Årets Grønne Medlem 2018: Overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune

In absentia blev overgartner Christina Kastrup Madsen, Furesø Kommune ved Danske Parkdage 2018 udnævnt til ”Årets Grønne Medlem”.

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Christina Kastrup Madsen, Årets Grønne Medlem 2018

Her bringer vi formand Kirsten Lund Andersens motivering for valget:

“Det er mig en stor glæde at kunne udnævne Christina Kastrup Madsen fra Furesø Kommune til Årets Grønne Medlem.
Begrundelsen er følgende: Med udgangspunkt i Christinas mange mountainbiketure hjem fra arbejde af snoede stier og med sin let bøjede position har hun haft udsigt til stiens belægning af grus eller asfalt og så nogle kedelig græsarealer der med Christinas næse for forandring kunne se anderledes ud. Mere spændende end græs der trods alt skal behandles op mod en snes gange om året.
Med et fingerknips har Christina formået at få medarbejdere engageret i at udplante stauder i stirabatter og har udbredt denne tendens til vejrabatter og i grønne områder. Hurtigt er der udlagt betydelige arealer i vejbilledet med synlig frodighed og staudesammensætninger, der senere er udvidet med det væld af præriegræsser, der de seneste år virker med frodighed for vejfarende, cyklende og gående.
Senere er arealerne udvidet med blomsterenge, hvori er lagt forårsløg, så der på hvert gadehjørne kan ses tulipaner. Enkelt men markant. Alle borgere i Furesø Kommune skulle opleve en blomst om foråret. Igen senere er arealer udviklet med mange ualmindelige vækster og hvem har ikke set Camassia i vejrabatter. Et latinsk plantenavn der af vittige udøvere er oversat i fodbenklæder. Det seneste påfund er den noget mere synlige Kejserkrone og hvem ved hvad det næste bliver.
Til alt dette er med stor ivrighed udviklet muldsammensætninger, hvis variationsnummer overstiger 7 og kun Christina ved, hvor man er på vej hen.
Hertil kommer, at Christina har måttet fremvise herlighederne for alle os andre fra andre kommuner, boligselskaber og undervisningsinstitutionerne fordi; hvordan gør hun? Med et fingerknips.
Ingen har som Christina formået at sætte stauder på dagsordenen så det i den grad formidler faget i samfundet. Gennem erfaringsudveksling har hun formået at udvikle beplantninger gennem egne medarbejde og har forestået utallige fremvisninger i faglige kredse ligesom hun beredvilligt har formidlet idéerne til andre.
Hun har i høj grad sat det grønne på dagsordenen i ordets ægte betydning og dermed givet borgerne lyst til at besøge grønne områder i kommunen. Hun deltager i samfundsmæssige grupper og har derigennem udbredt vores forenings formål til offentligheden.
Jeg ønsker endnu engang Christina Kastrup Madsen tillykke med udnævnelse.”