Nye suppleanter og ressourcepersoner i PN

Årets generalforsamling bød på vedtagelse af regnskab og budget og en uændret kontingentsats for 2020 og genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer Steen Himmer, Kirsten Høi, Karsten Linding og Henriette Lunn Vonsbæk.

Nye suppleanter for bestyrelsen blev – efter kampvalg – stadsgartner Kent Alex Larsen, Skive Kommune og skov- og landskabsingeniør Benedicte Isabella Dyekjær, Furesø Kommune.

Samtidigt blev 4 medlemmer knyttet til bestyrelsen som ressourcepersoner: nemlig projektleder Vibeke Schrøder, Roskilde Kommune, parkforvalter Majken Asserbo, Faaborg-Midtfyn Kommune, landskabsarkitekt Julie Foged Andersen, Ballerup Kommune samt studieleder Christine Nuppenau, Skovskolen.

Den nye bestyrelse med suppleanter og ressourcepersoner samles til møde i starten af november og aftaler arbejdsområder og prioriteringer i det kommende år.

På generalforsamlingen præsenterede formanden beretningen, der er tilgængelig her

Læs også referatet fra generalforsamlingen her