Tørketruede træer ved Glostrup Sygehus. Foto: HedeDanmark