18. maj: Fortun Fort – et pittoresk nedlagt fæstningsværk

JA´s haveentusiaster har formået Fortun Fortets Venner til at vise fortet frem, og medlemmer af Park- og Naturforvalterne er inviteret med. Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17 på Fortunfortvej 5, 2800 Lyngby. JA er vært ved en efterfølgende sandwich. Tilmelding på mail til Hans Ove : hansove(ad)jollybear.dk

Fortun Fort er bygget sidst i 1800-tallet som led i Københavns Befæstnings nordfront. Der ligger et lignende fort nedgravet i Dyrehaven, men Lyngby Fort består endnu på samme måde. Det er som forsvarsværk opgivet i 1920 ved en vedtagelse i landstinget.

Fortet er en markant malerisk bygning hvis forside er flad, så soldaterne kunne skyde på evt. fremtrængende landsoldater. Anlægget er også 3-kantet af samme grund og omgivet af volde der nu ligger i de private haver. Hele anlægget er fredet som fæstningsværk i 1986 og fredningen omfatter også de volde der ligger i private haver.

For år tilbage er en del af fortbygningen frilagt, ligesom det store stenglacis der kom til syne ved gravearbejdet.

Fortun Fortets Venner er en forening der virker for bevarelse af den gamle bygning. Fortet ligger i en park der rummer fine blomster på toppen og tjørnehække som datidens pigtråd.