Mountainbike-spor i fredet skov skal nedlægges

Formanden i pressen:

Fredningsnævnet har afgjort, at MTB-sporet i Lundby Bakker i Aalborg Kommune er i strid med fredningen af naturen i skoven og det derfor skal nedlægges. Lokale ryttere og nationale idrætsforbund kæmper imod, imens andre jubler på naturens vegne, skriver dr.dk. Friluftsrådet har netop påklaget fredningen.

I Aalborg Kommune er det stadsgartner Kirsten Lund Andersen, der har ansvaret for naturen. – Vi har forsøgt at balancere alle de forskellige interesser og interessenter, der er i området. Lundby Bakker er et utroligt eftertragtet område for dem, vi kalder friluftssegmentet. Og det er alt lige fra fuglekiggere til mountainbikeryttere, siger hun til DR.

Kirsten Lund Andersen forklarer, at da man startede med moutainbikestierne i området, var det vigtige for kommunen at adskille “trafikken”, så mountainbikeryttere og andre brugere ikke kom i karambolage med hinanden.

Siden har stierne udviklet sig til anlagte spor – og det er i de fleste tilfælde foregået i dialog mellem kommunen og mountainbikerytterne.

– Vi har ønsket både benyttelse og beskyttelse af naturen, men der er Fredningsnævnet kommet med et klokkeklart svar: Naturen vægter højere, end dem der skal benytte den.

Kilde: dr.dk. – læs hele artiklen på DR.dk

Den 19. december har Friluftsrådet påklaget afgørelsen: læs mere om sagen her

 

 

 

 

Vintermøde: Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Konferencedato:

D. 27. februar 2020

Konferencested:

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

 

Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere.

I synergi med offentlige rekreative arealer kan tilgangen bidrage til at brande steder og lokalområder og gøre dem mere attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, og for turister. Og grønne fagfolk i forvaltninger og drift er helt afgørende for dialogen og de partnerskaber, der kan realisere mulighederne og den rekreative værdi.

Dette er udgangspunktet for Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2020, hvor vi bl.a. fokuserer på:

– Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter, og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?

– Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.

– Opvarmning til Danske Parkdage i Faaborg-Midtfyn, hvor friluftsliv og sundhed er nogle af emnerne.

 

Program for dagen:

9:30 til 10.00: Registrering og morgenmad

10.00 – 10.10: Velkomst og rammesætning
v. formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt Steen Himmer, Gladsaxe, medlem af bestyrelsen

10.10 – 11.50: Værktøjskassen: Lad os tale om det!
V. cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt

Metoden Styrket Borgerkontakt tager udgangspunkt i veldokumenteret viden om god kommunikation og god konflikthåndtering. Metoden udfordrer de offentlige myndigheders traditionelle måder at arbejde på og giver dokumenteret færre klagesager. Hvordan kan tilgangen anvendes på det grønne område og i forhold til borgerinddragelse, involvering? Med konkrete eksempler og praktiske øvelser.

12.00 til 13.00: Frokost på Nordatlantisk Hus

13:00-13:40: Linjer i landskabet: Merværdi gennem dialog
Tidl. medlem af Bornholms Regionskommune, biavler og aktiv med projektet Linjer i Landskabet Bjarne Westerdahl og skovrider Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Linjer i landskabet er et formidlingsprojekt med fokus på geologi og kulturlandskabet ved Aakirkeby på Bornholm. Projektet har skabt ekstra værdi og sammenhænge ved at samle mange aktører. Hør om hvordan, der er skabt ejerskab til projektet i lokalbefolkningen og i relevante foreninger/organisationer, samt om, hvordan projektet blev ”solgt” til lodsejerne. Inspiration til at håndtere og facilitere processer med mange aktører.Hvordan er processen grebet an og hvad er er der kommet ud af projektet? Projektets synlige tiltag – bl.a. en udsigtsplatform – var nomineret til Dansk Landskabspris 2019.

13.40 – 14.00: Kaffepause

14:00-14:40: Hvordan deler vi bedst pladsen?
Programleder for DGI Outdoor, Thomas Larsen Schmidt, DGIs Landskontor

Thomas arbejder bl.a. med faciliteter til friluftsliv, MTB, kano og kajak og med DGIs adgangspolitik. Vi får et bud på, hvordan der kan skabes plads til de mange forskellige aktiviteter i samspil med lokale aktører og netværk. Målet er at skabe uderum, der kan rumme aktiviteter året rundt.

14:40 -15:10: Geopark Odsherred – samarbejde og branding
Geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen, Geopark Odsherred 

Odsherred på Vestjælland er UNESCO Global Geopark og med konceptet følger, at fundamentet er lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give området en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed. Vi hører om naturformidling, aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

15:10 – 15.30: Velkommen til Sydfyn!
Parkforvalter Majken Asserbo og /eller afdelingsleder Ole Tyrsted, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn kommune er værtskommune for Danske Parkdage 2020. Vi får en appetitvækker, hvor vi hører om kommunens arbejde med friluftsliv, naturturisme og outdooraktiviteter. Områderne udvikles i tæt samarbejde med lokale, frivillige og private lodsejere. Vi hører om, hvordan man håndterer det, når konflikterne og de modstridende ønsker opstår. PS Danske Parkdage afholdes i dagene 9. til 11. september 2020.

15.30 – 15.45: Opsamling og afslutning

 

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms.

HUSK AT KLIKKE I BOX VED TILMELDING, HVIS DU ER MEDLEM

Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.
Kursusdato 27. februar 2020
Tilmeldingsfrist 1. februar 2020
Find tilmeldingen her

Christiansborg Områdesikring vinder Dansk Landskabspris 2019

Dansk Landskabspris 2019 går til Christiansborg Områdesikring, som vender frygten for terror til et rum med høje og skulpturelle værdier.
Vinderprojektet er udviklet i samarbejde med Sweco, ÅF Consult og professor Steen Høyer med Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen som bygherrer.

Christiansborg Områdesikring vinder foran tre andre finalister, der var valgt ud af et felt på 25 indstillede projekter. Juryens talsmand Steen Himmer fremhæver niveauet: ” De fire finalister, Linjer i Landskabet, Solrødgård Klima- og Miljøpark, Kickstart Tornhøj og Christiansborg Områdesikring, vidner om, hvor stærkt danske landskabsarkitekter står i disse år”

Læs om de nominerede her

Kickstart Tornhåj i Aalborg modtager hædrede omtale fra juryen og anerkendelse af projektets helhedsorienterede fokus på social bæredygtighed. Blandt andet fremhæver juryen projektets styrke i at “(…) vise hvordan landskabs­arkitekturen på et strategisk og fysisk plan kan løfte rammerne for byliv og derved bidrage til løsningen af et af samfundets helt storeudfordringer omkring ensomhed og udsatte boligområder”

Projektet er realiseret af Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten, Arkil og Jesper Kongshaug med Aalborg Kommune og Realdania som bygherrer.

Med Dansk Landskabspris 2019 følger en check på 40.000 kroner, som fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) overdrog til temaet bag vinderprojektet, mens Kickstart Tornhøj udover hædrende omtale blev honoreret med 10.000 kroner til et fest- og debatarrangement, der løb af stablen i Valencia bygningen i København.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

Læs om de 4 finalister samt udtalelser fra juryen her

 

 

Erfa-møde i Furesø Kommune 27.11

Furesø Kommune har gang i en række projekter, hvor man forsøger at tænke regnvand sammen med plantning af træer.
Fokus er på at skabe løsninger som giver træerne tilstrækkeligt med vand og iltede forhold. Man er igang med tre forskellige projekter, hvor fællesnævneren er vand og træer. Der arbejdes eksperimenterende med pimpsten, Stockholmjord og permeable fliser i forskellige kombinationer. Det hele krydres med træer og stauder.

Så er du nysgerrig efter at se resultatet og vores foreløbige erfaringer – både de gode og mindre gode, så kom med til fyraftensmøde hos Park- og naturforvalternes kredsmøde for hovedstadsområdet.

Faglig erfaringsudveksling i Furesø Kommune for medlemmer af Park- og Naturforvalterne.
Afsluttes med kaffe og kage på Furesø Rådhus.

Dato: 27. nov.
Tidspunkt: 13-15.30
Mødested: Enebærvej i Værløse

Tilmelding: bip@furesoe.dk – Benedicte Isabella Dyekjær

Læs mere i programmet her

Fire finalister dyster om Dansk Landskabspris 2019

Linjer i Landskabet, Solrødgård Klima- og Miljøpark, Christiansborg Områdesikring og Tornhøj er finalister til Dansk Landskabspris 2019. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles ved et festarrangement, der finder sted torsdag d. 7. november kl. 15 til 18 i Valencia på Vesterbro i København.

Tilmeld dig arrangementet d. 7 november her -gratis

Et landskabsarkitektonisk kulturarvsprojekt, et renseanlæg, der kombinerer teknik med offentligt tilgængelige naturområder, terrorsikring af Danmarks parlament og samlende mødesteder i et alment boligområde: Linjer i Landskabet på Bornholm af Rubow Arkitekter, Solrødgård Klima- og Naturpark i Hillerød af Gottlieb Paludan Architects, Christiansborg Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter og Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab er finalister til Dansk Landskabspris 2019. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles til et festarrangement d. 7. november.

Finalisterne viser styrken i dansk landskabsarkitektur
De fire finalister er valgt ud fra et stærkt felt på 25 indstillede projekter, der på hver deres måde understreger, hvor stærkt dansk landskabsarkitektur står i disse år. Juryens talsmand, Steen Himmer, landskabsarkitekt MDL, Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park og Naturforvalterne, glæder sig over, at det samlede felt har været stærkt og fortæller om baggrunden for de fire udvalgte finalister: ”De fire nominerede projekter til Dansk Landskabspris 2019 viser bredden i fagets virke. De illustrerer også tydeligt, at danske landskabsarkitekter er dybt optagede af at påvirke og forbedre det samfund, de er en del af. Endelig eksemplificerer projekterne, hvordan den landskabsfaglige praksis aktivt påtager sig et ansvar for at udvikle og forbedre vores store fællesskab.”

Finalisterne forholder sig til væsentlige samfundsproblematikker
De fire projekter tager på hver deres måde livtag med fire væsentlige samfundsproblematikker, der fylder i den fælles bevidsthed – både på politisk plan og i den offentlige samtale. Linjer i Landskabet er et kulturarvsprojekt på Bornholm, som inviterer til bevægelse og dialog, og som derudover åbner de besøgendes øjne for såvel landskabet og som dets årtusindelange historie. Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød viser, hvordan den landskabsarkitektoniske praksis tilfører merværdi ved at kombinere et teknisk klima- og miljøproblemløsningsanlæg med et offentligt tilgængeligt, rekreativt parkområde. Christiansborg Områdesikring løser de udfordringer, vi som samfund står overfor i mødet med terrorens truende ansigt. Tornhøj i Aalborg taler ind i debatten om, hvordan fysiske rammer, og ikke mindst det landskabsarkitektoniske greb, kan understøtte et kvartersløft i et tidligere udsat område, som trænger til en tættere tilknytning til både den omgivende by og til de mennesker, der bruger området.

Prisuddeling 7. november i Dreyersalen, Valencia
Dansk Landskabspris er på 50.000 og uddeles d. 7. november til et festarrangement i Valencia-bygningen på Vesterbro. Arrangementet indledes med en paneldebat med blandt andet Karsten Ifversen, arkitekturredaktør på Politiken, filminstruktør Phie Ambo og Line Toft, landskabsarkitekt og partner i LABLAND Architects. Derefter præsenterer repræsentanter fra de respektive landskabsarkitektvirksomheder deres projekter, hvorefter vinderen af Dansk Landskabspris 2019 kåres.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

Juryen for Dansk Landskabspris 2019 består af

Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder
Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, partner, LABLAND Architects / Danske Landskabsarkitekter
Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune / Park og Naturforvalterne
Jane Sandberg, direktør Enigma Museum for post, tele & kommunikation / uvildig repræsentant
Adrian Matthew Fey, medstifter, kreativ direktør i Culture Works / uvildig repræsentant
Jane Sandberg og Adrian Matthew Frey er værter ved festarrangementet.

FAKTA FINALISTER DANSK LANDSKABSPRIS 2019

Linjer i Landskabet af Rubow Arkitekter
Bygherre: Bornholms Regionskommune. Rubow Arkitekter rolle og ydelser: Arkitekt & landskabsarkitekt, foranalyse, fondsansøgning, design og program, projektering, fagtilsyn. Samarbejdspartnere: SYTE, NaturBornholm, Ingeniør NJ Cph. Fonde: Nordea-fonden, Den A. P. Møllerske Støttefond, Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Brdr. Larsens Legat, Vanførefonden, Friluftsrådet, Fritid og Kultur Lokalrådet. Periode: 2016-2019. Areal påvirket: 290 ha. Anlægssum: 7 mio. kr.

Solrødgård Klima- og Miljøpark af Gottlieb Paludan Architects
Bygherre: Hillerød forsyning. GPA rolle og ydelser: Totalrådgivning, bygningsdesign, landskabsdesign, byggeledelse (delprojekt), projektopfølgning og fagtilsyn. Samarbejdspartnere: Sloth Møller rådgivende ingeniører A/S og Krüger a/s. Periode: 2013- 2019. Areal: 510.00 m2 Anlægsum: 120 millioner kr.

Christiansborg Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter
Bygherre: Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen. GHB Landskabsarkitekter rolle og ydelser: Totalrådgivning – projektledelse herunder økonomi- og tidsstyring, ideudvikling, projektering, myndighedsbehandling, EUudbud i hovedentreprise, projektopfølgning og fagtilsyn. Samarbejdspartnere: Sweco, ÅF Consult samt arkitekt og professor Steen Høyer. Periode: 2013-2019 Kontraktsum: 48 millioner kr.

Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab
Bygherre: Aalborg Kommune og Realdania. Totalrådgiver: Tegnestuen Vandkunsten. Marianne Levinsen Landskab rolle og ydelser: Idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn. Samarbejdspartnere: Udførende / Arkild samt Belysning / Jesper Kongshaug. Udført: 2018. Areal: 12.000 m2. Anlægssum: 33 millioner kr.

KORT OM DANSK LANDSKABSPRIS
Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I år er det 9. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt. Formålet er, at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen.

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014), ’Stille Steder i Silkeborg’ (2013), ’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).

Tilmeld dig arrangementet d. 7 november her -gratis

De kommunale fik et royalt drys

Vores gode samarbejdspartnere fagbladet Grønt Miljø var jo også med på Danske Parkdage, og det er det kommet 5 super-gode sider ud af i september-udgaven af bladet; super-flot omtale af fælleskonferencen og af 4 af de faglige ture. Du holder da Grønt Miljø? Ellers find artiklen “De kommunale fik et royalt drys” her

Afgangsudstilling til 11. oktober

4. – 11. oktober løber Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2019 af stablen i Brøndsalen i Haveselskabets Have på Frederiksberg. På udstillingen viser de nyslåede landskabsarkitekter fra Københavns Universitet deres bud på alt fra regnvandshåndtering over mødet mellem by og industri til landskaber i almene boligbebyggelser. Park- og naturforvalterne støtter udstillingen med et økonomisk tilskud.

Klimasikring, fysisk og psykisk velvære og sammenhængskraft. Der er nok at tage fat på for fremtidens landskabsarkitekter. Heldigvis har de nyslåede kandidater fra Københavns Universitet mange gode bud på, hvordan landskabsarkitekturen kan transformere fremtidens udfordringer til morgendagens potentialer. 4. – 11. oktober kan alle interesserede få syn for sagen og opleve et udvalg af årets afgangsprojekter på Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2019.

Udstillingen viser fagets mangfoldighed
De udstillede projekter adresserer en lang række forskellige emner og berører alt fra regnvandshåndtering, fremtidssikrede beplantninger, mødet mellem by og industri, landskaber i almene boligbebyggelser, promenader og havneprojekter i flere forskellige europæiske byer.

Mikkel Eye er en af de nyslåede landskabsarkitekter og en af de mange frivillige, der har knoklet for at stable udstillingen på benene. ”Med afgangsudstillingen sætter vi fokus på landskabsarkitekturen og dens potentialer for at adressere en række af de presserende udfordringer, verdenssamfundet står overfor. Vi ser udstillingen som en oplagt mulighed for at fremvise vores kunnen over for dem, der måtte besøge afgangsudstillingen. Ved flere lejligheder har dette været den direkte årsag til ansættelse på tegnestuer og i kommuner”, fortæller Mikkel Eye .

Fra den 5. – 11. oktober er udstillingen dagligt åben mellem 10-17.30. Onsdag d. 9. oktober dog til kl. 15.

Udstillingen er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danske Landskabsarkitekter, FLS, Frederiksberg Destilleri, Frederiksberg Fonden, Haveselskabet, JA, LAF, Park- & Naturforvalterne og byrums-inventarvirksomheden Vestre.

Josefine Vintov er formand for LAF, Landskabsarkitekternes Forening, der er en del fagforeningen JA, fortæller, ”Bestyrelsen hos LAF glæder sig utrolig meget over at udstillingen igen i år bliver en realitet. Vi var selv aktive i tilblivelsen af udstillingen i 2017, og at den nu tegner til at blive en tradition, er vi stolte over. Vi ser frem til at fejre de nye kandidater til udstillingsåbningen den 4. oktober, gå på opdagelse i deres flotte specialeprojekter og lade os inspirere. Hos LAF har vi et stort ønske om at bidrage til at fremme beskæftigelsen blandt vores medlemmer og specielt de nye kandidater. Vi er sikre på, at udstillingen kan være en rigtig god vej ind på arbejdsmarkedet, og derfor bidrager LAF med økonomisk støtte til print af udstillingskataloger.” 

 

FAKTA Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling 2019
Periode: 4. – 11. oktober 2019
Sted: Brøndsalen i Haveselskabets Have på Frederiksberg
Åbningsreception: Fredag d. 4. oktober kl. 17.00
Åbningstider: 5.- 11. oktober kl. 10 – 17.30 (Onsdag d. 9. oktober til kl. 15)

LINK til Facebookbegivenhed: https://www.facebook.com/events/360215898188076/

Det er tredje år i træk, at Landskabsarkitekternes Afgangsudstilling afholdes. Udstillingen er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Danske Landskabsarkitekter, FLS, Frederiksberg Destilleri, Frederiksberg Fonden, Haveselskabet, JA, LAF, Park- & Naturforvalterne og byrums-inventarvirksomheden Vestre.

 

Præsentationer fra Danske Parkdage 2019

Her kan du finde præsentationer fra Danske Parkdage 2019; dem vi har til rådighed.

Find præsentationerne fra Danske Parkdage 2019 her

 

Vores parkers værdi kan konkurrere med byggeri

“Der findes ikke en markedsværdi for natur, som der gør for eksempelvis lejligheder, parkeringspladser eller en liter mælk – og da planlægning af vores byer er rodfæstet i økonomisk prioritering, taber naturen alt for ofte kampen om kvadratmeterne i byen. 
En økonomisk model kan imidlertid beregne værdien af – og dermed prissætte – natur.
Vores grønne områder kan være svære at værdisætte i kroner og øre, men flere forskere lægger op til at beslutningstagere inddrager økonomisk modeller for natur. Modellens udregninger viser, at den økonomiske værdi af grønne områder er stor – så stor at den kan konkurrere med værdien af lejlighedsbyggeri og lignende arealanvendelser”.

– Green Cities har udgivet en artikel baseret på et interview med Toke Emil Panduro, seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Læs hele artiklen her

 

 

Nye suppleanter og ressourcepersoner i PN

Årets generalforsamling bød på vedtagelse af regnskab og budget og en uændret kontingentsats for 2020 og genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer Steen Himmer, Kirsten Høi, Karsten Linding og Henriette Lunn Vonsbæk.

Nye suppleanter for bestyrelsen blev – efter kampvalg – stadsgartner Kent Alex Larsen, Skive Kommune og skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune.

Samtidigt blev 4 medlemmer knyttet til bestyrelsen som ressourcepersoner: nemlig projektleder Vibeke Schrøder, Roskilde Kommune, parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune, landskabsarkitekt Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune samt studieleder Christine Nuppenau, Skovskolen.

Den nye bestyrelse med suppleanter og ressourcepersoner samles til møde i starten af november og aftaler arbejdsområder og prioriteringer i det kommende år.

På generalforsamlingen præsenterede formanden beretningen, der er tilgængelig her

Læs også referatet fra generalforsamlingen her