Hvor vild kan bynaturen blive?

Lolland Kommune prøver at undgå at klippe ‘kiggegræs’ – de klippede plæner som man mest bare kigger på. Det kan være en lavthængende frugt i forsøget på at gøre noget godt for naturen, skabe debat og skubbe vi til folks natursyn. Kommunens biologer og naturvejleder har allerede nu observeret flere spændende arter i bynaturen.

Af parkforvalter Helle Kjørup Nielsen, Lolland Kommune

Miljøministeren har i 2021 udskrevet en konkurrence om at blive Danmarks vildeste Kommune. Ligesom mange andre kommuner har vi i Lolland Kommune sat gang i mange spændene tiltag for at forfølge den drøm. Vi er desværre ikke i en situation hvor vi fx kan opkøbe store landområder og indarbejde natur, men vi synes vi har prøvet at gribe de muligheder vi nu engang har. Vi har kastet os ud i mange spændende opgaver med at plante hjemmehørende buske og træer, etablere paddehuller, hænge fuglekasser op, etablere bakker, lade kvashegn ligge, veteranisering, bruge lokale frøblandinger m.m.

Men vores største satsning indtil videre har uden tvivl været omlægning at de mange slåede græsplæner.
Som udgangspunk er stort set alt vores kiggegræs kun blevet klippet 1-2 gange i 2021, afklippet er så vidt muligt blevet fjernet. I vores optik er ’kiggegræs’ en græsplæne med den eneste funktion at blive kigget på.
Vi har indført dette princip uden nogen større forudgående inddragelse og formidling til borgerne. Vi havde en forventning om at hvis vi spurgte borgerne for meget inden det blev indført, så ville det blive et nej mange steder uden at folk havde givet det en chance. Vi har selvfølgelig fulgt op med formidling og dialog undervejs.

Vi har omlagt ca. 60 ha fordelt på 210 arealer.
Vores erfaring er, at man ikke bare kan ’glemme’ stederne og kun slå det en gang om året, så får vi ikke overbevist nogen borgere om, at det også er et rart sted at bo og opholde sig. Vi lægger mange kræfter i at få klippet en kant rundt om det vilde, evt. klippede stier eller opholdspladser på arealerne, hvis det er stort nok. Udstyr som bænke, skilte og skraldespande skal være rene og indbydende, lige som vi sætter formidlingskilte op på arealerne, der fortæller hvad formålet er. Det kræver stort engagement, mod, handlekraft, sammenhold i forvaltningen og stor faglighed fra mange enheder, hvis det skal realiseres.
Derudover gør vi en stor indsats for også at etablere blomstrende bede mange steder i byen. Disse er selvfølgelig ikke det mest ’naturlige’, men selv med et utrænet øje kan man se at disse bede er fyldt med liv, og de bidrager til helhedsoplevelsen af at være i vores kommune er rar. Vi oplever at borgere og turister generelt er meget tilfredse, også selvom det er vildt.
Vi har mødt kritiske røster der mener, at omlægningen er gået for stærkt og at der har manglet borgerinddragelse. Det ér gået rigtig stærkt, og der har været svipsere og misforståelser, men vi er klar til at ændre det igen. Hvis det viser sig, at det ikke er hensigtsmæssigt med det høje græs, så kan vi jo bare klippe det igen og ingen skade er sket.
Det er meget få steder hvor vi indtil videre har genindført det klippede græs pga. klager i forhold til hvor store ændringer der er foretaget. Tværtimod så oplever vi at efterspørgslen fra borgerne på nye tiltag er nu større en forvaltningen kan nå at følge med.

Bøvl med de nye rutiner
En af de store udfordringer vi har haft med den ændrede græsklipning, var dels at det var en helt ny type arbejdsopgave for mange af medarbejderne, og at de maskiner vi havde til rådighed var slet ikke gearet til den klipning vi ønskede.
Det er ikke nemt at have løst en opgave perfekt i mange år, for fra den ene dag til den anden så at opleve at det er helt forkert det man løser. Det vil være en stor omvæltning for de fleste mennesker. Nogen medarbejdere oplevede endda, at der var ved at gå ild i deres maskine pga. klipning af det høje græs.
Da vi har satset massivt på uklippet græs, så har der været basis for at komme af med nogen af de gamle græsklippere og investere i nye bæltemaskiner, der både kan køre med fingerklipper og samle afklippet op i en fart. Alle grønne medarbejdere har været på et to dages kursus om biodiversitet. Vi håber på at disse tiltag vil gøre det nemmere – og billigere – de kommende år.

Det nyttet noget
Kommunens biologer og naturvejleder har allerede nu observeret flere spændende arter i vores bynatur, som de ikke mener der var der før, vi tror på at den ændrede driftsform gør en forskel i den store helhed.
At undgå at klippe vores ‘kigge græs’ kan være en lavt hængende frugt i forsøget på at gøre noget godt for naturen, om ikke andet så skubber vi til folks natursyn og vi kan få en debat om det. Der er ingen mennesker der mister noget ved det, den eneste konsekvens er at vi skal vænne os til at der står højt græs på arealet hvor vi tidligere har været vant til at kigge det på det klippede græs. Når vi formidler og viser at det kan lade sig gøre på en fin måde på de offentlige arealer, så håber vi at det kan inspirere endnu flere haveejere, boligforeninger, industriejere og landbrugsarealer til også at omlægge nogen af deres arealer.
Kirkegården ved Sandby Kirke har indført udslåede plæner og omlægning af 10 ha. tidligere landbrugsjord. Det er blevet indført efter, at et menighedsrådsmedlem havde set hvordan vi arbejder med bynatur på de kommunale arealer.
Vi synes allerede at naturen har sejret på Lolland.

VIL DU VIDE MERE

Tjek vores Facebook side ud – Lolland En Vild Kommune

Eller vores hjemmeside
Oplev Lollands vilde natur – en del af Vild med Vilje

Du er også velkommen til at kontakte mig direkte:

hekni@lolland.dk
tlf. 25265912