Danmarks Havekunst II og Danmarks Havekunst III til salg

Som medlem får du nu mulighed for at købe Danmarks Havekunst II og III til inspiration i forvaltningens arbejde med de grønne områder.
– Måske er et af jeres anlæg eller haver med i historien om Danmarks Havekunst, eller måske findes et med en lignende historie?

Danmarks Havekunst II (431 sider)
af Lulu Salto Stephensen
Danmarks Havekunst II beskrives perioden fra den romantiske haves gennembrud i det tidlige 1800-tal og landskabs-arkitekturens udvikling frem til 2. Verdenskrig.

 

 

 

Danmarks Havekunst III (440 sider)
af Annemarie Lund
Danmarks Havekunst III beskrives landskabsarkitekturens udvikling i perioden fra efterkrigstiden frem til omkring 2000.

 

 


Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige gengivelser af planer og smukke fotos af fotografen Keld Helmer-Petersen. 
Løssalg pr. bind i december måned:
Før  399 kr. inkl. moms.  Nu: 200 kr. inkl. moms.

Kan  tilsendes ved bestilling her: kmo@arkfo.dk
Kasper Monty, redaktionssekretær for Arkitektens Forlag.
Derefter vil bøgerne blive tilsendt. Porto kommer til, dog gratis i Danmark for mere end 5 stk!

Kan også købes her: Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1125 København K
 +45 30 85 90 00

Åbningstid
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

15 unikke natursteder udgør Danmarks Naturkanon 2018

15 unikke natursteder er blevet udvalgt som Danmarks Naturkanon og strækker sig fra Skagen til Bornholm.

Ikke færre end 1.671 forslag blev fremsendt til juryen, som i første omgang nominerede 30 natursteder. Derefter blev 15 natursteder udvalgt, ligeligt fordelt mellem regionerne, på baggrund af 1.200 personlige og bevægende beretninger, som bekræfter, at naturen er noget særligt.

Juryen lod sig inspirere af folks beretninger og har bedømt og udvalgt de 15 steder ud fra en række politiske fastlagte kriterier. Eksempelvis lokalitetens smukke natur og landskabelige- geologiske- og biologiske værdier. Derudover skal der være offentlig adgang til stedet.

Blandt de udvalgte natursteder er blandt andre Råbjerg Mile, Svanninge Bakker og Klydesøen på Vestamager.
Danmarks nye Naturkanon udspringer af ”Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016”.

 

 

Speciale om bevaring af ikon-træer – efterspørgsel på eksempler!

Det er anerkendt, at store træer er vigtige i byen, da de har stor kapacitet i forhold til opsamling af regnvand, CO2 og skygge. Samtidigt har store træer stor værdi for borgerne, og udgør en væsentlig indvirkning på lokalområdets identitet, skala og rumlighed.
Derfor ønsker jeg i mit speciale som landskabsarkitekt-studerende, at udfordre driften og måden at omgås ikon-træerne på så vi kan få endnu ældre træer i bybilledet, der kan bidrage med andre oplevelser og biodiversitet.

Jeg leder derfor efter eksempler på træer, hvor gevinsten i at bevare træet overstiger risikoen for, at det falder sammen, fordi træet er for vigtigt for borgerne, området, udtrykket, identitet og herligheden. Gerne eksempler hvor der er blevet gjort tiltag som f.eks. støttepæle, kronesikring, beskæring, omlægning af sti, flytte bænke og afmærkning af zoner (f.eks. under trækrone, uden for trækrone). Alt sammen for at give træet længere levetid og så vidt muligt undgå risiko for besøgene.

Københavns Kommune fik udformet en træpolitik i 2016, og spurgte i den forbindelse borgerne om hjælp til at udpege en ny kategori af beskyttede træer; Ikon-træer. Ikon-træerne er udpeget i deres bedste alder og storhedstid, men hvad sker der når disse begynder at blive ældre og forfalder – måske udgør en risiko for ophold omkring træet?
København oplever netop flere og flere fældninger af store, ældre træer, hvor borgerne ofte sætter spørgsmålstegn ved fældningen, og kæmper for bevaring.
Denne tendens er uholdbar, især hvis befolkningen ønsker anderledes!

Hvis du kender til eksempler på tiltag eller ønsker at bevare ikon-træerne, bedes du kontakte mig på mail: marie_n_svendsen@live.dk

– Af landskabsarkitekt-studerende Marie Nygaard Svendsen

National Park Cities Forum blev afholdt i Sydaustralien

Verdenskendte eksperter og regeringsrepræsentanter fra hele verden var samlet på ”International National Park Cities Forum” for, at udveksle idéer om det at arbejde i lokalsamfund og sammen skabe grønnere og sundere byer. Konferencen blev afholdt i Sydaustralien i den grønne by Adelaide og var arrangeret af The Hon David Spiers MP, DEW og World Urban Parks Association. Det var ikke tilfældigt, at konferencen blev afholdt i Adelaide. ”Green Adelaide” stræber nemlig efter at være den mest økologiske, levende by i verden og har allerede etableret omfattende byparker samt smukke storbyparker.

På konferencen blev der udviklet et sæt
National Park City Principles, som sammen med The World Urban Parks Association arbejder mod at skabe åben plads, rekreation, sundhed og aktivitet i grønne byområder. Organisationen vil fremme national-bypark konceptet i visionen om, at alle byboere skal have adgang til kvalitetsbyparker. På konferencen fik de fremmødte præsentationer fra blandt andre formanden for ”World Urban Parks”, administrerende direktør for ”US Pittsburgh Parks Conservancy” Jayne Miller og grundlæggeren af national-bypark-konceptet og geolog Dan Raven-Ellison.

Læse mere om World Urban Parks her