Hvert år ved Generalforsamlingen udpeger bestyrelsen Årets Grønne Medlem.

Årets grønne medlem uddeles til en person som indenfor de seneste år har gjort sig særligt gældende ved én eller flere af følgende forhold:

• Har bidraget til at udvikle foreningens faglige formål.

• Styrker og formidler faget i samfundet

• Fremmer erfaringsudveksling indenfor foreningens formål – både i samfundet og mellem medlemmer

• Sætter grønne værdier højt på dagsordenen.

• Bidrager til at trække mange folk ud i parker og natur

• Deltager i samfundsnyttige grupper, fonde, netværk og organisationer med udgangspunkt i foreningens formål

Udvælgelsesprocedure:

Primo April anmodes medlemmerne via Nyhedsbrev og hjemmeside om at indstille kandidater til prisen ”Årets grønne medlem”.

I opfordringen til at indstille Årets grønne medlem, forklares udvælgelseskriterierne for uddeling af prisen.

Indstillinger sendes til PN’s Sekretariat.

Deadline for indstilling er 1. juni. Sekretariatet laver liste med de indstillede kandidater til bestyrelsen.

I perioden juni – august,( dvs. inden ”Danske Parkdage” i september) udvælger bestyrelsen ”årets grønne medlem” blandt de indstillede. Bestyrelsen kan også selv indstille medlemmer.

Prisen uddeles ikke, hvis der ikke er indstillet medlemmer til prisen, eller der ikke er opbakning i bestyrelsen til at uddele prisen til de indstillede.