Konference – Byens grønne kvadratmeter

Green Cities Europe inviterer til konferencen Byens grønne kvadratmeter – hvilke værdi har de? – 29.august 2022, og tilmeldingen er nu åben!

Stadig flere flytter til de større byer, hvilket giver et stigende pres på de arealer, der kan udvikles til bynatur og på eksisterende grønne arealer, der ofte søges inddraget til boligbyggeri. Derudover står vores samfund overfor kritiske udfordringer med klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet.
Mange af disse udfordringer kan imødekommes ved, at kommunerne langt mere målrettet indarbejder bynatur i byggeriet og i byplanlægningen.

HVORDAN KAN KOMMUNERNE MERE AKTIVT tænke flere grønne områder ind i byplanlægningen og dermed skabe mere bæredygtige og grønnere byer?
HVORDAN SIKRER VI, at grønne områder prioriteres på lige fod med byggeri, veje og parkeringspladser?

Til konferencen inviterer Green Cities Europe politikere, byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle fra kommunerne i Region Syddanmark til en dag med oplæg og paneldebat om, hvordan vi kan skabe den nødvendige balance mellem det grå og det grønne i byerne.

Det er GRATIS at deltage

Tilmeldingsfrist 24. maj 2022

Se program og tilmelding her