Vintermøde: Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Konferencedato:

D. 27. februar 2020

Konferencested:

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

 

Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere.

I synergi med offentlige rekreative arealer kan tilgangen bidrage til at brande steder og lokalområder og gøre dem mere attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, og for turister. Og grønne fagfolk i forvaltninger og drift er helt afgørende for dialogen og de partnerskaber, der kan realisere mulighederne og den rekreative værdi.

Dette er udgangspunktet for Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2020, hvor vi bl.a. fokuserer på:

– Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter, og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?

– Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.

– Opvarmning til Danske Parkdage i Faaborg-Midtfyn, hvor friluftsliv og sundhed er nogle af emnerne.

 

Program for dagen:

9:30 til 10.00: Registrering og morgenmad

10.00 – 10.10: Velkomst og rammesætning
v. formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt Steen Himmer, Gladsaxe, medlem af bestyrelsen

10.10 – 11.50: Værktøjskassen: Lad os tale om det!
V. cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt

Metoden Styrket Borgerkontakt tager udgangspunkt i veldokumenteret viden om god kommunikation og god konflikthåndtering. Metoden udfordrer de offentlige myndigheders traditionelle måder at arbejde på og giver dokumenteret færre klagesager. Hvordan kan tilgangen anvendes på det grønne område og i forhold til borgerinddragelse, involvering? Med konkrete eksempler og praktiske øvelser.

12.00 til 13.00: Frokost på Nordatlantisk Hus

13:00-13:40: Linjer i landskabet: Merværdi gennem dialog
Tidl. medlem af Bornholms Regionskommune, biavler og aktiv med projektet Linjer i Landskabet Bjarne Westerdahl og skovrider Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Linjer i landskabet er et formidlingsprojekt med fokus på geologi og kulturlandskabet ved Aakirkeby på Bornholm. Projektet har skabt ekstra værdi og sammenhænge ved at samle mange aktører. Hør om hvordan, der er skabt ejerskab til projektet i lokalbefolkningen og i relevante foreninger/organisationer, samt om, hvordan projektet blev ”solgt” til lodsejerne. Inspiration til at håndtere og facilitere processer med mange aktører.Hvordan er processen grebet an og hvad er er der kommet ud af projektet? Projektets synlige tiltag – bl.a. en udsigtsplatform – var nomineret til Dansk Landskabspris 2019.

13.40 – 14.00: Kaffepause

14:00-14:40: Hvordan deler vi bedst pladsen?
Programleder for DGI Outdoor, Thomas Larsen Schmidt, DGIs Landskontor

Thomas arbejder bl.a. med faciliteter til friluftsliv, MTB, kano og kajak og med DGIs adgangspolitik. Vi får et bud på, hvordan der kan skabes plads til de mange forskellige aktiviteter i samspil med lokale aktører og netværk. Målet er at skabe uderum, der kan rumme aktiviteter året rundt.

14:40 -15:10: Geopark Odsherred – samarbejde og branding
Geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen, Geopark Odsherred 

Odsherred på Vestjælland er UNESCO Global Geopark og med konceptet følger, at fundamentet er lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give området en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed. Vi hører om naturformidling, aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

15:10 – 15.30: Velkommen til Sydfyn!
Parkforvalter Majken Asserbo og /eller afdelingsleder Ole Tyrsted, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn kommune er værtskommune for Danske Parkdage 2020. Vi får en appetitvækker, hvor vi hører om kommunens arbejde med friluftsliv, naturturisme og outdooraktiviteter. Områderne udvikles i tæt samarbejde med lokale, frivillige og private lodsejere. Vi hører om, hvordan man håndterer det, når konflikterne og de modstridende ønsker opstår. PS Danske Parkdage afholdes i dagene 9. til 11. september 2020.

15.30 – 15.45: Opsamling og afslutning

 

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms.

HUSK AT KLIKKE I BOX VED TILMELDING, HVIS DU ER MEDLEM

Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.
Kursusdato 27. februar 2020
Tilmeldingsfrist 1. februar 2020
Find tilmeldingen her

Christiansborg Områdesikring vinder Dansk Landskabspris 2019

Dansk Landskabspris 2019 går til Christiansborg Områdesikring, som vender frygten for terror til et rum med høje og skulpturelle værdier.
Vinderprojektet er udviklet i samarbejde med Sweco, ÅF Consult og professor Steen Høyer med Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen som bygherrer.

Christiansborg Områdesikring vinder foran tre andre finalister, der var valgt ud af et felt på 25 indstillede projekter. Juryens talsmand Steen Himmer fremhæver niveauet: ” De fire finalister, Linjer i Landskabet, Solrødgård Klima- og Miljøpark, Kickstart Tornhøj og Christiansborg Områdesikring, vidner om, hvor stærkt danske landskabsarkitekter står i disse år”

Læs om de nominerede her

Kickstart Tornhåj i Aalborg modtager hædrede omtale fra juryen og anerkendelse af projektets helhedsorienterede fokus på social bæredygtighed. Blandt andet fremhæver juryen projektets styrke i at “(…) vise hvordan landskabs­arkitekturen på et strategisk og fysisk plan kan løfte rammerne for byliv og derved bidrage til løsningen af et af samfundets helt storeudfordringer omkring ensomhed og udsatte boligområder”

Projektet er realiseret af Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten, Arkil og Jesper Kongshaug med Aalborg Kommune og Realdania som bygherrer.

Med Dansk Landskabspris 2019 følger en check på 40.000 kroner, som fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) overdrog til temaet bag vinderprojektet, mens Kickstart Tornhøj udover hædrende omtale blev honoreret med 10.000 kroner til et fest- og debatarrangement, der løb af stablen i Valencia bygningen i København.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

Læs om de 4 finalister samt udtalelser fra juryen her

 

 

Erfa-møde i Furesø Kommune 27.11

Furesø Kommune har gang i en række projekter, hvor man forsøger at tænke regnvand sammen med plantning af træer.
Fokus er på at skabe løsninger som giver træerne tilstrækkeligt med vand og iltede forhold. Man er igang med tre forskellige projekter, hvor fællesnævneren er vand og træer. Der arbejdes eksperimenterende med pimpsten, Stockholmjord og permeable fliser i forskellige kombinationer. Det hele krydres med træer og stauder.

Så er du nysgerrig efter at se resultatet og vores foreløbige erfaringer – både de gode og mindre gode, så kom med til fyraftensmøde hos Park- og naturforvalternes kredsmøde for hovedstadsområdet.

Faglig erfaringsudveksling i Furesø Kommune for medlemmer af Park- og Naturforvalterne.
Afsluttes med kaffe og kage på Furesø Rådhus.

Dato: 27. nov.
Tidspunkt: 13-15.30
Mødested: Enebærvej i Værløse

Tilmelding: bip@furesoe.dk – Benedicte Isabella Dyekjær

Læs mere i programmet her