4. april: Forår på VEJ i Rudersdal

Beretning af landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, bestyrelsesmedlem i Park- og Naturforvalterne og ansvarlig for ”Staudegruppen”, der d. 4. april var på tur til Rudersdal.

Vej- og parkchef Peter Bjørno Jensen, foreningens tidligere formand, var opdragsholder på forårsløg i kommunen og han gav opgaven til Ellen Bundgaard, hortonom og havearkitekt.

Politikerne krævede bare blomster, men Ellen Bundgaard gennemtænkte hvilke arter der kunne sættes og tog skyldigt hensyn til stedernes karakter. F.eks. skulle der ikke plantes påtrængende farver i Geels Skov som omkranser Geels Bakke, hvis midterrabat skulle løglægges. Et lille parkanlæg blev anlagt med sirlige blomsterløg, en vejstrækning skulle være gul, medens centrale strøg i kommunen fik en gang rødlilla pangfarve.

Plantningerne er 2-3 år gamle og kommunens driftsleder Preben Önnerth fik til opgave at etablere plantningerne. Det blev oftest gjort ved at afskrælle 5-8 cm af den eksisterende græstørv gerne tidligt i september måned, hvorefter løgene blev spredt på arealet og overhældt med tilsvarende tykkelse muldjord – og så ventede man.

Det var Ellen Bundgaard der kontaktede Park og Naturforvalternes staudegruppe til denne forårstur den 4. april. Der var en vis nervøsitet over resultatet med en marts så våd, så man ikke skimtede foråret overhovedet, men så oprandt dagen.

19 havde tilmeldt sig eftermiddagen deriblandt nogle havearkitekter og selvfølgelig lokale Jane Schul.Med start foran Arne Jacobsens fredede bygning på Øverødsvej forklarede Ellen Bundgaard den nøje planlagte tur som rummede mange oplevelser på den første forårsdag i 2019. Turens punkter er oplyst med sorter og blomstringstidspunkt fra februar til maj! Dygtigt, bevidst og sikkert valg af plantemateriale, leveret af lokal leverandør Florum.