3 Skarpe til Sofie Kjærsgaard Dybro

Picture 544

Mød hende på Danske Parkdage i Høje-Taastrup Kommune

Arkitekt Sofie Kjærsgaard Dybro, SLA

Hvor er dit faglige fokus?

Hos SLA arbejder vi med at løse nogle af hvor tids største urbane udfordringer ved hjælp af naturen og naturbaserede løsninger. Det gælder både i byerne og i det åbne land, og vi designer parker og byrum såvel som større, strategiske udviklingsplaner, der har til formål at afhjælpe bl.a. miljø- og klimarelaterede problemer, samtidig med at vi skaber herlighedsværdier, oplevelser og velvære knyttet til natur.

Mit eget faglige fokus er at arbejde både med den store vision og de små detaljer i en opgave. På den måde kan man knytte et projekt sammen, så det natur- og oplevelsesmæssigt både giver ro og inspiration til at undersøge, sanse og slå sig ned.

Udviklingen af Det Ny Hedeland – et 1.500 ha stort kulturlandskab- hvor vi gennem en række strategiske greb forstærker landskabets træk, naturens vildskab og tilgængeliggør de store naturoplevelser, som området rummer. Hedeland et eksempel på et projekt, der rummer både den store vision og de små særlige steder, der styrker oplevelsesværdien.

Hvad kan vi gøre på nye måder?

Naturen er omdrejningspunktet for alt, hvad vi udvikler ved SLA. Naturens egen måde at give svar på en række udfordringer er en uudtømmelig inspirationskilde til at gøre ting på nye måder. At skabe de bedste betingelser for udviklingen af et givent sted kræver, at vi hele tiden spørger os selv, om vi kan gøre tingene på nye måder, og hvordan naturen mon ville svare?

Hvor er der inspiration at hente?

På det sted man arbejder, er der altid meget inspiration at hente. I det aktuelle steds jordbundsforhold, skala, flora og fauna, sociale strukturer, hvordan folk bruger og interagerer med stedet, terrænformer, det lokale klima, geologien og historien finder man de grundstoffer, som stedet består af. De mange lag, der udgør det særlige ved et sted, er inspirerende at afdække og udvikle til resiliente og oplevelsesmæssigt interessante rum.