud fra i projektet: Sundhed, klima, økonomi, biodiversitet og social sammenhængskraft.

Læs mere på Green Cities hjemmeside 

Konference på Christiansborg: Byggeri eller bynatur – kampen om kvadratmeterne

Konference i Fællessalen på Christiansborg 
D. 9 januar kl. 10:00 – 13:00 
Tilmeld dig her senest d. 10. december 
– Det er ‘først til mølle’ princippet, da der er begrænset pladser til konferencen
Konferencen vil handle om, hvordan vi kan få flere grønne områder og mere natur ind i byen.
En række spændende indlægsholdere vil bidrage til at perspektivere udfordringerne i kampen om kvadratmeterne.
Efterfølgende vil der være debat med inviterede politikere, som styres af moderator Rulle Grabow.

Konferencen om grønnere byer er arrangeret af Green Cities projektet, der arbejder for, at der træffes politiske beslutninger, som øremærker ressourcer til at anlægge, udvikle og vedligeholde BYNATUR ved eksisterende byggeri, nybyggeri og ved større renoveringer.

Læs mere om program og tilmelding

Medlemsarrangement i Træbanken i Herlev

træbankenoverskrift

Medlemsarrangement
D.
24. januar kl. 15:00 – 17:00
Naturcenter Kildegaarden, Klausdalsbrovej 396
Tilmelding af hensyn til indkøb af sandwich til kirsten.hoi@herlev.dk


Gåtur i Træbankentræbanken
På mødet vil vi besøge Træbanken med ca. 100 forskellige træer og buske (husk varmt tøj og fornuftigt fodtøj)
Træbanken er en overset perle på Kildegaardens jorder og har i de senere år gennemlevet et spændende løft med QR-koder med beskrivelse og information om alle træer og buske.

Træbanken har eksisteret i ca. 60 år og var oprindeligt Københavns Kommunes planteskole. Her blev i 30 år dyrket træer til kommunens veje, parker og institutioner inden Herlev Kommune overtog i 1992.
I dag er træbanken en smuk, grøn oase på 4 ha, hvor besøgende kan blive ført ind i botanikkens verden og lære en lang række træer og buske at kende.
Træbanken indeholder en samling af i alt 73 forskellige hjemmehørende træer og buske – 21 forskellige nåletræer, 36 forskellige løvfældende træer og 16 forskellige løvfældende buske.

Initiativ til kredsmøder
På mødet vil vi diskutere, om der er interesse for at genoplive kredsmøderne i Hovedstadsområdet, og evt. fastlægge en mødeplan for 2019.
Tidligere har der været lokale kredsmøder i vores forening, som på daværende tidspunkt hed Stads- og kommunegartnerforeningen.
Vi vil gerne tage initiativ til indledningsvis at genoplive kredsmøderne i hovedstadsområdet. Hvis der i andre områder af landet er mulighed for lokale kredsmøder, vil vi gerne høre om det og bakke op om eventuelle initiativer.

På de tidligere kredsmøder besøgte vi på skift hinanden i kommunerne, udvekslede erfaringer og diskuterede og evaluerede nye anlæg i værtskommunen.

Det var især i Hovedstadsområdet, at kredsmøderne fungerede godt – det skyldes jo nok, at de fleste medlemmer er ansat i kommunerne her 

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt!

Vintermøde 2019: Kampen om pladsen

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen. Få inspiration til arbejdet med strategi, drift og løsninger.

Læs teaseren her – detailleret program og tilmelding i luften 1.12

Mere BYNATUR – Green Cities på Danske Parkdage

Der var gensidig glæde efter en vellykket debutpræsentation af projekt BYNATUR hos både arrangør og formand for Park- og Naturforvalterne Kirsten Lund Andersen og hos Henning Roed fra Danske Planteskoler (og projektejer på den danske del af EU-projektet ”Green Cities for a Sustainable Europe”).
Green Cities matchede perfekt programmet for Danske Parkdage, hvilket de mange interesserede fremmødte var bevis på.
Det var første gang, at målgruppen fik et større indblik i projektet Green Cities og fik præsenteret en kompetent aktør, som ønsker at skabe bedre rammevilkår for natur i byen.

“På Danske Parkdage beskæftigede vi os med rammevilkår for at sikre bynatur og at grønne dagsordener bliver sat. Dette ikke mindst set i lyset af, hvordan vi kan påvirke, stat, politik, civilsamfund og blive en bedre aktør i marked for at få grøn gennemslagskraft” fortæller Kirsten Lund Andersen, som også sidder med i styregruppen bag Green Cities projektet.

I Green Cities projektet anvendes konsekvent definitionen BYNATUR, når formålet med projektet skal talesættes. Det skal signalere, at Green Cities har brede armbevægelser, som bogstaveligt talt skal fylde i (by)landskabet.
Det primære formål er, at skabe en nødvendig modvægt til byfortætning. Derfor er de fem branchegrupper gået sammen i den danske del af Green Cities med udgangspunkt i fem temaer: Sundhed, klima, biodiversitet, økonomi og social sammenhængskraft.
Overordnet skal projektet forene brancheorganisationerne i en fælles kernefortælling om det stigende behov for, at nuancere forståelsen af grøn infrastruktur, som kan fremme en bæredygtig udvikling i byer.

“Netop det at vi alle fortæller den samme historie – de samme budskaber – igen og igen kan bidrage til at vi får igangsat en debat om behovet for at vi får mere bynatur, og at vi får politikernes opmærksomhed” fortæller Henning Roed og henviser til kommunikationsstrategien på den netop nystartede hjemmeside for Green Cities.

Brancheorganisationerne bag den danske del af Green Cities projektet er: Danske Planteskoler (DP), Danske Anlægsgartnere (DAG), Danske Landskabsarkitekter (DL), Park- og Naturforvalterne (PN) og Landskabsrådet (LR).
Læs mere her