Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2019
Tirsdag d. 26. februar på Nordatlantisk Hus i Odense

Øget brug af byrum, parker og bynær natur skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen.

Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne områder til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Kan vi måle og dokumentere belastningen på vores områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Og ikke mindst: Hvordan får vi vores egen grønne selvforståelse udviklet, så vi står styrket i spillet om byernes fremtid, ve og vel.
Vi slår bl.a. følgende temaer an:

  • Strategi: Hvordan spiller vi den grønne dagsorden bedst i byudviklingen, så grønne faciliteter styrkes i forhold til p-pladser og flest mulige kvadratmeter byggeri. Vi savner krav om planlægning for grønne friarealer i byerne i Danmark.
  • Drift: Driftsmidlerne er under pres. Kan vi undgå, at det går ud over kvaliteten i parker og grønne områder? Hvad er kvalitet, hvad koster kvalitet og kan vi nytænke planlægning, anlæg og drift med dette for øje. Erfaringer fra dagligdagen og arbejdet med kvalitetsbeskrivelser og udbud?
  • Løsninger: Vi har en række redskaber, der kan hjælpe: I 2015 udkom en opdateret udgave af ”Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder” som vi udgav i samarbejde med Danske Anlægsgartnere og IGN. Kvalitetsordningen Nordic Green Space Award er benyttet ti 20 parker og grønne områder i Skandinavien. Hvad er erfaringerne med de to redskaber og kan vi bruge dem mere proaktivt?

Sæt kryds i kalenderen ved 26. februar 2019. Konferencen afholdes på Nordatlantisk Hus i Odense

Pris for medlemmer 950 kr. + moms
Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms