Park- og Naturforvalterne Vintermøde 2018
28. februar 2018 – Nordatlantisk Hus – Odense

De stigende mængder regnvand har uransagelige veje gennem byen, og afhængigt af overflader er det forskellige fagområder, der forholder sig til vandet og forvalter det. Hvordan håndterer vi klimatilpasningen og får et fælles blik på vandets styrker? Og hvordan arbejder vi med vandets energi og dets mange former. Konferencen holdes midt i landet, i Odense, i Nordatlantisk Hus.

Fokus på:
– Klimatilpasning, merværdi og tværfaglighed
– De grønne LAR-biotoper fra etablering til funktion
– Planter og træers anvendelse i klimatilpasningen
– Praktikere på podiet med driftserfaringer

Dagens program

09.30-10.00 REGISTRERING OG MORGENMAD

10.00-10.30 VELKOMST OG INTRODUKTION
Ved forkvinde Kirsten Lund Andersen

FORMIDDAG: MER’ VÆRDIER OG TVÆRFAGLIGHED

10.30-10.50 Fagchef Anne Laustsen, Aarhus Kommune, fortæller bl.a. om projekt Risvangen, hvor 700 boliger skal have separeret spildevand og regnvand, og Marselisborg Hospital, hvor håndtering af vand samtænkes med rehabilitering og sundhed.

10.50-11.10 Proceskonsulent Bente Villumsen, Klikovand, giver et indblik i samarbejdet mellem de mange fagligheder i LAR-projekterne og fremlægger konkrete projekteksempler, der viser de mange forskellige aktører og interessenter der indgår.

11.10-11.30 Landskabsarkitekt Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd, fortæller om projekt Klimaklar i Skibhus i Odense, hvor der etableres LAR i vejene og de private grundejere opfordres til at frakoble regnvand. Projektets udfordring er i høj grad, at systemerne og juraen ikke er gearet til et projekt af denne type.

11.30-12.00 SPØRGSMÅL

12.00-13.00 FROKOST Restaurant Nordatlanten

EFTERMIDDAG: DE GRØNNE LAR BIOTOPER – etablering, funktion og drift

13.00-13.20 Ph.d, cand.hort.arc Mona Chor Bjørn og  Ph.d, Andy G. Howe, begge Københavns Universitet, deler erfaringer fra et forskningsprojekt om planteanvendelse i vejbede og om vejbedenes evne til at understøtte biodiversiteten.

13.20-13.40 Konsulent Kristoffer Sindby-Larsen, Teknologisk Institut, fortæller om, hvordan man i højere grad samtænker etablering og drift af de grønne LAR-anlæg, samt hvordan driften indtænkes tidligere ved design og etablering.
 
13.40-14.00 KAFFEPAUSE

14.00-14.20 Landskabsarkitekt Mikkel Nicolas Priess  og arkitekt Dorte Winkler Nilsson, Frederiksberg Kommune, fortæller om, hvordan kommunen anvender regnvandet som ressource og hvilken rolle træerne kan spille i skybrudsprojekter. Grundet leret jord og højt grundvand arbejder kommunen i sær med forsinkelse af regnvand og fordampning.

14.20-14.40 Landskabsarkitekt Niels Lützen, NL Landskab, fortæller om erfaringer med drift og etablering af LAR-anlæg og om hvordan man understøtter naturindholdet i sammenhæng med regnvandshåndtering.

14.40-15.15 PANELDISKUSSION med oplægsholderne

15.15-15.45 AFSLUTNING OG OPSAMLING Ved forkvinde Kirsten Lund Andersen

Pris for medlemmer: 995 kr
Pris øvrige: 1995 kr.
Priser ex. moms

Download programmet som pdf

Gå til tilmelding