Besøg i Brandts Have og Engen på Ordrup Kirkegård

Stor spørgelyst, da medlemmer fra kommuner og NGI, personer fra private firmaer og Jane Schull gæstede Brandts Have. 9 personer var til stede da Brandts gamle fotos blev vist frem og hvor stauderne var målet for vores opmærksomhed. Især grøftehaven var genstand for diskussioner om artssammensætningen og plejen. Denne grøft er kendetegnet ved, fra starten i 1914, at indeholde vilde danske blomsterarter som Eng Kapeleje, Mjødurt, Gul Iris, Brudelys samt Pindsvineknop, Pilblad og skeblad. Alle har deres blomstringstidspunkter og dertil kommer en række haveplanter med forkærlighed for det fugtige miljø, der er til stede på den nederste del af skråningen ved kanalen. Der er indplantet nye arter for at kunne danne grundlag for en mere stabil bundvegetation, der kan tage kampen op med Star og Skvalderkål.
Plejen af grøften sker i form af nogle årlige vegetionsbegrænsninger, foretaget fra støvler i kanalen. Med forsigtighed skal man bevæge sig for ikke at forstyrre salamanderne for meget. En af dem der skal skære kraftigt tilbage er Polygonum bistorta ’Superbom’ Slangeurt der ellers pryder skråningerne med de små lys spredt på skråningen. En remontering er mulig.
Mellem trædestenene i opholdshaven studeredes en lille Cotula der er plantet i mellemrummene. De er nu groet helt sammen, men synes ikke rigtig at kunne græsset på afstand.
I Engen som Brandt har formet bevidst efter en have på fyn af P. Wad. Kontrasten mellem det klippede og det uklippede virker fortsat fint. Engens uslåede del var på dagen domineret af en talrig bestand af Camassia med flødefarvede blomster samt en bestand af lupin i alle farver. Plejen er minimal og består af en årlig afslåning efter frøene er faldet at standene og vegetationen bliver opsamlet og bortkørt.

Hans Ove Pedersen