Danske Parkdage på Frederiksberg

Grønne fagfolk har været samlet til Danske Parkdage på Frederiksberg for at diskutere udviklingen af grønne områder, byrum og parker. 

Parker, grønne områder og byrum har stor betydning for de rekreative muligheder i vores byer og de får endnu større betydning, når der flytter flere mennesker til byerne. Mange hensyn skal balanceres og driften skal udføres effektivt og billigt og til gavn for borgerne. Det er noget af afsættet, når 140 grønne fagfolk fra kommunerne mødes til konference på Frederiksberg i disse dage. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og foreningen Park- og Naturforvalterne.

Alle borgere skal kunne se et træ!

Frederiksberg Kommune har stolte traditioner for at arbejde aktivt med de grønne områder, og i de senere år er kilmatilpasning også blevet en del af den grønne dagsorden. Det handler bl.a. om træer i byen og om at integrere anlæg til at håndtere regnvand i de grønne områder, så de bidrager til de rekreative muligheder.

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen fremhæver bl.a. træerne.

– På Frederiksberg har vi særlig fokus på træerne i byrummet. Det gælder uanset om de er private eller offentlige, om de står i en park eller langs vore veje. Træerne er jo meget mere end bare æstetik. De er også et effektivt våben mod varmeø-effekten og i kampen for at sikre byen mod oversvømmelser. Det udnytter vi aktivt på Frederiksberg i vore mange klimaprojekter i hele byen, fortæller Simon Aggesen.

Frederiksberg Kommune har en træpolitik med målsætningen, at ”alle borgere på Frederiksberg skal kunne se et træ fra deres bolig” Det betyder, at alle er velkomne til henvende sig, hvis de mener der mangler træer i et område – så gør vi hvad vi kan, lyder budskabet fra borgmesteren.

 Inspiration og samarbejde

Konferencen Danske Parkdage har fokus på at inspirere til udvikling af de grønne områder. En stor del af programmet tager afsæt i arbejdet med de parker og slotshaver som drives af Slots- og Kulturstyrelsen, bl.a. Frederiksberg Have og Søndermarken. Og slotshavechef Niels Mellergaard, Center for Slotte & Haver, Slots- og Kulturstyrelsen, fremhæver  dialogen med den mange kommunale forvaltere som kommer til konferencen.

– Vi har nogle gode erfaringer med drift og kvalitetsstyring som jeg tror kan være et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling mellem fagfolkene. Vi lærer af hinanden i dialogen mellem statslige og kommunale forvaltere og igennem drøftelserne af de konkrete opgaver, siger Niels Mellergaard.  – Og så er det da med en vis stolthed, at vi kan fremvise mange af de grønne parker og slotshaver som vi har ansvaret for, siger Niels Mellergaard. I forbindelse med konference besøger deltagerne bl.a. også en række slotshaver i Nordsjælland.

Del af noget større

I de grønne forvaltninger er jobtræning og det at skabe gode arbejdsliv for personer, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet, også en del af hverdagen. Også et tema, der er på agendaen på Danske Parkdage. Og netop den del af programmet fremhæver formanden for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner Kirsten Lund Andersen.

– Som parkforvaltere skal vi selvfølgelig også være med til at løfte det sociale ansvar. Vi har mange typer af funktioner og også store sæsonudsving, der giver muligheder for at vi kan involvere mange forskellige mennesker i meningsfulde jobs. Vi har behov for at udveksle erfaringer og hvordan vi gør det bedst, så det er til glæde for både organisationerne og den enkelte person, siger Kirsten Lund Andersen.

Pressemeddelelse – til udsendt 12.9 2019