Staudegruppen i Rudersdal

Årets første arrangement i staudenetværket løb af stabelen i Holte den 11. maj. Her gav de grønne folk Karsten H. Kristensen, Elsebeth Clemmesen og Preben Önnerth fra Rudersdal Kommune en inspirerende gennemgang af to forskellige nyanlæg, hvor stauderne var i fokus.

Første stop var Holte stationsforplads, der i 2013 blev omlagt, så arealer til busholdeplads blev reduceret og gav mulighed for enten flere p-pladser eller bedre opholdsmuligheder. Det blev heldigvis det sidste og der blev plads til en bred midterø i hele pladsens længde – udformet med granitfliser og store cirkelformede bede med stauder og prydgræsser samt overstandere af stammede træer. Ved arrangementet var stauderne i fuld vækst men endnu ikke i blomst – det var til gengæld masser af hvide tulipaner.

Det andet anlæg var helt nyt og udført i forbindelse med Øverødvejs nye krydsning af og tilslutninger til Helsingørmotorvejen. Her var brede midterheller oprindeligt tænkt udført med asfaltbelægning men endte alligevel som stauderabatter med salttolerante stauder og græsser udført af kommunens egne gartnere. Også her hørte vi om processen frem mod realiseringen, om valg af planter, jordtype m.m..

Arrangementet sluttede med sandwich, vand og flot aftensol i parken ved Kulturcenter Mariehøj, tæt ved staudeplantningerne.

Stor tak til de engagerede folk fra Rudersdal Kommune!