Mere urørt natur i byen – Aalborg ansætter biodiversitetskoordinator

Flora og fauna er under pres! Specielt i vores byer efterlader vi ikke meget plads til biodiversitet og urørt natur, men det vil Aalborg Kommune lave om på. Derfor ansætter de nu en biodiversitetskoordinator.

»Vi skal give naturen plads og mulighed for kontinuitet, forrådnelse, naturlige dynamikker og vild natur. Vi føler nogle gange et behov for at blande os i naturen i byen, men vi skal give plads til, at naturen klarer tingene selv,« siger Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune til Politiken Byrum.

Aalborg Kommune har i mange år arbejdet på at styrke naturen og biodiversiteten i kommunen. I 2017 vedtog de således en biodiversitetsstrategi ’RIG NATUR i Aalborg Kommune’ og i 2018 kom ’Under åben himmel’, en politik for natur, parker og udeliv. Det er dette arbejde, som nu udmønter sig i ansættelsen af en biodiversitetskoordinator, hvis største fokus vil være at forbedre og øge biodiversiteten i Aalborg Kommune – i samarbejde med borgere og lokale virksomheder.

Hent inspiration og læs mere i…

RIG NATUR i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet

UNDER ÅBEN HIMMEL – Politik for natur, parker og udeliv – Vision 2025

Læs desuden artiklen i Politiken Byrum (kun for abonnenter)

Forslag til Fremtidens Planlov

FREMTIDENS PLANLOV: Park & Naturforvalterne indsender i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter høringssvar til fremtidens planlov.

Park & Naturforvalterne har i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter udarbejdet et høringssvar til evalueringen af planloven, der blandt andet ligger vægt på behovet for grøn norm i byerne, sammenhængende landskabsplanlægning og ikke mindst indarbejdning af FN’s verdensmål i planlovgivningen.

Vi har brug for et styringsværktøj til de grønne kvadratmeter i byerne […]. Det er nødvendigt at etablere en grøn norm, der sikrer plads til det grønne og til biodiversiteten, og som kan skabe balance mellem det byggede miljø og det groede miljø.

(Kirsten Lund Andersen og Susanne Renée Grunkin)

Læs hele høringssvaret her

Green Cities arbejder videre med Oplæg til GRØN NORM

Oplæg til GRØN NORM – Green Cities arbejder målrettet for mere og bedre bynatur

Green Cities har i efteråret arbejdet målrettet på et oplæg til GRØN NORM samt udbredelsen af publikationen. Der arbejdes pt. på en udvidet version af grøn norm.

Den grønne norm er Green Cities bud på en standard og en retningslinje for arbejdet med at udvikle og anlægge grønne byrum ved eksisterende byggeri, nybyggeri og større renoveringer i Danmark.

Oplægget, der blandt andet er baseret på viden indsamlet fra 29 danske kommuner med byer over 20.000 indbyggere, præsenterer seks standarder, som kan indgå i en grøn norm.

Publikationen blev præsenteret på Have & Landskab udstillingen i Slagelse i august. Siden har Green Cities deltaget i Danske Parkdage i september i København og i Green Building Councils vinterkonference i Roskilde, hvor publikationen om GRØN NORM vakte stor interesse.

Læs hele oplæg til grøn norm

Læs pixi-udgave til grøn norm

Læs også: Artikel om grøn norm i Grønt Miljø

Læs også: Debatindlæg i Altinget af Susanne Renée Grunkin

Nyt format for Friluftsrådets lokale arbejde

Lokale friluftsråd er et samlingssted for friluftspolitiske kræfter. Et lokalt friluftsråd består af aktive og dedikerede personer fra lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, som alle brænder for at varetage friluftslivets interesser. Park- og Naturforvalterne er medlem af Friluftsrådet.

De lokale friluftsråd arbejder for at skabe gode muligheder for friluftslivet lokalt ved at påvirke kommuner og andre myndigheder og søge dialog og samarbejde med en lang række interessenter.

De lokale friluftsråd samler kræfterne om det, som optager  friluftsinteresserede i lokalområdet. For deltagerne betyder det en mulighed for at påvirke den friluftspolitiske dagsorden.

Som medlem af Park- og Naturforvalterne kan du blive en aktiv del af Friluftsrådets lokale arbejde. Du kan for eksempel være med til at arbejde for mere friluftsliv, flere stier eller bedre adgang til naturen.

Vil du vide mere om Friluftsrådets lokale arbejde, så kan du læse mere her

 

Karin og Georg Boyes Fond: Frist 1. februar 2020

Der er nu åbent for ansøgninger til Karin og Georg Boyes Fond. Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Fondets formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse indenfor følgende formål:
– Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
– Yngre kandidaters studierejse indenfor fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
– Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.

Læs mere om fondens formål og fokus i deres fundats.

Ansøgningsproceduren finder du her.

Deadline: 1. februar 2020. Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen. Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Park- og Naturforvalterne, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.

Vintermøde: Partnerskaber: Fra forvalter til grøn facilitator!

Konferencedato:

D. 27. februar 2020

Konferencested:

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

 

Erfaringerne fra store og små kommuner viser, at partnerskaber, hvor dialog og frivillighed er omdrejningspunktet kan skabe værdi og succes for naturpleje, MTB-spor, stiforløb og opholdsmuligheder på private ejendomme! Parter i samarbejderne er bl.a. lodsejere, landmænd, fredningsmyndigheder, sportsforeninger, landbrugskonsulenter og borgere.

I synergi med offentlige rekreative arealer kan tilgangen bidrage til at brande steder og lokalområder og gøre dem mere attraktive for både nuværende og fremtidige beboere, og for turister. Og grønne fagfolk i forvaltninger og drift er helt afgørende for dialogen og de partnerskaber, der kan realisere mulighederne og den rekreative værdi.

Dette er udgangspunktet for Park- og Naturforvalternes Vintermøde 2020, hvor vi bl.a. fokuserer på:

– Hvordan taler vi bedst med borgere og interessenter, og hvad gør vi, når dialogen går i hårdknude?

– Konkrete eksempler på projekter, hvor der er skabt grøn merværdi gennem dialog og samarbejde.

– Opvarmning til Danske Parkdage i Faaborg-Midtfyn, hvor friluftsliv og sundhed er nogle af emnerne.

 

Program for dagen:

9:30 til 10.00: Registrering og morgenmad

10.00 – 10.10: Velkomst og rammesætning
v. formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt Steen Himmer, Gladsaxe, medlem af bestyrelsen

10.10 – 11.50: Værktøjskassen: Lad os tale om det!
V. cand. comm., procekonsulent Lene Varming, Styrket Borgerkontakt

Metoden Styrket Borgerkontakt tager udgangspunkt i veldokumenteret viden om god kommunikation og god konflikthåndtering. Metoden udfordrer de offentlige myndigheders traditionelle måder at arbejde på og giver dokumenteret færre klagesager. Hvordan kan tilgangen anvendes på det grønne område og i forhold til borgerinddragelse, involvering? Med konkrete eksempler og praktiske øvelser.

12.00 til 13.00: Frokost på Nordatlantisk Hus

13:00-13:40: Linjer i landskabet: Merværdi gennem dialog
Tidl. medlem af Bornholms Regionskommune, biavler og aktiv med projektet Linjer i Landskabet Bjarne Westerdahl og skovrider Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune

Linjer i landskabet er et formidlingsprojekt med fokus på geologi og kulturlandskabet ved Aakirkeby på Bornholm. Projektet har skabt ekstra værdi og sammenhænge ved at samle mange aktører. Hør om hvordan, der er skabt ejerskab til projektet i lokalbefolkningen og i relevante foreninger/organisationer, samt om, hvordan projektet blev ”solgt” til lodsejerne. Inspiration til at håndtere og facilitere processer med mange aktører.Hvordan er processen grebet an og hvad er er der kommet ud af projektet? Projektets synlige tiltag – bl.a. en udsigtsplatform – var nomineret til Dansk Landskabspris 2019.

13.40 – 14.00: Kaffepause

14:00-14:40: Hvordan deler vi bedst pladsen?
Programleder for DGI Outdoor, Thomas Larsen Schmidt, DGIs Landskontor

Thomas arbejder bl.a. med faciliteter til friluftsliv, MTB, kano og kajak og med DGIs adgangspolitik. Vi får et bud på, hvordan der kan skabes plads til de mange forskellige aktiviteter i samspil med lokale aktører og netværk. Målet er at skabe uderum, der kan rumme aktiviteter året rundt.

14:40 -15:10: Geopark Odsherred – samarbejde og branding
Geolog og naturvejleder Jakob Walløe Hansen, Geopark Odsherred 

Odsherred på Vestjælland er UNESCO Global Geopark og med konceptet følger, at fundamentet er lokal opbakning og forankring. Målet er at skabe lokal bevidsthed, stolthed, engagement/samarbejde og bruge dette som afsæt for at give området en klarere og mere sammenhængende profil i omverdenens bevidsthed. Vi hører om naturformidling, aktiviteter og samarbejde med lokale aktører.

15:10 – 15.30: Velkommen til Sydfyn!
Parkforvalter Majken Asserbo og /eller afdelingsleder Ole Tyrsted, Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn kommune er værtskommune for Danske Parkdage 2020. Vi får en appetitvækker, hvor vi hører om kommunens arbejde med friluftsliv, naturturisme og outdooraktiviteter. Områderne udvikles i tæt samarbejde med lokale, frivillige og private lodsejere. Vi hører om, hvordan man håndterer det, når konflikterne og de modstridende ønsker opstår. PS Danske Parkdage afholdes i dagene 9. til 11. september 2020.

15.30 – 15.45: Opsamling og afslutning

 

KONFERENCESTED

NORDATLANTISK HUS

Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense

Pris for medlemmer af Park- og Naturforvalterne 950 kr. + moms.

HUSK AT KLIKKE I BOX VED TILMELDING, HVIS DU ER MEDLEM

Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms.
Kursusdato 27. februar 2020
Tilmeldingsfrist 1. februar 2020
Find tilmeldingen her

Christiansborg Områdesikring vinder Dansk Landskabspris 2019

Dansk Landskabspris 2019 går til Christiansborg Områdesikring, som vender frygten for terror til et rum med høje og skulpturelle værdier.
Vinderprojektet er udviklet i samarbejde med Sweco, ÅF Consult og professor Steen Høyer med Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen som bygherrer.

Christiansborg Områdesikring vinder foran tre andre finalister, der var valgt ud af et felt på 25 indstillede projekter. Juryens talsmand Steen Himmer fremhæver niveauet: ” De fire finalister, Linjer i Landskabet, Solrødgård Klima- og Miljøpark, Kickstart Tornhøj og Christiansborg Områdesikring, vidner om, hvor stærkt danske landskabsarkitekter står i disse år”

Læs om de nominerede her

Kickstart Tornhåj i Aalborg modtager hædrede omtale fra juryen og anerkendelse af projektets helhedsorienterede fokus på social bæredygtighed. Blandt andet fremhæver juryen projektets styrke i at “(…) vise hvordan landskabs­arkitekturen på et strategisk og fysisk plan kan løfte rammerne for byliv og derved bidrage til løsningen af et af samfundets helt storeudfordringer omkring ensomhed og udsatte boligområder”

Projektet er realiseret af Marianne Levinsen Landskab i samarbejde med Vandkunsten, Arkil og Jesper Kongshaug med Aalborg Kommune og Realdania som bygherrer.

Med Dansk Landskabspris 2019 følger en check på 40.000 kroner, som fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) overdrog til temaet bag vinderprojektet, mens Kickstart Tornhøj udover hædrende omtale blev honoreret med 10.000 kroner til et fest- og debatarrangement, der løb af stablen i Valencia bygningen i København.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

Læs om de 4 finalister samt udtalelser fra juryen her

 

 

Erfa-møde i Furesø Kommune 27.11

Furesø Kommune har gang i en række projekter, hvor man forsøger at tænke regnvand sammen med plantning af træer.
Fokus er på at skabe løsninger som giver træerne tilstrækkeligt med vand og iltede forhold. Man er igang med tre forskellige projekter, hvor fællesnævneren er vand og træer. Der arbejdes eksperimenterende med pimpsten, Stockholmjord og permeable fliser i forskellige kombinationer. Det hele krydres med træer og stauder.

Så er du nysgerrig efter at se resultatet og vores foreløbige erfaringer – både de gode og mindre gode, så kom med til fyraftensmøde hos Park- og naturforvalternes kredsmøde for hovedstadsområdet.

Faglig erfaringsudveksling i Furesø Kommune for medlemmer af Park- og Naturforvalterne.
Afsluttes med kaffe og kage på Furesø Rådhus.

Dato: 27. nov.
Tidspunkt: 13-15.30
Mødested: Enebærvej i Værløse

Tilmelding: bip@furesoe.dk – Benedicte Isabella Dyekjær

Læs mere i programmet her

Fire finalister dyster om Dansk Landskabspris 2019

Linjer i Landskabet, Solrødgård Klima- og Miljøpark, Christiansborg Områdesikring og Tornhøj er finalister til Dansk Landskabspris 2019. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles ved et festarrangement, der finder sted torsdag d. 7. november kl. 15 til 18 i Valencia på Vesterbro i København.

Tilmeld dig arrangementet d. 7 november her -gratis

Et landskabsarkitektonisk kulturarvsprojekt, et renseanlæg, der kombinerer teknik med offentligt tilgængelige naturområder, terrorsikring af Danmarks parlament og samlende mødesteder i et alment boligområde: Linjer i Landskabet på Bornholm af Rubow Arkitekter, Solrødgård Klima- og Naturpark i Hillerød af Gottlieb Paludan Architects, Christiansborg Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter og Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab er finalister til Dansk Landskabspris 2019. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles til et festarrangement d. 7. november.

Finalisterne viser styrken i dansk landskabsarkitektur
De fire finalister er valgt ud fra et stærkt felt på 25 indstillede projekter, der på hver deres måde understreger, hvor stærkt dansk landskabsarkitektur står i disse år. Juryens talsmand, Steen Himmer, landskabsarkitekt MDL, Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park og Naturforvalterne, glæder sig over, at det samlede felt har været stærkt og fortæller om baggrunden for de fire udvalgte finalister: ”De fire nominerede projekter til Dansk Landskabspris 2019 viser bredden i fagets virke. De illustrerer også tydeligt, at danske landskabsarkitekter er dybt optagede af at påvirke og forbedre det samfund, de er en del af. Endelig eksemplificerer projekterne, hvordan den landskabsfaglige praksis aktivt påtager sig et ansvar for at udvikle og forbedre vores store fællesskab.”

Finalisterne forholder sig til væsentlige samfundsproblematikker
De fire projekter tager på hver deres måde livtag med fire væsentlige samfundsproblematikker, der fylder i den fælles bevidsthed – både på politisk plan og i den offentlige samtale. Linjer i Landskabet er et kulturarvsprojekt på Bornholm, som inviterer til bevægelse og dialog, og som derudover åbner de besøgendes øjne for såvel landskabet og som dets årtusindelange historie. Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød viser, hvordan den landskabsarkitektoniske praksis tilfører merværdi ved at kombinere et teknisk klima- og miljøproblemløsningsanlæg med et offentligt tilgængeligt, rekreativt parkområde. Christiansborg Områdesikring løser de udfordringer, vi som samfund står overfor i mødet med terrorens truende ansigt. Tornhøj i Aalborg taler ind i debatten om, hvordan fysiske rammer, og ikke mindst det landskabsarkitektoniske greb, kan understøtte et kvartersløft i et tidligere udsat område, som trænger til en tættere tilknytning til både den omgivende by og til de mennesker, der bruger området.

Prisuddeling 7. november i Dreyersalen, Valencia
Dansk Landskabspris er på 50.000 og uddeles d. 7. november til et festarrangement i Valencia-bygningen på Vesterbro. Arrangementet indledes med en paneldebat med blandt andet Karsten Ifversen, arkitekturredaktør på Politiken, filminstruktør Phie Ambo og Line Toft, landskabsarkitekt og partner i LABLAND Architects. Derefter præsenterer repræsentanter fra de respektive landskabsarkitektvirksomheder deres projekter, hvorefter vinderen af Dansk Landskabspris 2019 kåres.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

Juryen for Dansk Landskabspris 2019 består af

Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder
Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, partner, LABLAND Architects / Danske Landskabsarkitekter
Steen Himmer, landskabsarkitekt MPN, Gladsaxe Kommune / Park og Naturforvalterne
Jane Sandberg, direktør Enigma Museum for post, tele & kommunikation / uvildig repræsentant
Adrian Matthew Fey, medstifter, kreativ direktør i Culture Works / uvildig repræsentant
Jane Sandberg og Adrian Matthew Frey er værter ved festarrangementet.

FAKTA FINALISTER DANSK LANDSKABSPRIS 2019

Linjer i Landskabet af Rubow Arkitekter
Bygherre: Bornholms Regionskommune. Rubow Arkitekter rolle og ydelser: Arkitekt & landskabsarkitekt, foranalyse, fondsansøgning, design og program, projektering, fagtilsyn. Samarbejdspartnere: SYTE, NaturBornholm, Ingeniør NJ Cph. Fonde: Nordea-fonden, Den A. P. Møllerske Støttefond, Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Brdr. Larsens Legat, Vanførefonden, Friluftsrådet, Fritid og Kultur Lokalrådet. Periode: 2016-2019. Areal påvirket: 290 ha. Anlægssum: 7 mio. kr.

Solrødgård Klima- og Miljøpark af Gottlieb Paludan Architects
Bygherre: Hillerød forsyning. GPA rolle og ydelser: Totalrådgivning, bygningsdesign, landskabsdesign, byggeledelse (delprojekt), projektopfølgning og fagtilsyn. Samarbejdspartnere: Sloth Møller rådgivende ingeniører A/S og Krüger a/s. Periode: 2013- 2019. Areal: 510.00 m2 Anlægsum: 120 millioner kr.

Christiansborg Områdesikring af GHB Landskabsarkitekter
Bygherre: Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen. GHB Landskabsarkitekter rolle og ydelser: Totalrådgivning – projektledelse herunder økonomi- og tidsstyring, ideudvikling, projektering, myndighedsbehandling, EUudbud i hovedentreprise, projektopfølgning og fagtilsyn. Samarbejdspartnere: Sweco, ÅF Consult samt arkitekt og professor Steen Høyer. Periode: 2013-2019 Kontraktsum: 48 millioner kr.

Tornhøj i Aalborg af Marianne Levinsen Landskab
Bygherre: Aalborg Kommune og Realdania. Totalrådgiver: Tegnestuen Vandkunsten. Marianne Levinsen Landskab rolle og ydelser: Idé og designansvarlig for byrum, landskabsarkitektrådgivning, projektering, tilsyn. Samarbejdspartnere: Udførende / Arkild samt Belysning / Jesper Kongshaug. Udført: 2018. Areal: 12.000 m2. Anlægssum: 33 millioner kr.

KORT OM DANSK LANDSKABSPRIS
Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris. I år er det 9. gang, at Dansk Landskabspris bliver uddelt. Formålet er, at hædre landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen.

Tidligere vindere af Dansk Landskabspris er ’Forpladsen til Kulturhuset Nordvest’ (2017), ’Novo Nordisk Naturpark’ (2015), ’Tagparadiset’ (2014), ’Stille Steder i Silkeborg’ (2013), ’Haveselskabets Have’ (2013), ’Hjerting Strandpark’ (2012), Billedhuggerhaven (2011), ’Måløvaksen’ (2010) og ’Over sø og land Taarup Davinde’ (2009).

Tilmeld dig arrangementet d. 7 november her -gratis

De kommunale fik et royalt drys

Vores gode samarbejdspartnere fagbladet Grønt Miljø var jo også med på Danske Parkdage, og det er det kommet 5 super-gode sider ud af i september-udgaven af bladet; super-flot omtale af fælleskonferencen og af 4 af de faglige ture. Du holder da Grønt Miljø? Ellers find artiklen “De kommunale fik et royalt drys” her