15 unikke natursteder udgør Danmarks Naturkanon 2018

15 unikke natursteder er blevet udvalgt som Danmarks Naturkanon og strækker sig fra Skagen til Bornholm.

Ikke færre end 1.671 forslag blev fremsendt til juryen, som i første omgang nominerede 30 natursteder. Derefter blev 15 natursteder udvalgt, ligeligt fordelt mellem regionerne, på baggrund af 1.200 personlige og bevægende beretninger, som bekræfter, at naturen er noget særligt.

Juryen lod sig inspirere af folks beretninger og har bedømt og udvalgt de 15 steder ud fra en række politiske fastlagte kriterier. Eksempelvis lokalitetens smukke natur og landskabelige- geologiske- og biologiske værdier. Derudover skal der være offentlig adgang til stedet.

Blandt de udvalgte natursteder er blandt andre Råbjerg Mile, Svanninge Bakker og Klydesøen på Vestamager.
Danmarks nye Naturkanon udspringer af ”Regeringsgrundlag – Marienborgaftalen 2016”.