Mere BYNATUR – Green Cities på Danske Parkdage

Der var gensidig glæde efter en vellykket debutpræsentation af projekt BYNATUR hos både arrangør og formand for Park- og Naturforvalterne Kirsten Lund Andersen og hos Henning Roed fra Danske Planteskoler (og projektejer på den danske del af EU-projektet ”Green Cities for a Sustainable Europe”).
Green Cities matchede perfekt programmet for Danske Parkdage, hvilket de mange interesserede fremmødte var bevis på.
Det var første gang, at målgruppen fik et større indblik i projektet Green Cities og fik præsenteret en kompetent aktør, som ønsker at skabe bedre rammevilkår for natur i byen.

“På Danske Parkdage beskæftigede vi os med rammevilkår for at sikre bynatur og at grønne dagsordener bliver sat. Dette ikke mindst set i lyset af, hvordan vi kan påvirke, stat, politik, civilsamfund og blive en bedre aktør i marked for at få grøn gennemslagskraft” fortæller Kirsten Lund Andersen, som også sidder med i styregruppen bag Green Cities projektet.

I Green Cities projektet anvendes konsekvent definitionen BYNATUR, når formålet med projektet skal talesættes. Det skal signalere, at Green Cities har brede armbevægelser, som bogstaveligt talt skal fylde i (by)landskabet.
Det primære formål er, at skabe en nødvendig modvægt til byfortætning. Derfor er de fem branchegrupper gået sammen i den danske del af Green Cities med udgangspunkt i fem temaer: Sundhed, klima, biodiversitet, økonomi og social sammenhængskraft.
Overordnet skal projektet forene brancheorganisationerne i en fælles kernefortælling om det stigende behov for, at nuancere forståelsen af grøn infrastruktur, som kan fremme en bæredygtig udvikling i byer.

“Netop det at vi alle fortæller den samme historie – de samme budskaber – igen og igen kan bidrage til at vi får igangsat en debat om behovet for at vi får mere bynatur, og at vi får politikernes opmærksomhed” fortæller Henning Roed og henviser til kommunikationsstrategien på den netop nystartede hjemmeside for Green Cities.

Brancheorganisationerne bag den danske del af Green Cities projektet er: Danske Planteskoler (DP), Danske Anlægsgartnere (DAG), Danske Landskabsarkitekter (DL), Park- og Naturforvalterne (PN) og Landskabsrådet (LR).
Læs mere her