Frem til 21. maj er der mulighed for at indstille projekter til Dansk Landskabspris 2017. Vinderen kåres ved et officielt arrangement i oktober måned.

I år er det 8. gang at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. Årets pris er temaløs og arrangørerne opfordrer alle til at indstille projekter, der med høje æstetiske, funktionelle, oplevelsesrige og bæredygtige kvaliteter fungerer som inspiration for udviklingen af dansk landskabsarkitektur. Der kan indstilles projekter, der er realiseret i perioden 2012 – 2017.

Bæredygtige og merværdiskabende løsninger
Jurymedlem Lisbeth Westergaard uddyber juryens fokuspunkter: ”Med Dansk Landspris 2017 ønsker vi at hædre projekter eller personer, der favner fagets alsidighed og mestrer landskabsarkitektoniske kundskaber. Da vi i uddelte prisen sidste gang, modtog vi rekordmange indstillinger, der på forskellig vis illustrerede, hvordan landskabsarkitekter bidrager til at udvikle bæredygtige løsninger, der understøtter forskellige aspekter af social, økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed. Det var i form af innovative klimaløsninger og naturudvikling. Det var i form af udviklingen af nye attraktioner og oplevelser, der skaber sammenhængskraft og sikrer et område identitet. Det var i form af nye rekreative områder og omgivelser, der inspirerer ansatte og borgere og fremmer deres fysiske og psykisk velvære. I forbindelse med årets pris glæder arrangørerne sig til at se, hvad der rører sig indenfor dansk landskabsarkitektur.”

Indstil via Facebook eller hjemmeside
Der er to måder at indstille projekter til Dansk Landskabspris på:
Via Facebookgruppe ”Dansk Landskabspris 2017”: På gruppens side kan du foreslå de projekter, du mener fortjener juryens opmærksomhed. Forslag skal være ”indsendt” senest den 15. maj 2017. Herefter udvælger juryen de projekter, der kommer med i den samlede pulje. De kontakter projektejer og opfordrer til at indstille projektet efter samme retningslinjer som gælder indstillinger via hjemmesiden og er beskrevet nedenunder.
Via mail: Du indsender en kort motiveret indstilling til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk – gerne 5-10 linjer – et referenceblad samt tre fotos/illustrationer. Referenceblad skal indeholde navn, titel, årstal. Hvis der indstilles projekter, skal der oplyses bygherre, rådgivere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist er den 21. maj 2017.

Prisuddeling til oktober
Blandt de indkomne indstillinger nominerer juryen et antal finalister, der skal præsentere deres projekter ved et prisuddelingsarrangement, der finder sted i oktober 2017 i København. Vinderprojektet bliver belønnet med 70.000 kroner, mens de øvrige nominerede forslag får hædrende omtale.
Prisjuryen består af én repræsentant fra de tre organisationer, samt to uvildige repræsentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 er:

Landskabsarkitekt Steen Himmer, Gentofte Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne
Landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth Westergaard, LIW planning, repræsentant for DANSKE ARK
Landskabsarkitekt MDL Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
Arkitekt og grafisk designer Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, uvildig repræsentant
Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget.

FAKTA Dansk Landspris 2017
Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturfor­valterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I 2017 er det 8. gang at prisen uddeles, og Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabs­arkitektoniske værker eller personer, hvis projekter tjener som inspiration for den overordnede udvikling af landskabsfaget.