Nu klager folk over at vi slår græsset

DEN GRØNNE STAFET

Af skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune, medlem af bestyrelsen, Park- og Naturforvalterne

Biodiversitet er et ord som i den grad er kommet på alles læber. Det mærker jeg tydeligt i mit arbejde som skov- og landskabsingeniør i en lille kommune som Furesø. Jeg har ikke før oplevet så massiv interesse for det arbejde vi grønne folk udfører. Det er både fra politikere, borgere, ledere og kollegaer.

Tak fordi jeg må være den første til at skyde den grønne stafet i gang hos Park- og naturforvalterne. Her får I et lille indblik i det, som fylder meget i mit arbejde for tiden. Det er nemlig ordet biodiversitet. Med ordet biodiversitet i hånden, kan jeg komme igennem med mange af mine idéer og projekter. For det har stor interesse for vores politikere og borgere. Jeg tror det er hjulpet godt på vej af medierne, og ikke mindst DR’s udseendelse om naturen i Hjørring Kommune og den efterfølgende konkurrence fra Miljøstyrelsen Danmarks Vildeste kommune.

Pludselig råber forkæmperne for biodiversitet langt højere end dem som vil have bekæmpet mælkebøtterne i de kommunale græsarealer. Det er jo skønt med det store engagement og opbakning til os der arbejder for naturen. Men fordi det er en ny bølge for mange, så er det jo på ingen måde nyt for os. Jeg oplever, at det bliver italesat som noget nyt, at vi tager biodiversiteten i betragtning når vi forvalter og drifter byens grønne rum, og det føles noget demotiverende, når man bliver belært af andre om at vi f.eks. bør slå græsset mere ekstensivt. Det har vi nemlig gjort i over 10 år i Furesø Kommune. Vores driftsafdeling har for længst gjort op med de kortklippede rabatter og græsarealer.

Vi kan hele tiden blive bedre

Vi forfiner hele tiden vores driftsmetoder for at fremme mest mulig biodiversitet på vores arealer inden for de økonomiske rammer vi har til rådighed. I år er vi også gået et spadestik dybere, for at finde frem til de mest optimale slåningstidspunkter for at fremme artsdiversiteten.
Det betyder, at mange arealer kun bliver slået i maj. Her slår vi græsset helt ned, for bl.a. at bremse draphavren og dermed fremme mulighederne for urtevegetationen. Vi er i tæt dialog med biolog Anna Bodil Hald fra Natur & Landbrug. Hun er ekspert i slåning af græsrabatter til fordel for biodiversitet. Heldigvis er hun også borger i vores kommune, så vi deler fælles interesse med hende
Logistikken skal dog også gå op, og vi kan ikke nå at slå alle arealer på samme tid, så de arealer med mindre biologisk potentiale, slås først til oktober. Ja, og så er der de arealer med invasive arter såsom pastinakken. Hvornår skal vi lige slå dem, så de ikke spreder deres frø unødigt? Det er et helt andet kapitel.

Kommunikation skal der til

I år får vi mange klager for vores slåninger i maj. Folk tror vi har glemt at fortælle gartnerne på plæneklipperen at vi skal have biodiversitet. Det kunne dog ikke være længere fra sandheden. Vi har virkelig dygtige gartnere, som tager aktiv del i hvordan vi drifter vores arealer. Vi har gjort en stor indsats i år for at fortælle, at vi jo netop slår græsset i maj for biodiversitetens skyld.
Alt hvad vi laver i naturens tjeneste formidler vi på vild.furesoe.dk. Det er mig der laver alt webarbejdet på den side, og da jeg ikke har ubegrænset af tid, så kommer indholdet på løbende, når jeg finder tid til det. Men hvorfor vi slår græsset i maj, har ligget øverst på siden i en del tid.
Sådan er det i en lille kommune, man skal kunne lidt af hvert, og pt. bruger jeg en stor del af min tid som kommunikationsmedarbejder end som naturforvalter… og ja så har vi det med at opfinder tingene undervejs. Det gør det hele meget fleksibelt, sjovt og udfordrende. Det har jeg et andet godt eksempel på. Jeg har netop skudt et projekt ”Vild have ambassadø”r i gang med nogle borgere. Jeg ved ikke hvor vi ender, men vi er kommet godt fra start. Det kan I også læse mere om på vores vilde hjemmeside!

CHECK HJEMMESIDEN

vild.furesoe.dk

Vil du vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig:

bip@furesoe.dk

tlf. 7216 5232

Benedicte Isabella Dyekjær

Fyraftensarrangement: Forsøg med urter i græsarealer

Kom og hør om forsøg med urter i græsarealer
Fyraftensarrangement i Ballerup 28. juni 15.00 til 17.00

TILMELDING

IGN har i samarbejde med Ballerup Kommune over de seneste 5 år udført forsøg med etablering af urter i eksisterende græsarealer. Der er tale om et pilotprojekt med forskellige former for jordbehandling og både såning og plantning af naturlig urtevegetation.

Adjunkt Mona Chor Bjørn fra IGN viser rundt og fortæller om metoderne og erfaringerne.

Mødested er foran Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup. Rundvisningen er fra kl. 15 til 17 og herefter byder Park- og Naturforvalterne  på sandwich og vand.

Det er gratis at deltage for medlemmer af Park- og Naturforvalterne, men forudsætter tilmelding på dette link

Max 20 deltagere.

Danske Parkdage 2021 – program og tilmelding

Program og tilmelding til Danske Parkdage er i luften. Læs mere om det hele her:

PROGRAM OG TILMELDING DANSKE PARKDAGE 2021 LÆS MERE

 

Indstil til Dansk Landskabspris senest 13. august

I år uddeles Dansk Landskabspris for 10. gang, og der er åbent for indstillinger til prisen frem til 13. august. Vinderen af Dansk Landskabspris kåres ved et prisarrangement i november måned og honoreres med 50.000 kroner.

For at fejre og anerkende landskabsarkitekturens betydning uddeler Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i år for 10. gang Dansk Landskabspris. Frem til d. 13. august er der mulighed for at indstille landskabsprojekter, der skaber samfundsmæssig merværdi.
Der kan indstilles projekter, der med en helhedsorienteret tilgang fremmer bæredygtighed og samtidig skaber robuste og æstetiske løsninger. Det kan eksempelvis være projekter, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål, dokumenterer bæredygtighed, anvender cirkulære principper, der minimerer CO2-udslippet, eller viser nye tilgange til driftsspørgsmål eller lignede.

Dansk Landskabspris fejrer landskabsarkitekturens samfundsmæssige værdiskabelse


Juryen består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige jurymedlemmer og opfordrer alle til at indstille de fremmeste eksempler på nyere dansk landskabsarkitektur, planlægningsprojekter eller byrumsstrategier.

Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, repræsentant for Park- og Naturforvalterne og næstformand for foreningens bestyrelse, er juryens talsperson og ser frem til modtage landskabsprojekter, der viser styrken og bredden i dansk landskabsarkitektur.
”Landskabsarkitekturen er en integreret del af den grønne omstilling, ligesom Corona-nedlukningen tydeligt har synliggjort behovet for grønne, rekreative områder. Derudover bidrager landskabsarkitekterne med konkrete løsninger på en række af de store samfundsmæssige udfordringer med projekter, der resulterer i sociale mødesteder, imødekommer manglen på levesteder for insekter eller skaber merværdi ved at kombinere tekniske løsninger med rekreative rum. I disse år vokser landskabsarkitekturens betydning, og i juryen håber vi, at folk griber muligheden for at indstille de mange gode landskabsprojekter, der er realiseret over hele landet, til Dansk Landskabspris, fortæller Steen Himmer.

Sådan indstiller du projekter til Dansk Landskab pris 2021


Alle, der ønsker at fremhæve et landskabsarkitektonisk projekt, kan indstille forslag. Indstillingen indsendes pr. mail til Danske Landskabsarkitekters sekretariat v/daglig leder Lillan Thomsen på landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk.
Indstillingen må maksimalt fylde en A4-side i form af et referenceblad, der indeholder navn, titel, årstal, rådgiver, bygherre, samarbejdspartnere og areal samt eventuel økonomi. Det indstillede projekt skal dokumenteres med tre fotos og en plantegning, der kan være en del af referencebladet eller vedlægges som bilag. Indstillingsfrist er den 13. august 2021.
Ud fra de indstillede projekter nominerer juryen et antal finalister, der alle præsenteres ved et prisuddelingsarrangement, der løber af stablen d. 18. november 2021 i bygningen Valencia på Vesterbrogade 32 i København. Vinderprojektet bliver belønnet med 50.000 kroner.

FAKTA
Dansk Landskabspris 2021


Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I år er det 10. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt og formålet er at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen. 

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Christiansborg områdesikring’ (2019), ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014),’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).
Prisjuryen for Dansk Landskabspris 2021
Indstillingerne vil blive vurderet af prisjuryen for Dansk Landskabspris 2021, der består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Juryen er:

Anne Stausholm, landskabsarkitekt MDL, Anne Stausholm Landskabsarkitekter, repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder. Anne Stausholm er uddannet fra KVL i 1992 og har været erhvervsaktiv siden på forskellige tegnestuer og i en del år som konsulent. Anne har i 14 år drevet tegnestue, som eneindehaver og ansvarlig daglig leder. Tegnestuen sætter fagligheden og kvalitet i højsædet og bevæger sig omkring hele fagets mange aspekter i både store og små projekter.

Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt MDL, MAA, NATOUR / Repræsentant for Danske Landskabsarkitekter. Eva Sara Kehlet Rasmussen er uddannet fra KADK, landskabsarkitekt MAA MDL og indehaver af tegnestuen NATOUR, som arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og natur med særligt fokus på klimatilpasning. Eva er markedsleder for kyster hos WSP, og i 2017 modtager af arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Udpeget som fagdommer af Danske Landskabsarkitekter, censor for KU Skovskolen og ekstern censor ved KADK og Arkitektskolen Aarhus.

Steen Himmer, Landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune / Repræsentant for Park- og Naturforvalterne
Steen er landskabsarkitekt i Byafdelingen i Gladsaxe Kommune. Han er uddannet fra Landbohøjskolen i 2010 og har også en baggrund som planteskolegartner. Steen har primært arbejdet i den kommunale sektor, hvor fokus er på at gennemføre nye landskabsarkitektoniske projekter samt forvaltning og udvikling af eksisterende anlæg. Steen har en stærk interesse for havekunst, beplantninger, byplanlægning og borgernes anvendelse af grønne områder generelt. Han sidder i en række faglige tillidshverv og bestyrelser og har været medlem af juryen siden 2013.
Derudover består juryen for Dansk Landskabspris 2021 af to uvildige repræsentanter, der endnu ikke er udpegede.

 

 

Parkdage 2021: Faglig tur til Pipstorn Skov

Danske Parkdage 2021 byder på spændende faglige ture. Én af turene er med parkforvalter Majken Asserbo, friluftsmedarbejder Alice Bjerge Rasmussen og fysioterapeaut Lisa Brandt Jørgensen til Pipstorn Skov, hvor du får indblik i et par af kommunens tilbud med naturterapi for udsatte grupper.

På turene skal vi bl.a. høre om kurserne NaturLitt og Vildmænd, som er to nye satsninger i Faaborg-Midtfyn Kommunes sundhedsindsats. Kurserne henvender sig henholdsvis til kvinder og mænd, der har brug for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en livskrise, med udgangspunkt i naturens helbredende effekter.

Kommunen har indgået aftale med ejerne af Pipstorn Skov som er privatejet om rekreativ brug og anvendelse af skoven. Skoven er beget velbesøgt af både foreninger og selvorganiserede aktiviteter, hundeluftere og skoleklasser. Vi skal høre ejeren Ditlev Berner, fra Holstenshus, fortælle om samarbejdet med kommunen, og det at åbne sin skov op på lignende vilkår som var skoven offentlig ejet.

Pipstor skov er en meget flot og varieret skov hvor der også findes Fyns tætteste koncentration af fortidsminder, helt tilbage fra 4000 f.Kr. Så tag med på en herlig skovtur og mærk historiens vingesus, hør om det særlige samarbejde med den private lodsejer og mærk på egen krop hvad naturen gør ved vores velbefindende. Læs mere om Danske Parkdage her