Byd ind med et grønt projekt til Green Cities Europe Award

Har du været en del af et grønt projekt, du er stolt af – eller kender du til et?

For Park- og Naturforvalterne skal pege på urbane, grønne projekter i Danmark, som har gjort en mærkbar forskel lokalt, til konkurrencen ”Green Cities Europe Award”. Og derfor er vi meget nysgerrige på, om DU har været involveret i eller kender til et GRØNT projekt, som du mener, at Park- og Naturforvalterne skal byde ind med. Hvis svaret er ja, så send en mail til vores repræsentant i Green Cities styregruppen; Kristel Jelstrup Hansen. Find Kristels kontaktoplysninger her.
Fristen er d. 1. april

Løs om kriterierne her: https://award.thegreencities.eu/

I 2022 deltog 13 EU-lande i den internationale konkurrence. Danmarks bidrag var Gellerup Ny Naturpark – et meget vellykket eksempel på grøn byudvikling.

Studieadjunkt/studielektor til parkdiplomuddannelsen

Studielektor/-adjunkt søges til grøn efteruddannelse på diplomniveau
Skovskolen på Institut for Geovidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en studieadjunkt/studielektor med forventet tiltrædelse 1. marts 2023.
Vil du bidrage til at udvikle bæredygtig praksis i den grønne branche?
Brænder du for at undervise og styrke grønne kompetencer og viden om bæredygtighed?

Ansøgningsfrist er 29. januar. Find hele opslaget her

Ny publikation fra Nordisk Råd

Stadsgrönska och ekosystemtjänster – en nordisk verktygslåda för grönblå strukturer

Stadens grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. De utgör också en viktig förutsättning för att skapa en robust och hälsofrämjande byggd miljö i ett förändrat klimat. I de nordiska länderna finns en mångfald av verktyg som kan användas för att stärka urbana ekosystemtjänster och biologisk mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. I denna verktygslåda finner du nio av dessa verktyg. Här finns vägledningar, handböcker, guider och metoder som till exempel grönytefaktor, planering av grönstruktur, restaurering av natur, zonering och lokalt omhändertagande av dagvatten. Varje verktyg presenteras med syfte, målgrupp, resultat, vilka kompetenser som behövs för att kunna tillämpa det och i vilken skala det kan användas. Syftet med denna publikation är att främja planering, byggande och förvaltning av grönblåa strukturer och ekosystemtjänster i de nordiska länderna.

Hent publikationen på svensk her

 

Holland vinder Green Cities Europe Award

Efter Beringen i Belgien i 2020 og Nantes i Frankrig i 2021, vinder Alkmaar i Holland 2022 Green Cities Europe Award 2022 med sit inspirerende “Greening & Biodiversity” program. Vinderne er netop  blevet præmieret ved en ceremoni i Paris.

Alkmaar er en charmerende hollandsk by, berømt for sit ostemarked. Det er også en dynamisk by, som valgte en lokal, pragmatisk tilgang til at løse de aktuelle miljøudfordringer via mere bynatur. Med programmet Greening & Biodiversity” skal træer og planter bidrage til at bekæmpe opvarmning i byen,  håndtere massiv regn og modvirke tab af biodiversitet.  Og i løbet af få måneder blev en række forsømte rum forvandlet til lokale grønne oaser. Alkmaars mål er at skabe 50.000 kvadratmeter grønne områder på syv år. En mulighed, som Stadswerk072, organisationen med ansvar for ledelse og vedligeholdelse af Alkmaar, har grebet med begge hænder.  Første skridt var at identificere og genskabe jordens permeabilitet i en række livløse og ”vandtætte” områder – der kunne drage fordel af en hurtig transformation: små pladser, banker, parkeringspladser og rundkørsler.  Plantevalget fokuserer på biodiversitet, med et stort udvalg af træer, bærbærende buske, vilde blomster, blomstrende løg og stauder.

I projektet fokuseres også på, at lokale beboere inddrages i planlægningen.

Fra Danmark var Brabrand Boligforening nomineret; læs om projektet her.

Læs mere