Beretning fra Vester Fjordpark

Den 17. maj inviterede Aalborg Kommune til at se den endnu ikke færdig anlagt Vester Fjordpark, hvor kommunen, inden den officielle indvielse viste rundt i herlighederne.
En del lokale interesserede havde opfanget muligheden og benyttede sig af tilbuddet, selv om det var Park og Naturforvalterne der havde programsat omvisningen. Det viste sig, at den eneste deltager fra PN var tidligere kommunegartner i Mariager Kommune, Peter Valeur Riise der beretter om dagen:
”Fra at være et gammelt og nedslidt friluftsbad så det ud til at udvikle sig til et stort aktivitets-parkområde. Det gamle bassin blev renoveret med 10 m udspringsvippe og et særskilt bassin til svømmere. Uden om etableres en stor kunstig sø, hvor man lukker havvand ind og tømmer det om efteråret for at rense det. Der forefindes også på stedet faciliteter til vinterbadere, kajak/kanoroere og windsurfere. Cafeteria og udlejningslokaler som klubber og skoler kan benytte sig af. Bygninger, gang og opholdsarealer er udført på en flot måde, i forskellige ædle træsorter.
Området omkring det hele er tilplantet med bl.a. fyr, eg, pil m.m. som holdes i naturpræg. På bakken oven for etableres et udkigstårn også flot udført i træ. Områder indeholder aktiviteter for staudegruppen i bl.a. skoven, hvor der er mange andre aktiviteter, bl.a. en interessant stenhave.
Ved siden af ligger sejlklubben og færgestedet til Egholm.
Alt i alt et nyt og spændende område for byens borgere.”

Peter Valeur Riise, Hadsund.