Build for Biodiversity: Ny konference til juni

Kom til 2-dages konference med fokus på urban biodiversitet d. 3. og 4. juni 2021 i København.

Park- og Naturforvalterne er videnspartner på ny konference om biodiversitet i arkitektur og byggeri. Medlemmer af Park- og Naturforvalterne kan derfor få rabat ved tilmelding til konferencen, som afholdes d. 3. og 4. juni 2021. Rabatkoden fremsendes i april måneds nyhedsbrev til medlemmer.

Hvad får du ud af at deltage på Build for Biodiversity?
  • Du bliver klogere på, hvad biodiversitet er for en størrelse, og hvordan du kan arbejde med biodiversitet i dit daglige arbejde
  • Du får inspiration til forskellige og anderledes tilgange til arbejdet med biodiversitet
  • Du får viden om, hvorfor biodiversiteten er vigtig for mennesker og vores sociale liv
  • Du lærer, hvordan du kan dokumentere og måle biodiversiteten og effekten af arbejdet
  • Du bliver inspireret af cases og erfaringer fra branchen
  • Du får viden om, hvordan du kan arbejde æstetisk med biodiversiteten i tankerne
  • Du bliver klogere på biodiversitetens indvirkning på vores sundhed og klima
  • Du får viden om, hvordan du kan integrere biodiversitet og naturbaserede løsninger i klimatilpasningsprojekter
  • Du kan netværke med resten af branchen og være med i diskussioner omkring biodiversitet
Keynotes på Build for Biodiversity: