3 Skarpe til Christian Dalsdorf

Mød ham på Danske Parkdage i Høje Taastrup  Christian Dalsdorf-small

Christian Dalsdorf,  tidligere partner i FORCE4 ARCHITECTS. Idag By og Havn.

 

Hvor er dit faglige fokus?
At bidrage til, at der skabes kvalitet. Kvalitet i form af smukke, langtidsholdbare løsninger men også i form af mangfoldig brug, bæredygtighed og inklusion. Byens rum skal være generøse. De skal kunne rumme både det formelle og det rekreative. At være med-skaber i den proces er et vigtigt fokus.

 

Hvad kan vi gøre på nye måder?
Vi kan blive endnu bedre til at integrere natur i byen. Ofte er det summen af flere elementer – kantzoner, p-zoner, flekszone m.m. – som præger oplevelsen af et by- & gaderum som grønt eller gråt. At udvikle grønnere, frodigere byer, uden at miste urbaniteten, har et kæmpe potentiale.

Hvor er der inspiration at hente?
I Berlin og Hamborg har jeg ofte oplevet bygader som var markant grønnere end hvad jeg oplever i danske byer – vel at mærke ved lignende klimaforhold, vejbredder, p-krav m.m. Dét inspirerer til efterligning. I Bordeaux har jeg senest besøgt ’Ginko eco quartier’, som et godt eksempel på et tæt boligkvarter med fokus på LAR og grønne løsninger med både rekreativ og æstetisk kvalitet.