Det bliver helt vildt grønt !

Fremtidens Fantastiske Fingerplan

D. 27. oktober i på IGN, Frederiksberg

Park- og Naturforvalterne inviterer i samarbejde med IGN og Dansk Byplanlaboratorium til konferencen ”Fremtidens Fantastiske Fingerplan”. Anledningen er både alvorlig og festlig! Vigtige og alvorlige dagsordner som energiforsyning, fødevareforsyning og biodiversitetskrise skal løftes i vores nærområder. Og festlig fordi Fingerplanen runder 75 år i år. Så vi skåler for fødselaren efter dagens konference! OG så er der god frokost, netværk og god pris, når du er medlem af Park- og Naturforvalterne.

På programmet er overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Københavns Kommune (netop bekræftet), professor Henrik Vejre, Landskabsarkitektur og planlægning, IGN, KU, direktør Winni Grosbøll, Friluftsrådet, landskabsarkitekt Marie Christoffersen Gramkow, IGN, KU, biolog Kristina Cecilie Larsen, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU, chefkonsulent Morten Løber, DI – Dansk Industri, direktør Sofus Rex, Gate 21, projektsekretær Gustav Kragh-Jacobsen, Arkitektforeningen.  Læs mere om konferencen

Glæd dig til IGNsyn den 10. november!

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning inviterer tidligere studerende til en eftermiddag med spændende oplæg fra forskningens verden, networking og mad og drikke.

Her kan du høre om:

– Hvordan vi gør naturen tilgængelig for alle

– Hvordan praksis og forskning arbejder sammen om at redde asketræet fra en ny invasiv skadevolder

– Hvordan vi får CO2’en tilbage i undergrunden

– Hvordan geografen kan forudsige det fremtidig havniveau

– vejen til reduceret drivhusgasudledning fra landbruget

 

Arrangementet foregår i IGNs lokaler på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. fra kl. 15:30 – 19.00.

Læs mere og tilmeld dig her 👇

https://ign.ku.dk/om/alumne/arrangementer/2022-arrangementer/moed-den-nyeste-forskning-inden-for-dit-felt/

Sæt kryds i kalenderen – Danske Parkdage 2023

Danske Parkdage 2023 afholdes i Viborg. Klik på billedet herunder for at se to-sides teaser


Generalforsamling 2022 – genvalg på alle poster

Årets generalforsamling blev afholdt i forbindelse med Danske Parkdage i Maribo, og det betød genvalg til formand Jon Pape, til de to bestyrelsesmedlemmer Kristel Jelstrup Hansen og Benedicte Isabella Dyekjær. Ligeledes genvalg til suppleanterne Christine Nuppenau og Hans Ove Pedersen. Der fortsættes med uændret kontingent. Find referatet og øvrige dokumenter fra generalforsamlingen her.

7/9 2022 17:15: Deltag i generalforsamlingen ONLINE

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland d. 7. september.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar, men opfordrer alle interesserede til at melde sig: det kan du gøre på forhånd ved at skrive til formanden eller du kan anmelde dit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne til at møde til generalforsamlingen og i år vil der også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via TEAMS. Særskilt invitation/tilmelding til onlinedeltagelse følger; udsendes til alle medlemmer.

Du kan finde mødeindkaldelse med dagsorden, regnskab for 2021 og budgetforslag for 2023 på dette link.

Park- og Naturforvalterne 23.8 2022