3 Skarpe til parkchef Claus Dahl, Høje Taastrup

Mød ham på Danske Parkdage i Høje-Taastrup: claus dahl

Parkchef Claus Dahl, Høje Taastrup Kommune

Hvor er dit faglige fokus?
– Vi bygger og fortætter vores byer, men ofte prioriteres hensynet til, at byen skal være for mennesker ikke. De store højhuse i vores største byer er symboler på det. Der må ikke være et modsætningsforhold mellem byggerier, infrastruktur og mennesker. Jeg mener, at der skal være liv mellem husene og byen skal være rar at bo i; der skal være fokus på kvalitet, kunst, mødesteder og rekreative muligheder og det prøver vi at forfølge i vores arbejde.

Hvad kan vi gøre på nye måder?
– Som grønne fagfolk skal vi have fokus på de muligheder, der er i planlægning og vi skal sikre, at de grønne greb står stærkt i kommuneplanen, i lokalplaner og strategisk planlægning i det hele taget. Vi skal blive endnu bedre til at brande og formidle de muligheder som de grønne anlæg og faciliteter giver, og særligt til at lave gode oplæg, der kan understøtte dialogen med vores politikere. Mødet mellem politik og vores grønne faglighed er vigtig, og jeg tror vi har en positiv medvind som vi skal bygge videre på.

Hvor er der inspiration at hente?
– De amerikanske byer Seattle og Portland er på mange områder inspirerende i forhold til at udvikle grønne byer og plante træer. Portland har fx gennemført et projekt, hvor 1.200 gader er udviklet fra ”Grey to green”, hvor der bl.a. er plantet 80.000 træer og etableret 200.000 m2 grønne tage. Og Seattle har absolut været en af verdens foregangsbyer, når det handler om grøn regnvandshåndtering i meget stor skala. Det har sparet store investeringer i kloakker.