Dansk Landskabspris 2019

Med Dansk Landskabspris hædres landskabsarkitektoniske værker af særlig storartet karakter, som tjener som inspiration for udvikling af branchen. Prisen uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter i samarbejde.

I 2019 ønsker juryen med Dansk Landskabspris at hædre og premiere personer eller projekter, der forholder sig til hvorledes landskabsarkitektur skaber samfundsmæssig værdi.
Årets pris er temaløst og søger personer og/eller projekter der fx fokuserer på et eller flere af FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling, for langtidsholdbare løsninger og social sammenhængskraft i projektet. Projekter, hvor landskabsarkitekturen dokumenterer værdiskabelse på en overbevisende og effektiv måde inden for fokusområderne.

Juryen ønsker at se det bedste og fremmeligste af nyere dansk landskabsarkitektur, planlægning og byrumsstrategier indenfor de seneste 5 år. Dansk Landskabspris 2019 efterspørger nutidig landskabsarkitektur og landskabsarkitekter, der helhedsorienterede formår at navigere i krav om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, uden at give tab på robuste, mangfoldige og æstetiske løsninger.

Vi opfordrer alle, der ønsker at fremhæve et spændende, professionelt landskabsarkitektonisk projekt, til at indstille det.

For at få så repræsentativt et udsnit af de mange talentfulde og spændende projekter der udføres i Danmark, er det i år to måder, som du kan indstille på:

  1. Via Facebookgruppe ”Dansk Landskabspris 2019”: På gruppens side kan du foreslå det projekt, du syntes fortjener juryens opmærksomhed. Forslag skal være ”indsendt” senest den 20. maj 2019. Herefter udvælger juryen de projekter der kommer med i den samlede pulje. Vi kontakter projektejer og opfordrer til at indstille projektet efter samme retningslinjer som beskrevet nedenunder.
  2. Via mail: Du indsender en motiveret indstilling til landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk – på max en A4-side – et referenceblad samt tre fotos/illustrationer. Referenceblad skal indeholde navn, titel, årstal, og hvis der indstilles projekter, skal der oplyses bygherre, rådgivere, samarbejdspartnere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist er den 7. juni 2019.

Indstillingerne vil blive vurderet af prisjuryen, som i 2019 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter.

Juryen er:

  • Anne Stausholm, landskabsarkitekt mdl, Anne Stausholm Landskabsarkitekter / Danske Arkitektvirksomheder

Anne er uddannet fra KVL i 1992 og har været erhvervsaktiv siden på forskellige tegnestuer og i en del år som konsulent. Anne har i 14 år drevet tegnestue, som eneindehaver og ansvarlig daglig leder. Tegnestuen sætter fagligheden og kvalitet i højsædet og bevæger sig omkring hele fagets mange aspekter i både store og små projekter.

  • Line Toft, landskabsarkitekt mdl, maa, LABLAND architects / Danske Landskabsarkitekter

Line er stiftende partner i den tværfaglige tegnestue LABLAND.  Line er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og arbejder primært med dialog- og aktørbaseret byudvikling og landskabsarkitektur.
For Line er landskabsarkitektur mere end en æstetisk og funktionel disciplin. For Line handler værdifuld landskabsarkitektur om evnen til at skabe samfundsrelevante og velfærdsskabende projekter.

  • Steen Himmer, landskabsarkitekt, Gentofte Kommune / Park og Naturforvalterne

Steen er landskabsarkitekt i Gentofte Kommune. Steens arbejder med forvaltning eksisterende anlæg – med fokus på kulturarv, havekunst og borgernes anvendelse af grønne områder generelt. Steen har en særlig interesse for beplantningsudvikling, bæredygtighed og langsigtede løsninger. Han sidder i en række faglige tillidshverv og bestyrelser og har været medlem af juryen siden 2013. Steen er uddannet fra Landbohøjskolen.

  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget
  • Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget.

Blandt indstillingerne nominerer juryen et antal forslag, som præsenterer deres projekter i forbindelse med prisoverrækkelsen. Vinderprojekt bliver belønnet med 50.000 kr. Øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. De nominerede projekter præsenteres og prisen uddeles i forbindelse med et arrangement d. 7. november 2019 i København.

Indstillingen indsendes pr. mail til sekretariatet for prisen: Danske Landskabsarkitekters sekretariat v/daglig leder Lillan Thomsen på landskabsprisen@landskabsarkitekter.dk

Læs mere i flyer her