Karin og Georg Boyes Fond: Frist 1. februar 2020

Der er nu åbent for ansøgninger til Karin og Georg Boyes Fond. Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Fondets formål er at give bidrag til gennemførelse af forskellige aktiviteter og støtteforanstaltninger til gavn for studerende og yngre kandidater fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse indenfor følgende formål:
– Studerendes grupperejser til udlandet, på rejser hvis formål er at studere havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger i så henseende skal oplyse deltagerantal, rejsens formål og budget for rejsen.
– Yngre kandidaters studierejse indenfor fagområderne havekunst og landskabsarkitektur. Ansøgninger herom skal indeholde sædvanlige oplysninger om ansøgerens personlige forhold og uddannelse, rejseplan og studieformål. Et sådant legat bør være af en sådan størrelse, at der er rimelig basis for et længere ophold og mere vidtgående studier.
– Hjælp til udgivelse af bøger i videnskabeligt plan om havekunst og landskabsarkitektur både historisk, nutidigt og fremtidigt.

Læs mere om fondens formål og fokus i deres fundats.

Ansøgningsproceduren finder du her.

Deadline: 1. februar 2020. Georg Boye var professor ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddannelse fra 1963 til 1971 og havde været primus motor ved oprettelsen af uddannelsen. Fondsbestyrelsen består af Jette Abel fra Skov & Landskab, Peter Bjørno Jensen fra Park- og Naturforvalterne, Charlotte Skibsted fra Danske Landskabsarkitekter og Søren Holgersen fra Danske Anlægsgartnere.