Nyhedsbrev fra Green Cities

Green Cities har udsendt nyhedsbrev om seneste måneds aktiviteter.
Du kan bl.a. læse om Naturmødet og den gode dialog med interesserede besøgende, som var nysgerrige efter at høre om tips til at gøre deres egne haver mere biologisk mangfoldige. Og læs om den reviderede udgave af ‘VAT 19 – Værdisætning af skader på træer’ fra 2003, som skal beskytte bytræerne.
Du kan også se videoen “Er du til gråt eller grønt?” om grå steder i København, som potentielt kan forskønnes af det grønne.

Læs nyhedsbrevet her 

Nye navne i Parkdage-programmet

Programmet for Danske Parkdage er netop blevet suppleret med flere indlægsholdere og debattører under temaet om ”Kompetencer og efterspørgsel”. Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Dagbladet Politiken, fører også igennem temaet, hvor du bl.a. kan høre professor (MSO) David Budtz Pedersen PhD., Aalborg Universitet, direktør Hanne Stensen Christensen, Stevns Kommune, medlem af Aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning, uddannelseschef Rasmus Brodersen, Skovskolen, lektor og studieleder Torben Dam, IGN, Landskabsarkitektur og Planlægning og PNs formand stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune.
Check programmet ud her

Få dit projekt gennemgået af Nigel Dunnett på HL19!

Det er lykkedes fagudstillingen Have & Landskab at få professor i plantedesign, Nigel Dunnett, til at holde to forelæsninger til Fagligt Forum med titlen: The Essential Guide to Naturalistic Planting Design.

Elementer af hans opsigtsvækkende, naturalistiske tilgang til beplantninger kan du endda opleve i den storstilede forsøgsplantning med buske, som Danske Planteskoler og Københavns Universitet ved Marie Schnell har etableret på Have & Landskab og som Nigel Dunnett har været med til at udvikle.
Læs mere om Nigel Dunnett på www.haveoglandskab.dk

Få verdensklasse planteinspiration med hjem til netop dit projekt
Den unikke mulighed er dog, at Nigel meget gerne vil gennemgå og komme med feedback på konkrete, danske planteprojekter!
Derfor er Have & Landskab på jagt efter 3-4 hold af landskabsarkitekter eller kommunale planlæggere, der sidder med et projekt, som er så færdigt, at der foreligger en planteplan og en planteliste. Planen er, at man i fællesskab med Nigel Dunnett skal gennemgå planen og plantelisten, tankerne bag og derefter får en faglig dialog om mulighederne og ikke mindst masser af nye og meget konkrete råd og idéer med på vejen. Det skal selvfølgelig helst være et projekt, som endnu ikke er nået til anlægsfasen, men har en færdig planteliste.
Vi er dog også realistiske, og man er velkommen til at byde ind med et projekt som netop er færdigt, eller et kommende projekt, hvor forudsætningerne svarer til et tidligere projekt, hvorfra man altså kan medbringe plantelisten. Der kommer til at være workshops både onsdag den 28. august og torsdag den 29. august og arrangementerne bliver afholdt på Fagligt Forum på Have & Landskab i Slagelse.

Lyder det spændende, og har I muligvis et planteprojekt, som kunne trænge til inspiration fra en af de bedste i verden?
Så kontakt lektor Torben Dam fra IGN på toda@ign.ku.dk eller telefon: 35 33 17 97

Horsens Blomstrer –  Fyraftensarrangement tirsdag d. 25. juni 16:30

Horsens Blomstrer! Sådan lød sloganet for Horsens for over 25 år siden.
Nu blomstrer byen igen på mange måder – byen vækster og firmaet Byblomst har bopæl i Horsens!!


Program

1:Vi kigger på ca. 5 år gamle banegårdsbede med bjørnegræs

2: Herfra går vi langs med Vitus Bering park til Niels Gyldingsgade og ser på fire nye bede designet af Overdam planteskole – med græsser og stauder.

3: Vi ser gågaden der er under renovering og hører om kommende stauder på plinte i gågaden

4: Allégade – her kommer vi forbi hævede bede med løg, stauder og græsser

5: Fra Allégade går vi til Fussingsvej 19 og kigger på Byblomsts skyggebed ved et boligselskab

6: Vi slutter ved Fængslet, hvor der er plantet et maskulint velkomstbed, også Byblomsts.
Her nyder vi også en sandwich og en vand inden turen går tilbage til banegården.


Hvor:
Foran banegården / Andreas Stenbergs plads. Herfra foregår turen til fods.
Hvornår: 16:30
Tilmelding: Liselotte på tlf. 76292621, mail: telni@horsens.dk
Parkering: Lige nord for Horsens banegård ligger en stor gratis parkeringsplads.
Angiv hvis du er vegetar eller veganer.

Vi håber at I kommer trods den korte varsel !

Mange hilsner Byblomst og Horsens Kommune

Møde for Park- og Naturforvaltere i Hovedstadsområdet

På dagen vil vi tage en gåtur til Irmabyen med oplæg og diskussion. På turen kommer vi til at se de mange forskelligartede bebyggelser og byrum, som vil være afsæt i en diskussion om, hvordan kvalitet af byrum og grønne områder sikres, når der byudvikles.

Læs programmet for dagen her

Hvornår: 20 juni kl. 15:00
Hvor: Artillerimagasinet i Rødovre
Pris: Gratis

Tilmelding nødvendig via dette link: klik for tilmelding

Læs mere om baggrunden for de halvårlige møder og få flere informationer om dagen i vores arrangement-kalender her

Græsset må ikke betrædes

Flere boliger, flere indbyggere og ny infrastruktur sætter de grønne arealer under pres. Vi fylder simpelthen for meget, og det koster på biodiversiteten og de rekreative naturoplevelser.

Af stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og formand for Park- og Naturforvalterne

Græsset må ikke betrædes. Sådan stod der på skilte i 50`erne og 60’erne, hvor uniformerede parkbetjente sørgede for at holde parkerne som prydanlæg. I dag trækker man på smilebåndet over den indstilling, for nu skal græsset jo netop betrædes, opleves og nydes. Men jeg vil hævde, at måske har vi alligevel brug for parkbetjente eller opsynstanter. I dag er vi nemlig alt for mange om at betræde de få grønne kvadratmeter, der er. Der er run på de attraktive græspletter, og det betyder et massivt slid. Én måde at beskytte de grønne arealer på ville være at genindføre parkbetjente for at holde fodaftryk ude af arealet. Det ville være symptombehandling. En bedre løsning er selvfølgelig: Vi skal have flere grønne arealer.

Vi fylder for meget
Vi oplever i øjeblikket et kollaps i biodiversitet, fordi mennesker ganske enkelt fylder for meget. Vores optagethed af vækst gør, at vi superoptimerer – hver eneste kvadratmeter i vores byer. Men det er meget kortsigtet at give naturen og friarealerne så trange kår. Grønt er en fælles ressource; det er ikke individets ressource. Det er på tide at erkende, at vi er kommet til at fylde for meget individuelt med vores biler, bygningsmasse og vores brug af naturressourcer.

”Vi oplever i øjeblikket et kollaps i biodiversitet, fordi mennesker ganske enkelt fylder for meget. Vores optagethed af vækst gør, at vi superoptimerer – hver eneste kvadratmeter i vores byer.

Det grønne – en fælles ressource
Selvfølgelig skal vi have en effektiv infrastruktur, men kan man tænke anderledes, så fx parkering i byerne fylder mindre? I stedet for at ofre så meget opmærksomhed på individets infrastruktur, hvordan kan vi så få mere opmærksomhed på kollektiv infrastruktur, fælles arealer og byrum? Og selvfølgelig er det nødvendigt at boligudvikle, der hvor der er behov – i de større byer. Men kan man skabe nogle boligtyper, der gør, at vores aftryk ikke bliver så voldsomt? UN17 Village i København er et bud på at tænke anderledes. Byggeriet forholder sig til verdensmålene og det omgivende landskab. Der er behov for, at byerne viser mod og i deres planlægning understøtter den type af byggerier.

Træer forurener ikke
I dag er det grønne blevet en restmængde, når alle har taget deres lunser. I det perfekte scenarie ville de grønne arealer og landets grundlæggende landskab være førsteprioritet, og så skulle bygninger og infrastruktur underlægge sig den landskabelige struktur. Naturen skulle have mere plads til rådighed, så den biologiske mangfoldighed får lov at have sine egne præmisser.
Det kan godt være, at det lyder som et guldaldermaleri. Men hvis du planter et træ, så får du et positivt afkast i forhold til rigtigt mange bundlinjer: sundhed, dyreliv, vækst, fastholdelse af CO2, udligning af temperaturforskelle. Og der er ingen negative bivirkninger – træer forurener ikke.

En fremtid for alle
Der bliver på det politiske niveau talt om at beskytte og øge biodiversiteten og give plads til mere vild natur. Men det går så langsomt, at man kan blive i tvivl, om der er en bevægelse overhovedet. Der er så meget snak og usandsynligt lidt handling. Vi er nødt til at tage de nuværende udfordringer alvorligt for at give verden en fremtid, som mange flere kan have glæde af – og man kan jo starte med dem, som ikke har en stemme – dyr og planter – og så tænke os selv ind til sidst.
På nationalt niveau bør man sætte rammer, der sikrer, at vi får plads til fællesarealer. Og på lokalt – kommunalt – niveau, er det de lokale politikere, der har muligheden for at udlægge større arealer til friareal.
Vi skal alle sammen efterspørge kvalitet, men vi skal også være villige til at gå på kompromis. Der er ingen, der ønsker at lægge begrænsninger på sine vaner. Men vi er nødt til at tænke anderledes.

Giv plads til naturen
Vi kan falde i svime over, at nu har storken fået sine første unger, men for 50 år siden var storken en almindelig ynglefugl, der gik rundt på vores enge.
Vi kan godt få parkbetjene tilbage og lave lystanlæg, hvor vi kan betragte en iscenesat natur, men ønsker vi ikke netop at opleve det autentiske? Er det ikke det, vi rejser ud og bruger en masse ressourcer på at opleve i andre lande? Det er da langt mere interessant at iagttage, når naturens udfolder sig, som den vil – det kræver bare, at vi giver den plads.

 

Mærk naturen på ‘Naturens Dag’

Planlæg en aktivitet og vær med til at invitere danskerne ud på natur- og friluftsoplevelser på Naturens Dag søndag den 8. september 2019

Naturens dag er en god anledning til at skabe synlighed om sin forening / organisation / projekt, komme i kontakt med potentielle nye medlemmer og styrke sit lokale netværk. Sidste år var der 340 arrangementer, og vi håber på endnu flere i år.

 Årets tema er ”Mærk naturen” og handler om alt det vi sanser og mærker, når vi er ude i naturen. Under dette tema kan alle være med, men man må også gerne lave arrangementer med andre temaer.
Med Naturens Dag skaber vi positiv opmærksomhed om naturen, om lokale friluftsorganisationer og om friluftslivet. Naturens Dag er samtidig en god mulighed for at synligøre netop jeres friluftsaktivitet og nå ud til nye medlemmer.

Hvad får man hjælp til, når man tilmelder et arrangement til Naturens dag?

– Gratis arrangørpakke: I arrangørpakken er der materiale til at synliggøre jeres arrangement. Man kan få et banner, kasketter, T-shirts mv. til at skabe synlighed samt materialer til aktiviteter rettet mod børn.

– Opbakning og synlighed: Arrangører kan få hjælp til invitationer, PR, presse, artikler, synlighed samt inspiration til aktiviteter. Få gode råd og tips som arrangør af et Naturens dag arrangement her: https://www.naturensdag.dk/bliv-sondagsarrangor/. Under ”Værktøjskasse” kan man finde links til fotos, Facebookbannere mv., som arrangører kan bruge i forbindelse med promovering af et Naturens dag arrangement.

Læs mere i flyeren her
Tilmelding sker på hjemmesiden www.naturensdag.dk

Projektet er støttet af Nordea-fonden og koordineres i fællesskab mellem Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.