Program og tilmelding – Danske Parkdage 2019

Danske Parkdage 2019 afholdes på Frederiksberg i samarbejde med Center for Slotte & Haver, Slots- og Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Onsdag d. 11. september og  torsdag d. 12. september er mødestedet  Josty ved Frederiksberg Have,  fredag d. 13. september går den faglige udflugt til Bernstorff Slotshave, Frederiksborg Slotshave og Fredensborgs Slotshave. Det bliver kongeligt og en solid markering af, at Danske Parkdage har 20 års jubilæum.

Find program og link til tilmelding på denne side

Biologisk mangfoldighed og regnbede i private haver

Green Cities stiller op til Naturmødet senere i maj, hvor fagmedarbejdere på Green Cities standen vil give de besøgende gode råd om, hvordan de kan skabe mere biodiversitet i haven.

“Den private haveejer kan gøre en række ting for at få flere dyr, insekter og fugle i haven og dermed styrke den biologiske mangfoldighed. Men det kan måske være lidt svært at overskue, hvor man skal begynde, og hvordan man kan gøre det, så derfor tilbyder vi gratis rådgivning i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals den 23-25. maj.”
– understreger Henning Roed, formand, Danske Planteskoler.

Formanden opfordrer folk til at medbringe et billede eller en tegning af deres have, og så vil fagfolkene på standen vejlede om såvel øget biodiversitet og om, hvordan man kan anlægge et regnvandsbed i haven – også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand).
LAR har vist sig at have stor betydning set i forhold til at håndtere de massive regnskyl, da de offentlige kloakker ikke kan gøre det alene. Derved er regnvandsbede i private haver en vigtig del af klimatilpasningen

Der vil være masser af planter på Green Cities standen på Naturmødet, så de besøgende kan se, dufte og mærke på planterne og samtidig få et indtryk af, hvordan de kan bruges derhjemme i haven.

Læs mere her

Du kan i øvrigt læse mere om hvordan du får mere biodiversitet i din have her, eller hvordan du anlægger regnvandsbede her

FN’s 17 Verdensmål og arbejdet med park- og naturforvaltning

Af landskabsarkitekt Kirsten Høi,  Vand og Natur – Herlev Kommune, medlem af bestyrelsen, Park- og naturforvalterne

I kommunerne er arbejdet med FN’s 17 verdensmål for alvor gået i gang og det er et arbejde, som vi kan forvente får mere fokus fremover, da FN’s lande har forpligtiget hinanden på at leve op til målene frem til 2030.

I arbejdet bør vi tage udgangspunkt i de interesser og ønsker borgerne og politikerne har, men også tage hensyn til verdensmålene, når vi alligevel er i gang med opgaveløsningen.

Eksempelvis synes jeg, at delmål 6-Rent vand og sanitet, delmål 11-Bæredygtige byer og lokalsamfund samt delmål 13-Klimaindsats er relevante mål at arbejde med. Herunder vigtige delmål som: Sikring af inkluderende grønne offentlige rum, indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning samt beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand.
Det er alle relevante mål at henvise til som Park- og naturforvalter, når vi arbejder med drift og omlægninger i grønne områder.

Et andet godt argument for at henvise til verdensmålene er også, at vi i kommunerne bliver målt og evalueret i forhold til vores evner til at forbedre verdensmålene. Under hvert mål er der delmål og indikatorer for delmålene, dvs. målemetoder, som gør det muligt at følge delmålene, og om de bevæger sig i den rigtige retning.
I Danmark arbejder bl.a. Danmarks Statistik med at måle på delmålene, og der bliver også snart målt på hver enkelt kommunes indsats for at følge op på delmålene.

F.eks. har en del af idrætsverdenen taget FN’s verdensmål til sig i forhold til at sikre gode vilkår for idrætten. På samme måde kan vi også bruge verdensmålene, når vi skal arbejde med grøn strategi, byudvikling, partnerskaber osv.

Læse mere om FN’s 17 Verdensmål her 

Karsten Klintø gæster TED Talks

Kom og oplev stadsgartner Karsten Klintø når han den 1. juni gæster TED Talks Frederiksberg til en snak (på engelsk) om det grønne Frederiksberg. Karsten Klintøs oplæg ‘The beating of a green Heart’ er en ud af 12 talks under temaet ‘Human Being – Being Human’.

Måske kender du allerede det internationale format, hvor en række talere hver især får højst 18 minutter til at præsentere deres idéer eller tanker på den mest opfindsomme og engagerende måde, de kan.

TED blev oprindeligt skabt i 1984 som en enkeltstående begivenhed. Nu afholdes konferencerne i hele verden, og talerne kan streames live. De behandler en stadig bredere række af emner inden for forskning og anvendelse af videnskab og kultur.

Se programmet her 

Hvornår: Lørdag d. 1. juni
Tidspunkt: Kl. 12:00-21:00
Hvor: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C
Tema: Human Being – Being Human

Billetter her

 

 

 

 

Kommunerne vil gerne det grønne

Stort set alle ville gerne prioritere mere grønt i byerne – og rigtig mange gør allerede en del, for at få flere grønne områder og mere natur i byerne. Men der er også udfordringer. Det er groft sagt det efterladte indtryk fra Green Cities´ deltagelse i den nyligt gennemførte Teknik & Miljø messe i Fredericia – arrangeret af Kommunernes Landsforening.

– Det overordnede indtryk er, at kommunerne rigtig gerne vil prioritere mere grønt. Men vi oplevede også, at flere er stærkt udfordrede, for eksempel når det handler om at finde den nødvendige plads til at anlægge grønne områder. En byrådspolitiker fortalte, at der end ikke kunne prioriteres plads til en legeplads, når de byggede nyt – fordi der ganske enkelt ikke var kvadratmeter nok at tage af, siger Susanne Reneé Grunkin, formand Dansk Landskabsarkitekter, der ved messen var i dialog med en række KL – repræsentanter.
– Ved konferencedagens mange uformelle samtaler med lokalpolitikere og embedsmænd oplevede jeg, at de udtrykte stolthed over, hvor grønne, de mente deres kommune var. Man fornemmede, at de var klar over, at det grønne har høj værdi i den gode fortælling om deres kommune – og at de bruger det grønne som en salgsparameter.

Også næstformanden for Landskabsrådet, Ole Kjærgaard, var at finde på Green Cities standen i Fredericia.
– Jeg stiller op fordi Green Cities har et vigtigt budskab – og de kommunale embedsmænd og byrådspolitikere er en vigtig målgruppe, som kan være med til at påvirke den grønne dagsorden. – De kommunale embedsmænd har brug for input fra os, der har berøring med virkeligheden både på den projekterende og den udførende del. Her har vi mange års erfaring med, hvad der skaber de rigtige rammer og hvordan vi holder fast i kvalitet og det langtidsholdbare, forklarer Ole Kjærgaard.

Det var første gang Green Cities for alvor var ude at møde en stor og vigtig målgruppe – hvorfor alle sejl var sat til – blandt andet med at opbygge en inspirerende og hyggelig stand. Og flere fra styregruppen bag projektet havde prioriteret at bruge en dag i Green Cities standen.

Læs mere om messen her