Indkaldelse til generalforsamling 2022

Årets generalforsamling afholdes i forbindelse med Danske Parkdage på Lolland d. 7. september.
Der er valg til formandsposten, to bestyrelsesposter og to suppleanter. Bestyrelsen vil have forslag til kandidater klar, men opfordrer alle interesserede til at melde sig: det kan du gøre på forhånd ved at skrive til formanden eller du kan anmelde dit kandidatur under selve generalforsamlingen.

Alle medlemmer er velkomne til at møde til generalforsamlingen og i år vil der også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via TEAMS. Særskilt invitation/tilmelding til onlinedeltagelse følger; udsendes til alle medlemmer.

Du kan finde mødeindkaldelse med dagsorden, regnskab for 2021 og budgetforslag for 2023 på dette link.

Park- og Naturforvalterne 23.8 2022