Undskyld, men hvem planlægger vi for?

Ny artikel i Byplan Nyt om prioriteringer i planlægningen af formand Kirsten Lund Andersen.

Under overskriften Meninger om grøn byudvikling: Undskyld, men hvem planlægger vi for?, peger formand for Park- og Naturforvalterne Kirsten Lund Andersen på, at en af nøglerne til at undgå segregering og skabe en mere balanceret udvikling i landet, findes i den måde vi planlægger og udvikler grønne områder og byrum.

Læs hele artiklen fra Byplan Nyt