FN’s 17 Verdensmål og arbejdet med park- og naturforvaltning

Af landskabsarkitekt Kirsten Høi,  Vand og Natur – Herlev Kommune, medlem af bestyrelsen, Park- og naturforvalterne

I kommunerne er arbejdet med FN’s 17 verdensmål for alvor gået i gang og det er et arbejde, som vi kan forvente får mere fokus fremover, da FN’s lande har forpligtiget hinanden på at leve op til målene frem til 2030.

I arbejdet bør vi tage udgangspunkt i de interesser og ønsker borgerne og politikerne har, men også tage hensyn til verdensmålene, når vi alligevel er i gang med opgaveløsningen.

Eksempelvis synes jeg, at delmål 6-Rent vand og sanitet, delmål 11-Bæredygtige byer og lokalsamfund samt delmål 13-Klimaindsats er relevante mål at arbejde med. Herunder vigtige delmål som: Sikring af inkluderende grønne offentlige rum, indbyg klimaindsatser i politiske beslutninger og planlægning samt beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand.
Det er alle relevante mål at henvise til som Park- og naturforvalter, når vi arbejder med drift og omlægninger i grønne områder.

Et andet godt argument for at henvise til verdensmålene er også, at vi i kommunerne bliver målt og evalueret i forhold til vores evner til at forbedre verdensmålene. Under hvert mål er der delmål og indikatorer for delmålene, dvs. målemetoder, som gør det muligt at følge delmålene, og om de bevæger sig i den rigtige retning.
I Danmark arbejder bl.a. Danmarks Statistik med at måle på delmålene, og der bliver også snart målt på hver enkelt kommunes indsats for at følge op på delmålene.

F.eks. har en del af idrætsverdenen taget FN’s verdensmål til sig i forhold til at sikre gode vilkår for idrætten. På samme måde kan vi også bruge verdensmålene, når vi skal arbejde med grøn strategi, byudvikling, partnerskaber osv.

Læse mere om FN’s 17 Verdensmål her