Generalforsamling 2022 – forslag til behandling

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland i dagene 7. til 9. september. Vi minder om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 1. juli.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar og opfordrer alle interesserede til at melde sig.
Forslag sendes til formand Jon Pape på mail: formand(a)parkognatur.dk