Danske Parkdage 2019 afholdes på Frederiksberg i samarbejde med Center for Slotte & Haver, Slots- og Kulturstyrelsen og Frederiksberg Kommune. Onsdag d. 11. september og  torsdag d, 12. september er mødestedet  Josty ved Frederiksberg Have, mens fredag går den faglige udflugt Bernstoff Slotshave, Frederiksborg Slotshave og Fredensborgs Slotshave.

Konference har 4 bærende temaer:

Benyttelse og beskyttelse: Efterspørgslen på parker og grønne områder stiger, og ønskerne til aktiviteter er mange. Det er en udfordring for både planlægning, anlæg og drift, og for økonomien.

Del af noget stort: De grønne forvaltninger har en blandet opgaveportefølje, hvor store sæsonudsving og beskæftigelsesprojekter er en del af hverdagen. Hvad betyder den blandede flok af professionelle fagfolk, personer i jobtræning og frivillige for organisationerne og for ledelsesopgaven?

Styr på kvaliteten: De grønne faciliteter repræsenterer en stor økonomisk værdi, som skal driftes og vedligeholdes for ikke at forfalde. Hvad er erfaringerne med dette styrings- og kvalitetsarbejde, og hvordan kan de kommunale park- og naturforvaltninger lade sig inspirere?

Kompetencer og efterspørgsel: Opgaverne på det grønne område har fået dimensioner som borgerinddragelse, sundhed og klimatilpasning. Hvordan matcher uddannelserne denne udvikling, og hvordan udvikler kompetencebehovet sig i de kommende år.

Bemærk: Som de sidste år kan man udelukkende tilmelde sig dag 1 og dag 2 samlet, mens man kan tilmelde sig dag 3 som enkeltdag. Vi tilbyder i år ikke hoteller via tilmeldingen, da det er vanskeligt at reservere hotellerne i længere tid. Udbuddet er dog stort og vi sender i forbindelse med tilmeldingen info om hoteller i nærheden af konferencestedet.

PS Detaljer om de spændende temamøder er på trapperne.

SE DET FULDE PROGRAM HER MED PRISER OG PRAKTIK

FLERE DETALJER OM DELMØDER

DER ER LUKKET FOR TILMELDING; MEN CHECK PÅ NEDENSTÅENDE LINK OM DER SKULLE VÆRE EN PLADS:

GÅ TIL FORESPØRGSEL OM EFTERTILMELDING  -EKSTERNT LINK