4. april: Forår på VEJ i Rudersdal

Beretning af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, bestyrelsesmedlem i Park- og Naturforvalterne og ansvarlig for ”Staudegruppen”, der d. 4. april var på tur til Rudersdal.

Vej- og parkchef Peter Bjørno Jensen, foreningens tidligere formand, var opdragsholder på forårsløg i kommunen og han gav opgaven til Ellen Bundgaard, hortonom og havearkitekt.

Politikerne krævede bare blomster, men Ellen Bundgaard gennemtænkte hvilke arter der kunne sættes og tog skyldigt hensyn til stedernes karakter. F.eks. skulle der ikke plantes påtrængende farver i Geels Skov som omkranser Geels Bakke, hvis midterrabat skulle løglægges. Et lille parkanlæg blev anlagt med sirlige blomsterløg, en vejstrækning skulle være gul, medens centrale strøg i kommunen fik en gang rødlilla pangfarve.

Plantningerne er 2-3 år gamle og kommunens driftsleder Preben Önnerth fik til opgave at etablere plantningerne. Det blev oftest gjort ved at afskrælle 5-8 cm af den eksisterende græstørv gerne tidligt i september måned, hvorefter løgene blev spredt på arealet og overhældt med tilsvarende tykkelse muldjord – og så ventede man.

Det var Ellen Bundgaard der kontaktede Park og Naturforvalternes staudegruppe til denne forårstur den 4. april. Der var en vis nervøsitet over resultatet med en marts så våd, så man ikke skimtede foråret overhovedet, men så oprandt dagen.

19 havde tilmeldt sig eftermiddagen deriblandt nogle havearkitekter og selvfølgelig lokale Jane Schul.Med start foran Arne Jacobsens fredede bygning på Øverødsvej forklarede Ellen Bundgaard den nøje planlagte tur som rummede mange oplevelser på den første forårsdag i 2019. Turens punkter er oplyst med sorter og blomstringstidspunkt fra februar til maj! Dygtigt, bevidst og sikkert valg af plantemateriale, leveret af lokal leverandør Florum.

Halvårlige møder i kredsen af park- og naturforvaltere i hovedstadsområdet

I hovedstadsområdet vil medlemmer i Park- og Naturforvalterne fremover mødes på skift i kommunerne ca. hvert halve år.
Det besluttede vi på vores sidste møde i Træbanken i Herlev Kommune.

På møderne viser vi skiftevis grønne anlæg i vores kommuner, som vi arbejder med. Vi kan på møderne blive inspireret, hjælpe hinanden og diskutere udfordringer og løsningsforslag – både ved det konkrete anlæg og generelt i forhold til forvaltning af grønne områder.

Næste møde
Hvornår: d. 20. juni kl. 15.00
Hvor: i Artillerimagasinet på Vestvolden i Rødovre.
– Artillerimagasinet har ikke en adresse som sådan, men man kan finde det ved at parkere for enden af Rødovre Parkvej og gå ca. 500 meter.

Læs evt. mere om Artillerimagasinet og Vestvolden

Det er gratis at deltage i mødet, men det kræver tilmelding.

TILMELDING VIA DETTE LINK

Kontaktperson vedr. arrangementet er:
Maja Dittmann, Landskabsarkitekt
Park- og Naturafdelingen, Vej & Park, Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 72 75
Email: cn21069@rk.dk

Staudegruppen byder på løg-rundtur i Rudersdal

Foråret på VEJ arealer i Rudersdal

Kom med på en rundtur til nogle af de nye løg-plantninger i midterheller, rundkørsler og andre arealer i forbindelse med større veje i Rudersdal Kommune.

Netop ved de større veje vil de blomstrende løg og forårets komme blive set og nydt af rigtig mange mennesker. Det helt store projekt, der har sin første blomstring i år, er Geels Bakke ved indkørslen til kommunen ad Kongevejen fra syd.

Hør om tankerne bag de specielt sammensatte løgblandinger med fokus på lang blomstringsperiode og mangeårige blomsting, om valget af farver og forsøg med effektive læggemetoder.

Hvornår: d. 4. april kl. 17.00
Hvor: Vi mødes foran Rådhuset i Holte, Øverødvej 2, 2840 Holte.
Kontaktperson: Ellen Bundgaard, vejsyn Rudersdal Kommune

Vi vil samles i så få biler som muligt og køre rundt til 4-5 steder, alt efter hvor meget vi kan nå inden kl.19.00.
Til sidst vil Staude-gruppen være vært ved en sandwich og vand.

Tilmelding via dette link TILMELDING HER

Have & Landskab – 28. til 30. august 2019

Velkommen til Skandinaviens største fagmesse for den grønne branche! 

Vær med, når hele den grønne branche mødes til tre nytænkende dage i Slagelse. Med næsten 12.000 besøgende og 275 udstillere er Have & Landskab det ubetingede samlingspunkt for Danmarks (og nordens) anlægsgartnere, landskabsarkitekter, kommunale planlæggere og vej- og parkfolk, byplanlæggere, grønne fagfolk fra træklatrere til kirkegårdsansatte og ikke mindst producenter og importører af grønne løsninger og materiel.

Udstillingen er samtidig stedet at møde alle branchens beslutningstagere. Analyser af sammensætningen af besøgende viser nemlig, at hver tredje gæst på Have & Landskab er beslutningstager i sin egen organisation.

FAGLIGT FORUM – Få den nyeste viden med
Igen i 2019 vil Have & Landskab præsentere et væld af solide, faglige indlæg fra forskere og erfarne fagfolk. Det sker på ”Fagligt Forum”, som igen i 2019 vil fokusere på at formidle den nyeste viden og erfaringsopsamlinger for hele branchen.

Den væsentligste viden og faglighed er dog naturligvis samlet ude hos vores mange udstillere, hvoraf over 17% i år aldrig har været på Have & Landskab før.

FREMTIDENS BYRUM – Unikt samarbejde mellem producenter og studerende
Udstillingens formål er at samle branchen, og det sætter Have & Landskab i år en fed streg under med projektet ”Fremtidens byrum”. Her har vi sat en håndfuld landskabsarkitektstuderende sammen med nogle af branchens mest erfarne belægnings- og inventarproducenter. Sammen er de allerede nu i fuld gang med at udvikle innovative bud på løsninger og produkter til fremtidens byrum – med et særligt fokus på bæredygtighed, cirkulært forbrug og klimavenlighed.

DELTAG – Enten som besøgende eller udstiller
Have & Landskab er gratis for besøgende. Har du en unik viden, løsning, produkt eller maskine, som branchen har brug for at se, kan du bestille en stand ved at kontakte udstillingsleder Dina Overgaard på 53 60 38 30 eller mail dina@haveoglandskab.dk

DET PRAKTISKE

Sted:  ZBCs (det tidligere Selandia) arealer ved C. A. Olesens Vej 2, 4200 Slagelse.
Dato:  28. august til 30. august 2019.
Klokken: 9:00 til 16:00 alle dage.
Pris – besøgende:  Gratis
Pris – udstiller: Afhængig af standstørrelse
Tilmeldingsfrist:  Tilmelding kan foregå helt frem til ugen før udstillingens start.

Præsentationer – Vintermøde 2019

Byrum, parker og bynær natur – Kampen om pladsen!
– konference afholdt d. 26 februar

Herunder kan du finde oplægsholderne og deres præsentationer fra vintermødet

Velkomst og introduktion v./ formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune

Borgerinddragelse – fra skåltaler til reelt demokrati
Direktør, Anne Tortzen, Center for Borgerdialog

Grøn infrastruktur skaber merværdi!
Administrerende direktør, Ole Kjærgaard, OK Nygaard, næstformand i Landskabsrådet og medlem af styregruppen for Green Cities-projektet.

Hvad kan vi lære af vejsektoren? Hvad skal der til for at bevare den grønne kapital, fx. i form af træer?
Vej- og parkchef, Mads Astrup, Esbjerg Kommune

Kvalitetsstyring i grønne områder
Slotsgartner, John Nørgaard Nielsen, Center for Slotte og Haver, Slots- og Kulturstyrelsen

Kvalitet på den skandinaviske måde
Nordic Green Space Award dommere
Stadsgartner, Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune og landskabsarkitekt, Mette Esbjerg Jørgensen, Esbjerg Kommune

Så hold da Danmark rent!
Afdelingsleder, Niles Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

Arbejdsmarked og kompetencer
Studieleder, Christine Nuppenau, Parkdiplomuddannelsen, Skovskolen

Bypark blev vildere med borgernes hjælp

Elverparken i Herlev Kommune er forvandlet fra traditionel bypark til vild natur, og borgerne i Herlev har været tæt med i omdannelsen. Resultatet er, at parken bliver brugt meget mere end før – og kommunen bruger langt færre ressourcer på drift.

Af journalist Emilie Koefoed

Naturen i Elverparken i Herlev Kommune var svær og bekostelig at styre, så kommunen besluttede sig for at lade den udvikle sig mere frit. I dag indeholder byparken midt i Herlev både sø, ellesump, krat og skov, og den mere vilde og våde natur understøtter bl.a. fugleliv og padder.
Borgerne var med til at omdanne parken og bruger den i langt højere grad end tidligere. Der er også opstået nye funktioner: Foreninger dyrker gymnastik og løbetræning i parken hele året rundt, og lærerne fra skolen ved siden af er begyndt at bruge parken i deres biologiundervisning.
Det fortæller landskabsarkitekt i Herlev Kommune, Kirsten Høi, som har ansvaret for planlægning af drift og vedligeholdelse af grønne områder. Hun stod for eksperimentet med at involvere borgerne i parkens udvikling, som har givet hende en masse erfaringer.
”Nu har jeg arbejdet med faget i 30 år, og i starten var man jo eksperten. Sådan er det ikke længere; nu er det borgerne og deres ønsker, der er i centrum. Så vi har skullet omstille os,” siger hun og tilføjer: ”Men det er også skægt og utroligt dejligt, når tingene lykkes.”
Omdannelsen, som modtog støtte fra Nordea-fonden, er også tildelt Nordic Green Space Award, bl.a. for sin brug af borgerinvolvering.

Kovending til vild natur
Elverparken på 5,5 hektar blev anlagt oven på en mose i 1950’erne som en traditionel bypark med kortklippet græs, stier og eksotiske træer. Det stigende grundvand og flere oversvømmelser i parken betød imidlertid, at kommunen fik stadig sværere ved at vedligeholde den klassiske, tætklippede park. Derfor besluttede man at ændre strategi og udnytte vandet som et naturelement.
I den nye park ledes regnvandet til vandbede frem for i kloakken; buske, træer og stauder får lov at gro mere vildt, og døde træstammer og grene får lov at ligge. Stier og løbe- og cykelruter er anlagt i et terræn, så de ikke bliver oversvømmet. Det øgede naturindhold betyder både lavere driftsudgifter, højere biodiversitet og en anderledes, vild naturoplevelse for borgerne.
Den slags kovending inden for park- og naturforvaltning kræver dog, at kommunen har borgerne med og får formidlet de nye strategier og værdier, fortæller Kirsten Høi. Andre steder har kommunen forsøgt at lade græsset vokse frit langs vejene i byen for at fremme biodiversiteten, men fordi borgerne ikke kendte baggrunden for beslutningen, opfattede de det som sløseri fra kommunen, som modtog adskillige klager over det lange græs på rabatterne.
”Det er vigtigt at forklare, hvad vi gør, og hvorfor vi laver tingene om – f.eks. at få formidlet, at det er altså bevidst, at vi ikke slår græs,” forklarer Kirsten Høi.

Snak med folk
Med omdannelsen af Elverparken besluttede kommunen, at formidling skulle prioriteres højt gennem hele processen, og at alle borgere skulle have mulighed for at deltage aktivt i parkens udvikling. Der blev holdt offentlige møder, oprettet en hjemmeside og en Facebook-side og lavet plancheudstillinger og brochurer.
Det vigtigste er dog at være opsøgende, erfarede Kirsten Høi:
”Man skal være ude og snakke med folk og lave opslag på Facebook. Det er den slags der skal til, for at folk bliver engageret. Så det kræver lidt mere end bare en annonce i avisen,” siger hun.
Til gengæld kan det betale sig at være vedholdende. På den måde tager borgerne selv ejerskab.
”Der er kommet stor forståelse for – og interesse i at involvere sig i – udviklingen af grønne områder. Og det er lidt nyt. Der er mange, der tager opgaverne på sig i stedet for bare at ringe og brokke sig,” siger hun.

Gode idéer og fælles plantedag
Mange af borgernes idéer blev løbende integreret i projektet. Det var for eksempel et ønske fra borgere, at der skulle bygges en scene til events. Den bliver i dag brugt flittigt til f.eks. julemarked og koncerter. De ældre ønskede sig stier omkring søen, så man kunne gå rundt om den med rollator, og børnene ønskede sig en svævebane og en bålplads. Det blev alt sammen opfyldt i den nye park.
De unge prøvede Kirsten Høi at få fat i ved at starte et samarbejde, hvor skoleelever fra Herlev, gartnerelever og private anlægsgartnere mødtes og plantede sammen i Elverparken.
”Jeg ville gerne have mere fokus på det gartnerfaglige og skabe interesse for faget. Derigennem fik jeg idéen til at prøve at inddrage gartnerskolen og lave det fælles projekt. Det er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt af. Alle bakkede op, og der var mange, der havde glæde af samarbejdet,” fortæller hun.
Anlægsgartnerfirmaer og gartnerelever var nemlig også interesserede i at finde hhv. lærlinge og lærerpladser. Og så lykkedes det at få flere unge til at vælge gartneruddannelsen. Tidligere var der ingen gartnerelever i Herlev; i dag er der syv.
Selvom den nye beplantning var sårbar i starten, har der ikke været noget hærværk i forbindelse med omdannelsen af parken. ”Det tror jeg også er, fordi der med til at lave den,” siger Kirsten Høi.

Learning by doing
Borgerinvolveringen forløb ikke gnidningsfrit hele vejen. Den største udfordring var at få alle med – både de forskellige aldersklasser, men også de mindre ressourcestærke borgere, fortæller Kirsten Høi: ”Hvis man kun tager sig af dem, der er flittige til at skrive lange velinformerede breve, så tilgodeser man kun dem i den nordlige del af kommunen. Mens de, som i virkeligheden har brug for de grønne områder, fordi de bor i lejligheder, de bliver glemt.”

Kirsten Høi føler dog ikke, at hun i udgangspunktet var rustet til opgaven. ”Som fagperson er jeg jo selv part i samarbejdet med borgerne med min klassiske faglighed. Og der er et spring til at håndtere processer og borgerinvolvering med mange aktører,” siger hun. Det har været ”learning by doing,” tilføjer hun, og det har været spændende at kombinere den faglige viden med en masse nye kompetencer og med input fra andre.
”Det lykkedes at gøre det til en god park for meget få ressourcer, og det var rigtigt dejligt at opleve, at der var fælles opbakning, og at folk tog den til sig som deres park,” slutter hun.

FAKTA
Elverparken er en bypark på 5,5, som ligger centralt i Herlev Kommune.

Den ældste flade del af Elverparken blev anlagt i 1950’erne som traditionel bypark.

Ansvaret for Elverparkens drift og vedligeholdelse er placeret i Vand og Naturteamet i Center for Teknik og Miljø i Herlev Kommune.

I 2015 og 2016 blev Elverparken renoveret med anlægsmidler fra Herlev Kommune, HOFOR og Nordea Fonden. Projektet har omdannet de forsumpede områder til naturlige vådområder, og kommunen har gjort borgerinvolvering til en central del af projektet. Kommunen vandt Nordic Green Space Award for sin brug af borgerinvolvering.

Specialkursus i “Form- og knudebeskæring af træer”

Specialkurset i ’Form- og knudebeskæring af træer’ udbydes af Svend Andersen, Plantefokus.
På kurset gennemgås de mange elementtyper med henblik på at opnå en høj faglighed i opbygning og drift af elementerne. Dette til sikring af udtryk, funktion og levetid og dermed valuta for indsats.

Kurset har traditionelt deltagere med varierende faglig baggrund og på tværs af virksomhedstyper. Den gode dialog hjælpes på vej af mange powerpoint eksempler af delelementer og metoder.

Se programmet her

Hvor: Fredericia torsdag d. 21. februar kl. 09.00 – 16.00.
Pris pr. deltager: 1975,- kr. inkl. forplejning, ekskl. moms.
Tilmelding: til kursusleder Svend Andersen på mail svend@plantefokus.dk.
Ved tilmelding bedes oplyst navn, mail og virksomhed (faktureringsoplysninger).
Tilmeldingsfrist: 25. januar.
Efter tilmelding fremsendes bekræftelse og program med praktiske oplysninger samt deltagerliste.

– Hurtig tilmelding anbefales. Dels af hensyn til planlægning (lokale m.v.) og dels fordi tilmelding sker efter først til mølle princip.
I tilfælde af overtegning vil ekstra kursus blive søgt afholdt.
Med for få tilmeldinger forbeholdes muligheden for aflysning frem til d. 11 februar.

Engageret debat om grønnere byer

En ting står fast!
Meningerne er mangeartede, nuancerne adskillige og der er mange hensyn at tage. 
Det er groft sagt det efterladte indtryk efter en spændende og energifyldt konference på Christiansborg om, hvordan vi kan få mere natur ind i byerne. Er det byggeri eller bynatur, der skal brede sig ud over de stadigt færre tilgængelige kvadratmeter? 

Konklusionen blev – at det ikke er et enten eller, men at der skal være plads til både byggeri og bynatur. Vi skal have fokus på af finde de fælles takter i et samarbejde på tværs af brancher, interesser og kommunegrænser. Også spørgsmålet om der burde laves en national strategi for, hvordan vi får grønnere byer blev vendt på konferencen

Som Trine Torp, Miljø- og Naturordfører (SF) afslutningsvis konkluderede:
– Det har været en utrolig spændende dag og med en diskussion, som jeg vil tro, vi kunne lave en uges seminar om, fordi det her spørgsmål om grønnere byer netop har så mange afkroge. Roskildes borgmester, Joy Mogensen pegede eksempelvis på dilemmaet, om vi vil have vækst eller bæredygtig udvikling?
– Det er en dagsorden, som er er supervigtig, og at vi i den proces får flettet vækst og social samhørighed sammen med en grøn dagsorden. Vi skal eksempelvis kombinere klimasikring med attraktive bymiljøer pointerede Joy Mogensen, og opfordrede i samme åndedrag til, at vi træffer en fundamental beslutning om, hvordan vi ønsker vores samfund skal udvikle sig.

Gør det grønne os sundere?
Sundhedsforsker Bente Klarlund nuancerede debatten yderligere ved at sætte spørgsmålstegn ved, om borgerne reelt bliver sundere af, at der kommer flere grønne områder i byerne.
– Grønne områder har formentlig positiv effekt på fysisk og mental sundhed, men evidensen er ikke altid meget stærk. Men hvis det grønne fører til, at man bliver mere fysisk aktiv – så har det en effekt på sundheden pointerede sundhedsforskeren

Byer konkurrerer om at være liveable
Projektdirektør Curt Lilliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, Realdania pointerede blandt andet i sit oplæg, at når prisen på boliger fastsættes, er nærheden til grønne områder helt afgørende – vel at mærke når vi taler i en afstand af 500-1000 meter til det grønne.
– Så når vi alene taler om værdien for forbrugerne har de grønne områder inde midt i byerne en meget, betydelig værdi. Det at man skaber noget liveability i byerne er med til at gøre Danmark til et mere spændende sted at placere sig.

Bygherrerne skal turde sætte retning
– Man skal som bygherre vide, hvad man vil og sætte en retning. Bygherrerne skal turde gå forrest og sige, hvad vi vil med det her sted – og så prøve at få hele holdet med i den retning. Vi skal hele tiden være med til at drive udviklingen og tænke nyt understregede projektudviklingsdirektør Mia Manghezi, PensionDanmark i sit oplæg om, hvordan PensionDanmark arbejder med bæredygtigt byggeri.

National strategi for bæredygtige byer
Efter de fire indlæg fulgte en livlig debat mellem folketingspolitikerne Trine Torp (SF), Jens Joel (S), Erling Bonnesen (V) og Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) – og med mange spørgsmål fra salen.
Undervejs fandt politikerpanelet enighed om, at det er vigtigt, at vi tænker på tværs – også af kommunegrænser, når der f.eks. tales klimatilpasninger. Det blev drøftet, hvorvidt vi – måske – kunne have nationale planer for bæredygtighed eller for, hvordan vi får grønnere byer.

Læse mere og se videoer af debatten her

Danmarks Havekunst II og Danmarks Havekunst III til salg

Som medlem får du nu mulighed for at købe Danmarks Havekunst II og III til inspiration i forvaltningens arbejde med de grønne områder.
– Måske er et af jeres anlæg eller haver med i historien om Danmarks Havekunst, eller måske findes et med en lignende historie?

Danmarks Havekunst II (431 sider)
af Lulu Salto Stephensen
Danmarks Havekunst II beskrives perioden fra den romantiske haves gennembrud i det tidlige 1800-tal og landskabs-arkitekturens udvikling frem til 2. Verdenskrig.

 

 

 

Danmarks Havekunst III (440 sider)
af Annemarie Lund
Danmarks Havekunst III beskrives landskabsarkitekturens udvikling i perioden fra efterkrigstiden frem til omkring 2000.

 

 


Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige gengivelser af planer og smukke fotos af fotografen Keld Helmer-Petersen. 
Løssalg pr. bind i december måned:
Før  399 kr. inkl. moms.  Nu: 200 kr. inkl. moms.

Kan  tilsendes ved bestilling her: kmo@arkfo.dk
Kasper Monty, redaktionssekretær for Arkitektens Forlag.
Derefter vil bøgerne blive tilsendt. Porto kommer til, dog gratis i Danmark for mere end 5 stk!

Kan også købes her: Akademisk Arkitektforening
Åbenrå 34
1125 København K
 +45 30 85 90 00

Åbningstid
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

Speciale om bevaring af ikon-træer – efterspørgsel på eksempler!

Det er anerkendt, at store træer er vigtige i byen, da de har stor kapacitet i forhold til opsamling af regnvand, CO2 og skygge. Samtidigt har store træer stor værdi for borgerne, og udgør en væsentlig indvirkning på lokalområdets identitet, skala og rumlighed.
Derfor ønsker jeg i mit speciale som landskabsarkitekt-studerende, at udfordre driften og måden at omgås ikon-træerne på så vi kan få endnu ældre træer i bybilledet, der kan bidrage med andre oplevelser og biodiversitet.

Jeg leder derfor efter eksempler på træer, hvor gevinsten i at bevare træet overstiger risikoen for, at det falder sammen, fordi træet er for vigtigt for borgerne, området, udtrykket, identitet og herligheden. Gerne eksempler hvor der er blevet gjort tiltag som f.eks. støttepæle, kronesikring, beskæring, omlægning af sti, flytte bænke og afmærkning af zoner (f.eks. under trækrone, uden for trækrone). Alt sammen for at give træet længere levetid og så vidt muligt undgå risiko for besøgene.

Københavns Kommune fik udformet en træpolitik i 2016, og spurgte i den forbindelse borgerne om hjælp til at udpege en ny kategori af beskyttede træer; Ikon-træer. Ikon-træerne er udpeget i deres bedste alder og storhedstid, men hvad sker der når disse begynder at blive ældre og forfalder – måske udgør en risiko for ophold omkring træet?
København oplever netop flere og flere fældninger af store, ældre træer, hvor borgerne ofte sætter spørgsmålstegn ved fældningen, og kæmper for bevaring.
Denne tendens er uholdbar, især hvis befolkningen ønsker anderledes!

Hvis du kender til eksempler på tiltag eller ønsker at bevare ikon-træerne, bedes du kontakte mig på mail: marie_n_svendsen@live.dk

– Af landskabsarkitekt-studerende Marie Nygaard Svendsen